User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2016/11/21 17:18]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2019/06/06 12:42] (current)
mstupka [Widget záznamu trasy]
Line 70: Line 70:
   * tlačítko pro [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add#​track_recording|vložení bodu]] {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}   * tlačítko pro [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add#​track_recording|vložení bodu]] {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink&​30|}} tlačítko [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]] - jeho ikona indikuje **aktivní profil záznamu**.   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink&​30|}} tlačítko [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]] - jeho ikona indikuje **aktivní profil záznamu**.
 +
 +<WRAP center round important>​
 +Widget je **dostupný a funkční** pouze pokud je hlavní adresář Locusu umístěn ve **vnitřní paměti** zařízení.
 +</​WRAP>​
cz/manual/user_guide/tracks/recording/panel.txt · Last modified: 2019/06/06 12:42 by mstupka