User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:settings

Nastavení záznamu trasy


Profily záznamu

Locus Map zaznamenává trasy pomocí záznamových profilů. Každý profil má stanovené parametry v souladu se konkrétní zaznamenávanou aktivitou, každý profil lze individuálně nastavit.

Profil aktivujte klepnutím - aktivní profil je vysvícen červeně.

  • 1 - ikona aktivity. Aktivitu určíte při vytváření profilu. Nelze ji později změnit.
  • 2 - název aktivity (lze upravit)
  • 3 - vzdálenostní a časová frekvence zaznamenaných trasových bodů, maximální povolená odchylka GPS
  • 4 - tlačítko nastavení profilu

Přidat nový profil

dostupné pouze v Locusu Map Pro.

Umožňuje definovat nový uživatelský profil, založený na výchozích hodnotách nastavení.

Hlavní

Osobní údaje

dostupné pouze v Locusu Map Pro

Zde nastavte údaje nutné pro výpočet výdeje energie během aktivity na trase:

Způsob ovládání záznamu trasy

Vyberte buď plnohodnotný výsuvný boční panel:

nebo kompaktní spodní panel:

Automatický start

dostupné pouze v Locusu Map Pro

Spustí záznam trasy automaticky po zapnutí Locusu. Užitečná funkce, pokud chcete detailně mapovat svůj veškerý pohyb, ale pozor na volný prostor v paměti. Můžete si vybrat konkrétní profil, který se bude startovat automaticky:

Audio trenér

v Locusu Free pouze jedno nastavení tréninku Nastavuje aplikaci pro využití při tréninku - otevírá dialog nastavení hlasových schémat komentovaných tréninků >>

Boční panel

Schovávat panel automaticky

Skryje výsuvný boční panel automaticky po startu/zastavení záznamu trasy pro uvolnění místa pro mapu

Počet zobrazovaných parametrů trasy

Nastavte počet buněk v mřížce panelu záznamu trasy (4 až 12) - buňky zobrazují hodnoty nebo grafy parametrů sledovaných při záznamu trasy

Spustit s odpočtem

Spustí záznam trasy po přednastaveném časovém odpočtu v rozmezí od 5 do 30 sekund (0 - bez odpočtu)

cz/manual/user_guide/tracks/recording/settings.txt · Last modified: 2018/08/09 15:45 by mstupka