User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2016/11/21 16:29]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel [2019/06/06 12:42]
mstupka [Widget záznamu trasy]
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_track_record_alt.png?​nolink|}}
 ====== Panel a widget záznamu trasy ====== ====== Panel a widget záznamu trasy ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME+
 ---- ----
  
Line 11: Line 11:
 Zde nejprve vyberte váš [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|profil záznamu]], přednastavené [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|tréninkové schéma]] nebo uveďte připojené [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​bluetooth|externí senzory]]. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_rec_alt.png?​nolink&​30|}}**spustí záznam trasy**. Zde nejprve vyberte váš [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​profiles_settings|profil záznamu]], přednastavené [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trainingmanager|tréninkové schéma]] nebo uveďte připojené [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​bluetooth|externí senzory]]. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_rec_alt.png?​nolink&​30|}}**spustí záznam trasy**.
  
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan01.png?nolink }}+{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan01.png?nolink }}
  
 <WRAP tip center round>​Záznam trasy můžete spustit s odpočtem, který lze nadefinovat v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu]]</​WRAP>​ <WRAP tip center round>​Záznam trasy můžete spustit s odpočtem, který lze nadefinovat v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu]]</​WRAP>​
Line 20: Line 20:
 Převážnou část panelu vyplňují aktivně měřené parametry trasy. ​ Převážnou část panelu vyplňují aktivně měřené parametry trasy. ​
  
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan02.png?nolink |}}+{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan02.png?nolink |}}
  
 Můžete si nastavit počet a druh hodnot, které chcete během záznamu sledovat: Můžete si nastavit počet a druh hodnot, které chcete během záznamu sledovat:
   * 1. jděte do nastavení > záznam trasy > počet viditelných položek. Na výběr máte od 4 do 12 včetně dvou grafů.   * 1. jděte do nastavení > záznam trasy > počet viditelných položek. Na výběr máte od 4 do 12 včetně dvou grafů.
   * 2. vraťte se do panelu záznamu a podržte prst na políčku, jehož obsah chcete změnit   * 2. vraťte se do panelu záznamu a podržte prst na políčku, jehož obsah chcete změnit
-  * 3. vyberte ze široké palety parametrů\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan03.png?nolink |}}\\  +  * 3. vyberte ze široké palety parametrů\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan03.png?nolink |}}\\  
-  * je možné nadefinovat i dva grafy - nadmořské výšky a okamžité rychlosti\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan04.png?nolink |}}+  * je možné nadefinovat i dva grafy - nadmořské výšky a okamžité rychlosti\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan04.png?nolink |}}
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 37: Line 37:
 {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_pause_normal_alt.png?​nolink&​30|}}přerušuje záznam. Přerušené nahrávání je také indikováno oranžovou záložkou u levého okraje dipleje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan11.png?​nolink |}}\\ Opakovaným klepnutím záznam obnovíte. {{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_pause_normal_alt.png?​nolink&​30|}}přerušuje záznam. Přerušené nahrávání je také indikováno oranžovou záložkou u levého okraje dipleje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan11.png?​nolink |}}\\ Opakovaným klepnutím záznam obnovíte.
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_add_wpt_alt.png?​nolink&​30|}}přidává bod na trase - můžete zvolit jednoduchý bod, foto bod, bod s audio poznámkou nebo s videoklipem.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan05.png?nolink |}}+{{:​manual:​user_guide:​ic_track_record_add_wpt_alt.png?​nolink&​30|}}přidává bod na trase - můžete zvolit jednoduchý bod, foto bod, bod s audio poznámkou nebo s videoklipem.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan05.png?nolink |}}
  
 {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30 ​ }} {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30 ​ }}
Line 49: Line 49:
   * **Manuál** - nabídne pomoc online webového manuálu   * **Manuál** - nabídne pomoc online webového manuálu
 ===== Kompaktní spodní panel ===== ===== Kompaktní spodní panel =====
-Panel záznamu může mít také podobu kompaktní spodní lišty s tlačítky. Tuto možnost lze zapnout v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]].\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan07.png?​nolink |}}\\ Po startu záznamu se ovladače změní:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan08.png?​nolink |}}\\ I v tomto panelu můžete do trasy vkládat body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan10.png?nolink |}}\\ Možnosti:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan09.png?nolink |}}\\ Ikona **nastavení** indikuje aktivní profil záznamu.+Panel záznamu může mít také podobu kompaktní spodní lišty s tlačítky. Tuto možnost lze zapnout v [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]].\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan07.png?​nolink |}}\\ Po startu záznamu se ovladače změní:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​trackrecpan08.png?​nolink |}}\\ I v tomto panelu můžete do trasy vkládat body:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan10.png?nolink |}}\\ Možnosti:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​cz_trackrecpan09.png?nolink |}}\\ Ikona **nastavení** indikuje aktivní profil záznamu.
  
 ===== Widget záznamu trasy ===== ===== Widget záznamu trasy =====
Line 70: Line 70:
   * tlačítko pro [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add#​track_recording|vložení bodu]] {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}   * tlačítko pro [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add#​track_recording|vložení bodu]] {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink&​30|}} tlačítko [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]] - jeho ikona indikuje **aktivní profil záznamu**.   * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink&​30|}} tlačítko [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording:​settings|nastavení záznamu trasy]] - jeho ikona indikuje **aktivní profil záznamu**.
 +
 +<WRAP center round important>​
 +Widget je **dostupný a funkční** pouze pokud je hlavní adresář Locusu umístěn ve **vnitřní paměti** zařízení.
 +</​WRAP>​
cz/manual/user_guide/tracks/recording/panel.txt · Last modified: 2019/06/06 12:42 by mstupka