User Tools

Site Tools


cz:manual:basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics [2016/05/03 15:59]
mstupka
cz:manual:basics [2020/10/06 16:33]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_about_alt.png?nolink|}}====== Začínáme ====== +{{ :manual:user_guide:ic_about_alt.png?nolink|}} 
 +====== Začínáme ======
 ---- ----
  
-​<html>&nbsp;&nbsp;</html>[[cz:manual:basics:whatslocusmap|{{:manual:user_guide:ic_launcher_addon_empty.png?50|Co je Locus Map}}]] +[[cz:manual:basics:whatslocusmap|{{:manual:user_guide:ic_launcher_addon_empty.png?50|Co je Locus Map}}]] 
-​​<html>&nbsp;</html>**[[cz:manual:basics:whatslocusmap|Co je Locus Map?]]**\\  +**[[cz:manual:basics:whatslocusmap|Co je Locus Map?]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:locusdownload|{{:manual:user_guide:ic_question_alt.png|Kde ho seženu?}}]] +[[cz:manual:basics:locusdownload|{{:manual:user_guide:ic_question_alt.png?50|Kde ho seženu?}}]] 
-**[[cz:manual:basics:locusdownload|Kde ho seženu?]]**\\  +**[[cz:manual:basics:locusdownload|Kde ho seženu?]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:locuscontrol|{{:manual:user_guide:ic_bt_config_alt.png|Základy ovládání}}]] +[[cz:manual:basics:locuscontrol|{{:manual:user_guide:ic_bt_config_alt.png?50|Základy ovládání}}]] 
-**[[cz:manual:basics:locuscontrol|Základy ovládání]]**\\  +**[[cz:manual:basics:locuscontrol|Základy ovládání]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:offlinemaps|{{:manual:user_guide:ic_custom_map_sql_alt.png|Offline mapy}}]] +[[cz:manual:basics:offlinemaps|{{:manual:user_guide:ic_map_download_alt.png?50|Offline mapy}}]] 
-**[[cz:manual:basics:offlinemaps|Offline mapy]]**\\  +**[[cz:manual:basics:offlinemaps|Offline mapy]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:trackrecord|{{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png|Záznam trasy}}]] +[[cz:manual:basics:trackrecord|{{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?50|Záznam trasy}}]] 
-**[[cz:manual:basics:trackrecord|Záznam trasy]]**\\  +**[[cz:manual:basics:trackrecord|Záznam trasy]]**\\ \\  
-​<html>&nbsp;&nbsp;</html>​[[cz:manual:basics:geocaching|{{:manual:user_guide:logo_geocaching_.png?50|Geocaching}}]] +​[[cz:manual:basics:geocaching|{{:manual:user_guide:logo_geocaching_.png?50|Geocaching}}]] 
-​​<html>&nbsp;</html>**[[cz:manual:basics:geocaching|Geocaching]]**\\  +​​**[[cz:manual:basics:geocaching|Geocaching]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:navigation|{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png|Navigace}}]] +[[cz:manual:basics:navigation|{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?50|Navigace}}]] 
-**[[cz:manual:basics:navigation|Navigace]]**\\  +**[[cz:manual:basics:navigation|Navigace]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:poisplace|{{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png|Body zájmu}}]] +[[cz:manual:basics:poisplace|{{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?50|Body zájmu}}]] 
-**[[cz:manual:basics:poisplace|Body zájmu]]**\\  +**[[cz:manual:basics:poisplace|Body zájmu]]**\\ \\  
-[[cz:manual:basics:poisimport|{{:manual:user_guide:ic_import_alt.png|Import tras a bodů}}]]+[[cz:manual:basics:poisimport|{{:manual:user_guide:ic_import_alt.png?50|Import tras a bodů}}]]
 **[[cz:manual:basics:poisimport|Import tras a bodů]]**\\  **[[cz:manual:basics:poisimport|Import tras a bodů]]**\\ 
  
Line 28: Line 28:
  
 Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete nahlásit chybu v aplikaci, neváhejte nás kontaktovat na našem **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesku]]** nebo navštivte **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Fórum]]**, kde vám početná komunita našich uživatelů ráda pomůže. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete nahlásit chybu v aplikaci, neváhejte nás kontaktovat na našem **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesku]]** nebo navštivte **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Fórum]]**, kde vám početná komunita našich uživatelů ráda pomůže.
 +</WRAP>
 +<WRAP center round download>
 +{{ :cz:manual:zaciname_s_locusem.pdf |Stáhněte si offline .PDF verzi "Začínáme s Locusem" (19/08/12) >>>}}
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/basics.txt · Last modified: 2020/10/06 16:33 by mstupka