User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:trainingmanager

Audio trenér

(ex “Manažer tréninků”)


Funkce je v Locusu Map Free omezena na jedno tréninkové schéma

Audio trenér hlasově komentuje váš výkon při tréninku nebo na výletě - informuje o aktuální nebo průměrné rychlosti, ujeté vzdálenosti, tempu, převýšení, tepové frekvenci a mnoha dalších parametrech.

Pracuje s tréninky, které lze spustit zároveň se záznamem trasy. Pokud máte Locus Pro, můžete si nastavit tréninky pro všechny vaše sportovní aktivity.

Jak nastavit nový trénink

 • jděte do Nastavení > Záznam trasy > Audio trenér

 • klepněte na a vložte název nového tréninkového schématu. Můžete změnit také ikonu.
 • vaše tréninkové schéma se objeví v seznamu tréninků. Klepněte na tlačítko nabídky a vyberte Nastavit události
 • klepněte opět na a vyberte upozornění při vzdálenosti nebo čase
 • nastavte vzdálenostní nebo časový interval a přidejte proměnné - celkovou vzdálenost, čas na trase, tempo, průměrnou rychlost, převýšení, tepovou frekvenci, kadenci (pokud je připojen odpovídající senzor), stav baterie a spotřebu energie. Všechny parametry jsou dostupné také intervalově (úsekově). Můžete oba druhy intervalů kombinovat - vzdálenost a čas - přiřazovat jim různé parametry a nastavit si trénink podle vašich aktuálních potřeb.

Jak spustit Audio trenéra

Audio nezávisle na zvoleném profilu záznamu

 • jděte do Nastavení > Záznam trasy > Audio trenér a klepněte na trénink, který chcete aktivovat - vysvítí se červeně

  Můžete vybrat jakýkoli profil záznamu trasy, Audio trenér bude komentovat všechny aktivity v jednom zvoleném nastavení.

Auto-start tréninku

Toto nastavení umožňuje přiřadit konkrétní tréninkové schéma konkrétnímu profilu záznamu trasy a spustit oba zároveň.

 • výsuvný panel záznamu trasy obsahuje možnost přiřadit zvolenému profilu záznamu audio trénink před startem záznamu

 • vyberte si profil záznamu, přiřaďte audio trénink a klepněte na START. Trénink zůstane přiřazen zvolenému profilu i při příštím spuštění záznamu.

Audio trénink můžete profilu přiřadit také v sekci Nastavení:

 • jděte do Nastavení > Záznam trasy > Profily záznamu
 • vyberte profil záznamu > menu nastavení profilu > Auto-start tréninku
 • z nabídky vyberte tréninkové schéma
 • název a ikona vašeho tréninkového schématu se objeví na řádku auto-startu a automatický start je nastaven

Nastavení zvuku

Manažer tréninků využívá k hlasovému komentování vestavěný modul převodu textu na řeč (TTS) vašeho zařízení. Pokud chcete změnit jazyk nebo hlasový modul, můžete vše nastavit přímo z horní lišty, tlačítko: Více o nastavení převodu textu na řeč v Locusu >>

cz/manual/user_guide/tracks/recording/trainingmanager.txt · Last modified: 2020/10/08 13:26 by mstupka