User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:panel

Panel a widget záznamu trasy


Záznam trasy lze v Locusu ovládat pomocí dvou verzí ovládacího panelu a widgetu (pouze v Locusu Map Pro) - výsuvný boční panel je nastaven jako výchozí, dále můžete zvolit kompaktní spodní panel. Druh ovládání si můžete vybrat v nastavení záznamu.

Výsuvný boční panel

Vysouvá se z levé strany displeje a lze jej prstem zase zasunout zpět nebo nastavit jeho automatické zasunutí po startu záznamu. Pokud je záznam trasy spuštěn samostatným tlačítkem v panelu funkcí, lze panel zasunout i hardwarovým tlačítkem “zpět”. Jeho obsah se mění podle fáze záznamu:

Start záznamu

Zde nejprve vyberte váš profil záznamu, přednastavené tréninkové schéma nebo uveďte připojené externí senzory. spustí záznam trasy.

Záznam trasy můžete spustit s odpočtem, který lze nadefinovat v nastavení záznamu

Probíhající záznam trasy indikuje při zasunutém panelu zelená záložka při levém okraji displeje:

Ovládání průběhu a sledování záznamu

Převážnou část panelu vyplňují aktivně měřené parametry trasy.

Můžete si nastavit počet a druh hodnot, které chcete během záznamu sledovat:

  • 1. jděte do nastavení > záznam trasy > počet viditelných položek. Na výběr máte od 4 do 12 včetně dvou grafů.
  • 2. vraťte se do panelu záznamu a podržte prst na políčku, jehož obsah chcete změnit
  • 3. vyberte ze široké palety parametrů

  • je možné nadefinovat i dva grafy - nadmořské výšky a okamžité rychlosti

Během záznamu trasy se mohou jevit údaje o převýšení příliš velké - aplikace načítá veškerá stoupání včetně různých výkyvů GPS jednotky. Hodnota je pak optimalizována, což se děje automaticky až po uložení trasy kvůli úspoře energie.

Tlačítka ovládání záznamu jsou pod měřenými parametry:

zastavuje záznam a pokračuje uložením trasy

přerušuje záznam. Přerušené nahrávání je také indikováno oranžovou záložkou u levého okraje dipleje:

Opakovaným klepnutím záznam obnovíte.

přidává bod na trase - můžete zvolit jednoduchý bod, foto bod, bod s audio poznámkou nebo s videoklipem.

Možnosti

Možnosti naleznete v horní liště panelu:

Kompaktní spodní panel

Panel záznamu může mít také podobu kompaktní spodní lišty s tlačítky. Tuto možnost lze zapnout v nastavení záznamu trasy.

Po startu záznamu se ovladače změní:

I v tomto panelu můžete do trasy vkládat body:

Možnosti:

Ikona nastavení indikuje aktivní profil záznamu.

Widget záznamu trasy

Widget je dostupný pouze ve verzi Locus Map Pro. Záznam trasy lze rychle a pohodlně spustit také pomocí nahrávacího widgetu. K dispozici jsou dvě velikosti:

Malý widget

Obsahuje:

  • tlačítko startu záznamu
  • tlačítko přerušení a zastavení záznamu - viditelné, pokud je spuštěn záznam
  • indikátor zaznamenané vzdálenosti
  • tlačítko pro spuštění celé aplikace Locus Map

Widget (obě velikosti) v režimu spuštěného záznamu:

Velký widget

Obsahuje všechny výše zmíněné ovladače plus následující:

Widget je dostupný a funkční pouze pokud je hlavní adresář Locusu umístěn ve vnitřní paměti zařízení.

cz/manual/user_guide/tracks/recording/panel.txt · Last modified: 2019/06/06 12:42 by mstupka