User Tools

Site Tools


cz:manual:basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics [2015/01/12 13:58]
mstupka
cz:manual:basics [2020/10/06 16:33]
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yetPlease help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +{{ :manual:user_guide:ic_about_alt.png?nolink|}}
 ====== Začínáme ====== ====== Začínáme ======
- 
 ---- ----
-===== Co je Locus Map? ===== 
-Jezdíte rádi **na kole**? Zdoláváte štíty hor nebo prostě jen s oblibou trávíte **volný čas v přírodě**? A co hledání **geokešek**, také jste tomu propadli? Nebo milujete **cestování** a poznávání nových míst? Pak **Locus Map** je tím správným parťákem! Uprostřed pustiny vám ukáže na **offline mapě**, kde jste, pomůže vám při **lovu geo pokladů** nebo vás bude **navigovat** do nově otevřené sushi restaurace na opačném konci města. A umí toho mnohem víc! **Nahraje** vaši oblíbenou cyklotrasu, uloží to nejzajímavější z vašeho výletu s rodinou, exportuje údaje z vašeho denního **běžeckého tréninku** do **[[http://www.runkeeper.com|Runkeeperu]]** a dalších sportstrackerů. **Locus Map** vás překvapí každý den, je napěchovaný **vychytávkami**, o kterých jste si ani nemysleli, že je někdy využijete. Například díky **Locus Map** už nikdy nezapomenete, kde jste nechali **zaparkované auto** před nákupním centrem. Tak pojďme do toho! 
-===== Kde se dá Locus Map sehnat? ===== 
-Zřejmě jste jako uživatelé Androidů již měli možnost seznámit se s obchodem **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus|Google Play Store]]**.  Zde najdete Locus Map i všechny jeho addony. Pokud vlastníte přístroj Samsung, můžete Locus Map stáhnout z jeho obchodu**[[http://apps.samsung.com/earth/topApps/topAppsDetail.as?productId=000000534896|Samsung Apps Store]]**. Tvrdě makáme na dalších distribučních kanálech jako **Amazon** nebo stále populárnějším **Xiaomi App Store**, ale prosíme, buďte trpěliví, je to běh na dlouhou trať. 
  
-**Pozor!** Když si stáhnete vašeho nového cestovního kamaráda a pokračujete v instalaci, neodpojujte se od internetu, Locus Map si dostahuje navíc ještě nějaká data, potřebná k jeho bezchybnému chodu+[[cz:manual:basics:whatslocusmap|{{:manual:user_guide:ic_launcher_addon_empty.png?50|Co je Locus Map}}]] 
-===== Jak se to ovládá===== +**[[cz:manual:basics:whatslocusmap|Co je Locus Map?]]**\\ \\  
-Jakmile nainstalujete a odklepnete úvodní stránky s informacemi o verzi aplikace a licenčními podmínkami, přichází **nastavení vstupních jednotek**. Implicitně jsou nastaveny **metrické**, takže nemusíte nic měnit, když tak se dají údaje editovat posléze v **nastavení**.+[[cz:manual:basics:locusdownload|{{:manual:user_guide:ic_question_alt.png?50|Kde ho seženu?}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:locusdownload|Kde ho seženu?]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:locuscontrol|{{:manual:user_guide:ic_bt_config_alt.png?50|Základy ovládání}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:locuscontrol|Základy ovládání]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:offlinemaps|{{:manual:user_guide:ic_map_download_alt.png?50|Offline mapy}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:offlinemaps|Offline mapy]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:trackrecord|{{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?50|Záznam trasy}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:trackrecord|Záznam trasy]]**\\ \\  
 +​[[cz:manual:basics:geocaching|{{:manual:user_guide:logo_geocaching_.png?50|Geocaching}}]] 
 +​​**[[cz:manual:basics:geocaching|Geocaching]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:navigation|{{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?50|Navigace}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:navigation|Navigace]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:poisplace|{{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?50|Body zájmu}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:poisplace|Body zájmu]]**\\ \\  
 +[[cz:manual:basics:poisimport|{{:manual:user_guide:ic_import_alt.png?50|Import tras a bodů}}]] 
 +**[[cz:manual:basics:poisimport|Import tras a bodů]]**\\ 
  
-Takže máme vše nastaveno a odklepnuto a prohlížíme si **hlavní okno Locus Map**. Je kompletně pokryto online mapou SHOCartu nebo SmartMaps. Mapu můžete **posunovat prstem**, zvětšovat nebo zmenšovat dvěma prsty nebo tlačítky .......a......... Zoomovat se dá také jedním prstem, a to klepnutím na mapu a tažením. Pokud chcete zobrazit vaši **polohu na mapě**, klepněte na tlačítko centrování ................ vlevo dolní liště. Nezapomeňte předem **zapnout GPS** vašeho telefonu. Pokud chcete, aby se vám mapa **natáčela** podle vestavěného kompasu, klepněte na tlačítko .............. vedle centrovacího a vyberte **Rotace mapy**. Pokud si nejste jistí, kterým směrem se s mobilem díváte, můžete si zapnout funkci **Zobrazit pohled** v témže menu. Poslední tlačítko na spodní liště je **zámek zoomu**, mapového okna a také nabízí **lupu**. Což jistě ocení i vaše babička.+<WRAP round tip>  
 +Detailní informace o Locus Map získáte v **[[cz:manual:user_guide|Manuálu]]**. 
  
-Pokud chcete zobrazit nějakou **jinou mapu**, klepněte na tlačítko............. vpravo v horní liště. Spustí se **mapový správce** širokou nabídkou online map k zobrazení nebo stažení pro **použití offline**. Stačí na vybranou mapu klepnoutodsouhlasit podmínky užití a je to! Vybraná mapa v nabídce se podsvítí oranžově. Ujistěte se, že máte **aktivní připojení k internetu**, bez něj online mapy nezobrazíte.+Pokud s vám nechce brouzdat manuálemzkuste **[[cz:main|Vyhledávání]]**. 
  
-Další tlačítka v horní liště souštějí **hlavní menu** .............., stavové okno **GPS** ............. a správce vašich **bodů zájmu a tras** ..........., o kterých si povíme za chvilku. +Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete nahlásit chybu v aplikacineváhejte nás kontaktovat na našem **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesku]]** nebo navštivte **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Fórum]]**, kde vám početná komunita našich uživatelů ráda pomůže
-===== Jak získám offline mapy? ===== +</WRAP> 
-Jak již bylo řečeno, **Locus Map** nabízí širokou škálu map od různých poskytovatelů jak k zobrazení, tak ke stažení (a další brzy přibydou). **Mapový správce** sestává ze čtyř záložek s mapami - **Online**, **Osobní**, **Vektor** a **WMS**. Pro začátek se podíváme do složky s **online mapami**. Mnohé z nich lze snadno stáhnout pro **použití offline**. Například máte v oblibě **Open Street mapy zdarma**, tak si jakou vyberetetřeba **Hike&Bike** a klepnete na tlačítko ........ vpravo. Z menu vyberete **Stáhnout** a pak jednu z možností volby mapové oblasti. **Tato obrazovka** stáhne pouze ten výřez, který máte zrovna na displeji, **Výběr oblasti** vám umožní detailnější definici mapového výřezu. Po rozklepnutí se zde nacházejí i další metody výběru, ale o těch až později. Když jste s výběrem oblasti hotoví, je potřeba vybrat **měřítka mapy** pomocí jednoduchého posuvníku, odsouhlasit a už se to stahuje. Po stažení se vám mapa zobrazí v **Osobní záložce Mapového správce**. Tam na ni klepněte a můžete vyrazit na výlet. +<WRAP center round download> 
- +{{ :cz:manual:zaciname_s_locusem.pdf |Stáhněte si offline .PDF verzi "Začínáme s Locusem(19/08/12) >>>}}
-Existuje několik dalších možností, jak získat do **Locus Map** offline mapy, viz dále v kapitole __Mapy__. +
-===== Jak si můžu nahrát trasu výletu? ===== +
- +
- +
-Now you have an offline map so lets go biking. Do you want to show the trip to your buddies? No problem with Locus Map. Turn your GPS on (the GPS icon .......... must be green), tap **Menu > More** and select **Track record**. Tap the **green button** on the tracking dashboard and your track is being recorded. You can see the tracking right on the map - the blue arrow is **drawing a line**. When you get to the finish of your trip, tap the red **Stop** button. Name your trip or just leave it named by the date stamp and tap **Save**. Your trip is saved and you can boast with it to your friends. +
- +
-The track you recorded is saved in the **Tracks directory** that you can find under the ............ Points/tracks manager button. For more about track recording see the chapter __Track recording__. +
-===== How to place a point of interest on the map? ===== +
-**Points of interest** (POIs) are places on the map where you can find more information you are interested in after tapping them. Usually they describe things like **monuments, theaters, museums, pubs, hotels** etc. **Locus Map** allows you to place **your own POI** to mark anything you like on your trip, to show your friends your address on holidays or to recommend them anything worth seeing. It'simple - just touch the screen on the place you'd like to save and hold a sec. A small frame with address appears, tap it and choose the ................ symbol in the left lower corner. Edit name of your point or just leave the date and time stamp in the place of name and tap Save. POIs are stored in the Points directory right next to your tracks. +
- +
-Detailed info about POIs is summarized in __Points of Interest__ chapter. +
-===== Can I import tracks and points into Locus Map? ===== +
-Of course you can and again, it's simple. Do you track your sports activity in **Endomondo**? Do you plan your trips on **[[http://www.bikemap.net|Bikemap.net]]** and want to display them in **Locus Map**? Export your tracks into **GPX** format, copy them to your phone and select **Import data** in your Locus Map **main menu**. Find the desired gpx file, tap it and Locus Map will ask you what **folder** you want to store your track to. Either choose an existing one or make a **new one**. Tap **Import** and there you go! Your track appears on the map neatly centered on your screen.  +
- +
-Locus Map supports a **wide range of various data formats** to import, as you can see in the __Import__ chapter of the User Guide. +
-===== How can Locus Map help me with finding Geocaches? ===== +
-**Geocaching** has become a worldwide favourite outdoor game and **Locus Map** is one of the officially certified **Geocaching apps**. It can show you geocaches on the map, navigate you to the cache, display listing, images, logs, it also allows you to log your own findings directly from the app without need to visit [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]] website. And many more, as you can see in the __Geocaching__ chapter. +
- +
-There are several methods how to get geocaches into Locus Map and we'll have a look at one of them. Geocaches can be downloaded to your phone by the **Geocaching4Locus** addon which you can easily install for free from the **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arcao.geocaching4locus|Google Play Store]]**. Once it's donetouch and hold the place on the map where you'd like to see geocaches aroundWe've done this before when we tried to place a point of interest. When a label with address appears tap it to unfold and select the............ icon. Choose **Nearest caches**. **Locus Map** will ask how many caches you want to download and after the download where to place them. You know already the **Points manager** so use either the existing folder or make a new one to import the caches in. And that's it, geocaches are scattered around the map. +
-===== For your first steps with Locus Map see the tutorial: ===== +
-<WRAP leftalign+
-<html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVYwidth="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html>+
 </WRAP> </WRAP>
- 
-**Well done! Now you are ready for new adventures with Locus Map so take it easy and enjoy!**  
- 
-For further study we recommend the **__User Guide__**. If you are looking for a particular problem resolution, try the **Search** tab above. Whether you have any questions or bug reports don't hesitate to contact us at our **[[http://help.locusmap.eu|Helpdesk]]** or visit **[[http://forum.locusmap.eu|Locus Forum]]** where our numerous community is ready to help. 
cz/manual/basics.txt · Last modified: 2020/10/06 16:33 by mstupka