User Tools

Site Tools


cz:manual:basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics [2015/01/12 16:11]
mstupka
cz:manual:basics [2020/10/06 16:33]
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yetPlease help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +{{ :manual:user_guide:ic_about_alt.png?nolink|}}
 ====== Začínáme ====== ====== Začínáme ======
- 
 ---- ----
-===== Co je Locus Map? ===== 
-Jezdíte rádi **na kole**? Zdoláváte štíty hor nebo prostě jen s oblibou trávíte **volný čas v přírodě**? A co hledání **geokešek**, také jste tomu propadli? Nebo milujete **cestování** a poznávání nových míst? Pak **Locus Map** je tím správným parťákem! Uprostřed pustiny vám ukáže na **offline mapě**, kde jste, pomůže vám při **lovu geo pokladů** nebo vás bude **navigovat** do nově otevřené sushi restaurace na opačném konci města. A umí toho mnohem víc! **Nahraje** vaši oblíbenou cyklotrasu, uloží to nejzajímavější z vašeho výletu s rodinou, exportuje údaje z vašeho denního **běžeckého tréninku** do **[[http://www.runkeeper.com|Runkeeperu]]** a dalších sportstrackerů. **Locus Map** vás překvapí každý den, je napěchovaný **vychytávkami**, o kterých jste si ani nemysleli, že je někdy využijete. Například díky **Locus Map** už nikdy nezapomenete, kde jste nechali **zaparkované auto** před nákupním centrem. Tak pojďme do toho! 
-===== Kde se dá Locus Map sehnat? ===== 
-Zřejmě jste jako uživatelé Androidů již měli možnost seznámit se s obchodem **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus|Google Play Store]]**.  Zde najdete Locus Map i všechny jeho addony. Pokud vlastníte přístroj Samsung, můžete Locus Map stáhnout z jeho obchodu**[[http://apps.samsung.com/earth/topApps/topAppsDetail.as?productId=000000534896|Samsung Apps Store]]**. Tvrdě makáme na dalších distribučních kanálech jako **Amazon** nebo stále populárnějším **Xiaomi App Store**, ale prosíme, buďte trpěliví, je to běh na dlouhou trať. 
  
-**Pozor!** Když si stáhnete vašeho nového cestovního kamaráda a pokračujete v instalaci, neodpojujte se od internetu, Locus Map si dostahuje navíc ještě nějaká data, potřebná k jeho bezchybnému chodu+[[cz:manual:basics:whatslocusmap|{{:manual:user_guide:ic_launcher_addon_empty.png?50|Co je Locus Map}}]] 
-===== Jak se to ovládá===== +**[[cz:manual:basics:whatslocusmap|Co je Locus Map?]]**\\ \\  
-Jakmile nainstalujete a odklepnete úvodní stránky s informacemi o verzi aplikace a licenčními podmínkami, přichází **nastavení vstupních jednotek**. Implicitně jsou nastaveny **metrické**, takže nemusíte nic měnit, když tak se dají údaje editovat posléze v **nastavení**.+[[cz:manual:basics:locusdownload|{{:manual:user_guide:ic_question_alt.png?50|Kde ho seženu?}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:locusdownload|Kde ho seženu?]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:locuscontrol|{{:manual:user_guide:ic_bt_config_alt.png?50|Základy ovládání}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:locuscontrol|Základy ovládání]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:offlinemaps|{{:manual:user_guide:ic_map_download_alt.png?50|Offline mapy}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:offlinemaps|Offline mapy]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:trackrecord|{{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?50|Záznam trasy}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:trackrecord|Záznam trasy]]**\\ \\  
 +​[[cz:manual:basics:geocaching|{{:manual:user_guide:logo_geocaching_.png?50|Geocaching}}]] 
 +​​**[[cz:manual:basics:geocaching|Geocaching]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:navigation|{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?50|Navigace}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:navigation|Navigace]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:poisplace|{{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?50|Body zájmu}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:poisplace|Body zájmu]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:poisimport|{{:manual:user_guide:ic_import_alt.png?50|Import tras a bodů}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:poisimport|Import tras a bodů]]**\\ 
  
-Takže máme vše nastaveno a odklepnuto a prohlížíme si **hlavní okno Locus Map**. Je kompletně pokryto online mapou SHOCartu nebo SmartMaps. Mapu můžete **posunovat prstem**, zvětšovat nebo zmenšovat dvěma prsty nebo tlačítky .......a......... Zoomovat se dá také jedním prstem, a to klepnutím na mapu a tažením. Pokud chcete zobrazit vaši **polohu na mapě**, klepněte na tlačítko centrování ................ vlevo dolní liště. Nezapomeňte předem **zapnout GPS** vašeho telefonu. Pokud chcete, aby se vám mapa **natáčela** podle vestavěného kompasu, klepněte na tlačítko .............. vedle centrovacího a vyberte **Rotace mapy**. Pokud si nejste jistí, kterým směrem se s mobilem díváte, můžete si zapnout funkci **Zobrazit pohled** v témže menu. Poslední tlačítko na spodní liště je **zámek zoomu**, mapového okna a také nabízí **lupu**. Což jistě ocení i vaše babička.+<WRAP round tip>  
 +Detailní informace o Locus Map získáte v **[[cz:manual:user_guide|Manuálu]]**. 
  
-Pokud chcete zobrazit nějakou **jinou mapu**, klepněte na tlačítko............. vpravo v horní liště. Spustí se **mapový správce** širokou nabídkou online map k zobrazení nebo stažení pro **použití offline**. Stačí na vybranou mapu klepnoutodsouhlasit podmínky užití a je to! Vybraná mapa v nabídce se podsvítí oranžově. Ujistěte se, že máte **aktivní připojení k internetu**, bez něj online mapy nezobrazíte.+Pokud s vám nechce brouzdat manuálemzkuste **[[cz:main|Vyhledávání]]**. 
  
-Další tlačítka v horní liště souštějí **hlavní menu** .............., stavové okno **GPS** ............. a správce vašich **bodů zájmu a tras** ..........., o kterých si povíme za chvilku. +Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete nahlásit chybu aplikacineváhejte nás kontaktovat na našem **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesku]]** nebo navštivte **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Fórum]]**, kde vám početná komunita našich uživatelů ráda pomůže. 
-===== Jak získám offline mapy? ===== +</WRAP> 
-Jak již bylo řečeno, **Locus Map** nabízí širokou škálu map od různých poskytovatelů jak k zobrazení, tak ke stažení (a další brzy přibydou). **Mapový správce** sestává ze čtyř záložek s mapami - **Online**, **Osobní**, **Vektor** a **WMS**. Pro začátek se podíváme do složky s **online mapami**. Mnohé z nich lze snadno stáhnout pro **použití offline**. Například máte v oblibě **Open Street mapy zdarma**, tak si jakou vyberete, třeba **Hike&Bike** a klepnete na tlačítko ........ vpravo. Z menu vyberete **Stáhnout** a pak jednu z možností volby mapové oblasti. **Tato obrazovka** stáhne pouze ten výřez, který máte zrovna na displeji, **Výběr oblasti** vám umožní detailnější definici mapového výřezu. Po rozklepnutí se zde nacházejí i další metody výběru, ale o těch až později. Když jste s výběrem oblasti hotoví, je potřeba vybrat **měřítka mapy** pomocí jednoduchého posuvníku, odsouhlasit a už se to stahuje. Po stažení se vám mapa zobrazí v **Osobní záložce Mapového správce**. Tam na ni klepněte a můžete vyrazit na výlet. +<WRAP center round download> 
- +{{ :cz:manual:zaciname_s_locusem.pdf |Stáhněte si offline .PDF verzi "Začínáme s Locusem(19/08/12) >>>}}
-Existuje několik dalších možností, jak získat do **Locus Map** offline mapy, viz dále v kapitole __Mapy__. +
-===== Jak si můžu nahrát trasu výletu? ===== +
-Máte offline mapu, můžete vyrazit na kolo. Chcete trasu výletu ukázat přátelům? S **Locus Map** to není problém. Zapněte si na telefonu **GPS** (ikona GPS ...... v horní liště musí být zelená), klepněte na **Menu > Více** a vyberte **Záznam stopy**. Objeví se panel záznamu, zmáčkněte zelený knoflík startu a spustí se nahrávání. Vidíte to přímo na displeji - když se pohybujete, modrá šipka za sebou kreslí čáru. Když dojedete do cíle, zmáčkněte červené tlačítko **Stop**, trasu si pojmenujte nebo nechte označenou časovým razítkem a klepněte na **Uložit**. Výlet je uložen a vy se můžete pochlubit kamarádům. +
- +
-Stopa, kterou jste nahráli je uložena **adresáři tras**který najdete pod tlačítkem ............ **Správce bodů a tras**. Další informace o nahrávání tras najdete v kapitole __Nahrávání tras__ tohoto Manuálu.  +
-===== Jak umístit na mapu zájmový bod? ===== +
-**Zájmové body** jsou místa na mapě, která zobrazují po rozklepnutí **další informace**. Obvykle upozorňují na **památky**, **muzea**, **divadla**, **restaurace** nebo **hotely** a podobně. **Locus Map** vám umožňuje vložit do mapy i vlastní takový bod, třeba jako poznámku o něčem zajímavém na vašem výletě, co chcete ukázat známým, nebo naopak jako místo, kam se chcete nechat **navigovat**. Je to jednoduché, stačí chvíli podržet prst na místě mapy, kam chcete bod umístit a v následujícím okně klepnout na symbol ....... vlevo dole. Vepište název svého bodu nebo jej nechejte označený časovým razítkem a dejte **Uložit**. Zájmové body se ukládají do adresáře **Body** hned vedle Tras. +
- +
-Detailní informace o zájmových bodech najdete v kapitole __Body zájmu__. +
-===== Můžu trasy a body importovat do aplikace? ===== +
-Samozřejmě můžete, je to jednoduché. Monitorujete si své sportovní aktivity na [[http://www.endomondo.com|Endomondu]]? Plánujete si výlety na [[http://www.cykloatlas.cz|Cykloserveru]] a chcete si je zobrazit v mobilu? Vyexportujte si aktivity do **GPX** formátu, zkopírujte do telefonu a v Locus Map menu zvolte **Import dat**. Vyhledejte váš GPX soubor, klepněte na něj a sdělte Locusu, do které **složky** má trasu importovat. Buď zvolte již existující nebo vytvořte novou složku, ať v tom pak vyznáte. Klepněte na **Import** a trasa se pěkně vystředí do mapového okna. +
- +
-Locus Map podporuje **celou řadu formátů** pro import, detailní informace podá kapitola __Import dat__.  +
-===== Jak mi Locus Map pomůže při hledání kešek? ===== +
-**Geocaching**, česky geokešink, se stal světově rozšířenou hrou a díky nástupu chytrých telefonů se stal ještě oblíběnějším. **Locus Map** se jednou oficiálně certifikovaných aplikací a při lovu pokladů se z něj stává nepostradatelný pomocník - ukazuje **keše na mapě** podle vašeho výběru, **naviguje** ke keši, **zobrazuje** veškeré informace, obrázky, logy, dokonce umožňuje **zalogovat** nalezené keše přímo bez nutnosti návštěvy webu [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A to není všechno, jak se můžete dočíst v kapitole __Geocaching__ našeho Manuálu. +
- +
-Geokeše se dají do Locus Map dostat několika způsoby a my se podíváme na jeden z nich. Je jím pomocná aplikace, čili addon, **Geocaching4Locus**, kterou můžete snadno nainstalovat z **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arcao.geocaching4locus|Google Play Store]]**, podobně, jak jste to udělali s Locus Map. Jakmile máte addon nainstalovaný, spusťte Locus Map a podržte prst na místě mapy, kolem kterého chcete vyhledat nejbližší keše. Už jsme to takhle dělali při vkládání zájmového bodu. Tentokrát ale klepněte na symbol ....... a z menu vyberte **Nejbližší keše**. Locus Map se zeptá, kolik keší chcete stáhnout a kam je uložit. Pak si vyžádá **přihlašovací údaje** pro Geocaching.com a kešky stáhne. A už je máte roztroušené pěkně po mapě, stačí jednu vybrat a pustit se do pátrání. +
-===== Pro první seznámení s Locus Map mrkněte na instruktážní video: ===== +
-<WRAP leftalign+
-<html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVYwidth="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html>+
 </WRAP> </WRAP>
- 
-**Výborně! A nyní jste připraveni na nová dobrodružství s Locus Map, tak si to hleďte užít a vyrazte do přírody!**  
- 
-Jako zdroj dalších informací doporučujeme **__Manuál__**. Pokud hledáte řešení nějakého konkrétního problému, vyzkoušejte **vyhledávání** v hlavičce tohoto webu. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete nahlásit chybu, neváhejte nás kontaktovat na našem **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesku]]** nebo navštivte **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Forum]]**, kde vám naše početná komunita ochotně poradí. 
cz/manual/basics.txt · Last modified: 2020/10/06 16:33 by mstupka