User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2016/11/03 16:45]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2020/07/14 13:56] (current)
mstupka [Přidávejte tvarovací body]
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}}====== Plánování tras a jejich editace ====== +{{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}} 
 +====== Plánování tras ======
 ---- ----
-===== Úvod =====+===== Co jsou to trasy? ===== 
 +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
-**Trasy** jsou tvořeny řetězci bodůpodél kterých je uživatel **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděn]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigován]]**+**Trasy** jsou **naplánované předemnakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-Trasy mohou být nakresleny ručně do mapy nebo vypočítány navigačním zařízením nebo službouPC softwaremwebovou nebo mobilní aplikací. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras **kreslení bod po bodu****kreslení za asistence routovací služby** a navádění podle již **hotových, zaznamenaných tras**. +**Trasy** lze kreslit **ručně na mapu** nebo **automaticky** pomocí online routovací službyoffline routeruPC softwaru nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-===== Obrazovka plánování trasy ===== +  * **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & měření</wrap>\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan14.png?nolink |}} +  * **Záznam tras** - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-  * <wrap box>Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}} > Přidat novou trasu & měření</wrap>\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan15.png?nolink |}} +===== Plánovač tras ===== 
-  * <wrap box>pro rychlý přístup si přidejte tuto funkci do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]]</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}}+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-Obrazovka plánování trasy sestává z **hlavní mapové obrazovky**, přídavného **spodního panelu** a ukazatele **celkové vzdálenosti** trasy:{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan.png?nolink |}} +  <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * **Ukazatel celkové vzdálenosti** - zobrazuje skutečnou celkovou délku plánované trasy. Klepnutím na něj lze změnit zobrazované jednotky. +  <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_path_add_alt.png?nolink&30|}} **přidává trasový bod** na pozici středového kurzoru. Podržením prstu vyvoláte [[cz:manual:user_guide:tools:location|volič pozice]] s dalšími možnostmi výběru pozice bodu. +  <wrap box>idáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_path_remove_alt.png?nolink&30|}} **odstraňuje** poslední vložený bod +==== Obrazovka plánovače tras ====
-  * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} zobrazí dialog **kreslení s asistencí routeru** (vkládání trasových bodů a automatické vykreslení trasy mezi nimi na základě určitých parametrů): +
-    * {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení routeru]] - vyberte //zdroj routovacích dat// a mnoho dalších užitečných možností +
-    * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30|}}{{:manual:user_guide:ic_type_runner_alt.png?nolink&30|}}{{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}{{:manual:user_guide:ic_type_car_fast_alt.png?nolink&30|}}... výběr //routovacího profilu// - závisí na možnostech zvolené routovací služby\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan2.png?nolink |}} +
-    * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png?nolink&30|}} //vypočítat instrukce// - vygeneruje také hlasové povely pro navigaci +
-  * {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}}**nabídka nástrojů**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan13.png?nolink |}} +
-    //Rychlé idání// - umožňuje přidávání bodů trasy jednoduchým klepnutím na mapu - je to nepřesné, ale velmi rychlé +
-    * //[[cz:manual:user_guide:functions:measure#mereni_plochy|Spočítat oblast]]// - zaškrtnutím přidáte další ukazatel s vypočtenou plochou, která je definována trasovými body (nikoli trasou). Poklepem lze změnit jednotky: //m2 > ha > km2 > ft2 > yd2 > acre > mi2 > nm2// +
-    * //Definovat šířku// - zobrazí posuvník voliče šířky klikané linie (nikoli trasy) v rozmezí od 0 do 99 px. +
-    * //Zobrazit graf// - zobrazí záložku detailu trasy s výškovým grafem, což je užitečné zejména pro plánování v neznámém terénu. +
-    * //[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#odhad_casu_na_trase|Odhad času na trase]]// - zde můžete vybrat aktivitu na trase pro odhad stráveného času +
-  * {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}} **ukončí plánování trasy** a pokračuje k jejímu **uložení** (nebo spuštění navádění po trase) +
-  * {{:manual:user_guide:ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} **ukončí plánování trasy** a **smažtrasu** (po potvrzovacím dotazu)+
  
-===== Jak kreslit trasu ===== +{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan.png?nolink |}} 
-  * **nastavte vše potřebné** - např. vyberte routovací službu +  **režim kreslení** - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými 
-    * //Menu > Nastavení > Navigace// +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-    * nebo //dialog výpočtu trasy > nastavení navigace// +  **zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  * **vložte počáteční bod** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-    * posuňte mapu na požadovanou pozici {{:manual:user_guide:ic_location_cross.png?nolink&30|}}//středového kurzoru// a klepněte na symbol přidání bodu takto vložíte bod docela přesně +  * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy** 
-    * vyberte polohu pomocí //[[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče pozice]]// - v závislosti na vybrané metodě může být poloha počátečního bodu stanovena velmi přesně, např. souřadnicemi nebo poštovní adresou +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad časukladné a záporné evýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}} 
-    //rychlé idání// - vložte bod pouhým klepnutím do mapy na požadované místo - nejrychlejší metoda, ale nepřesná +==== Linie trasy ==== 
-  * {{:manual:user_guide:ic_path_add_alt.png?nolink&30|}}**přidávejte body** - za použití kterékoli výše zmíněné metody. Zobrazují se jako zelené tečky na trase. Mezi nimi se natahují přímky s červenými tečkami - ty lze tažením přemisťovat a dále tak tvarovat trasu. +{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_path_directions_alt.png?nolink&30|}}**kreslení s asistencí routovací služby** - může plánování značně usnadnit. Zapněte jej, přidávejte body a Locus Map bude vypočítávat trasu mezi nimi po existujících cestách a pěšinách. Kde chybí routovací data (výpočet nedává kýžený výsledek), výpočet vypněte a pokračujte manuálním vkládáním bodů, dokud se zase nedostanete do oblasti pokryté routovací službou. Během kreslení je také samozřejmě možné přepínat mezi zvolenými routovacími profily, a tak dosáhnout optimálního výsledku. **Funkci výpočtu trasy zapínejte vždy před vložením bodu, do kterého chcete trasu vypočítat, nikoli naopak!**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} +  * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování, lze změnit na **průjezdní bod**. 
-  * klepnutím na zelený trasový bod můžete vytvořit **průjezdní bod** (zelená se změní v modrou) - bodna který budete navigováni i v ípadě přepočtu trasy.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}} +  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími bodypo přesunu se mění na další nový tvarovací bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * průjezdní bod můžete přejmenovat\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan7.png?nolink |}}\\ a po uložení bude na trase vyznačen ikonkou:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}}\\ Hlasová navigace s TTS (převodem textu na řeč) bude na takový bod upozorňovat. +  * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místokudy chcete projet během navigace
-  jako průjezdní body lze přidávat také různé **body zájmu**. Vyberte je na mapě a klepněte na{{:manual:user_guide:ic_path_add_alt.png?nolink&30|}} ve vyskakovacím popisku.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}}\\ Budou označeny modře hned po přidání.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}  +
-  * {{:manual:user_guide:ic_path_remove_alt.png?nolink&30|}}**odstranit body** - pokud se vám kreslená trasa nelíbí, můžete bod po bodu odmazávat a pak trasu opravit novými bodyPodržením prstu lze smazat celou trasu najednou+
-  * {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}uložte trasu\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan12.png?nolink |}}\\ Vložte //(1) název// a //popis//, vyberte //(2) aktivitu// na trase, cílovou //(3) složku// (nebo vytvořte novou), a nastavte //(4) styl čáry trasy// - barvu, šířku atd., pokud je potřeba. Pokud chcete rychle **navádět** po trase bez jejího ukládáníklepněte na //Navádět (zap)// v {{:manual:user_guide:ic_more_ver_alt.png?nolink&30|}}menu v horní liště.+
  
-===== Plánování trasy offline s aplikací BRouter ===== +V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě. 
-Pokud potřebujete trasu routovat offline (také po ní navigovat)nainstalujte si spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je zdarma. Pomocí ní stáhnete offline routovací data oblastíkterá potřebujete, a nastavíte BRouter jako výchozí router v [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].+===== Jak kreslit trasu? ===== 
 +==== Nastavte režim kreslení ==== 
 +  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ vyberte si, jak kreslit: 
 +    * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty. 
 +    * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}{{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
 +=== Automatické plánování trasy offline === 
 +Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**. Pomocí ní stáhněte ještě routovací data oblastive které plánujete trasu. BRouter se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí. 
 +</WRAP> 
 +    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-**[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]** nabízí ve spolupráci s Locusem také **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning:brouter|alternativní metodu plánování trasy >>]].** Locus v ní využívá schopnost BRouteru plánovat trasu es průjezdní "via" body nebo naopak trasu vést mimo tzv. "nogo" body. +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-===== Navádění a navigace po již zaznamenané trase ===== +Trasa se vytváří pomocí **tvarovacích bodů** {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}}, přidávaných na mapu: 
-{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan3.png?nolink |}} +  * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**) 
-Pro navádění nebo navigaci lze samozřejmě použít trasy zaznamenané v terénu: +  * **klepnutím ímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy) 
-  vyberte si trasu v data manažeru nebo klepněte na ni na mapě a otevřete menu možností +Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body. 
-  zvolte **Navigace** nebo **Navádě**, popř**Navádění zpět** +<WRAP center round important> 
-  **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|více o navigaci podél hotové trasy >>]]** +**NIKDY neumisťujte tvarovací ani jiné body trasy na křižovatky!** Router potřebuje znát **směr trasy za křižovatkou**, aby mohl odbočce přiřadit správný navigační příkaz. 
-  * **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|více o navádění podél trasy >>]]**+</WRAP> 
 +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
 +Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
-===== Odhad času na trase ===== +Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: 
-Při plánování trasy výletu může ijít vhod alespoň odhadovaný časkterý na trase strávíme. Locus umí tento čas vypočítatpokud zvolíme jednu z edpřipravených aktivit na trase - k dispozici jsou tři stupně rychosti chůze, 9 cyklistických profilů a dva běžkařskéČas se počítá ze vzdálenosti, odhadované rychlosti a evýšení za hodinu. +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} 
-{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime01.png?nolink |}}\\ +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} 
-{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime02.png?nolink |}}\\  +  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}} 
-{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime03.png?nolink |}}\\  + 
-Funkci naleznete v operačním menu > více v okně detailu trasy. +Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. 
-===== Editace již hotových tras ===== +==== Přidávejte LoMaps POIs ==== 
-Pokud chcete upravit již uloženou trasu (např. kvůli nepřesnosti GPS při záznamu nebo chcete prostě pozměnit trasu plánovaného výletu)je to možné ímo na mapě+Do trasy lze idávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * **vyberte si trasu pro editaci** - v data manažeru nebo na mapě\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan17.png?nolink |}}\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan18.png?nolink |}} +  * klepněte na bod na mapě 
-  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_edit_track_on_map_alt.png?nolink&30|}}**Upravit na mapě** z menu {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}}**více možností** ve spodní liště nebo v popisce na mapě +  * vybertekam do trasy POI vložit - na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} 
-  * objeví se  **další spodní lišta** s ovládacími prvky: +  * když idáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_track_info_alt.png?nolink&30|}} vrací na obrazovku detailu trasy +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí detail nejbližšího trasového bodu + 
-    * {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}} zobrazí menu editace trasového bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan4.png?nolink |}} +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-      //Zobrazit na grafu// - zobrazí bod na grafu převýšení/rychlosti trasy +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:  
-      //Vložit/upravit trackpoint// vysvítí vybraný trasový bod a jeho sousedící body. Ty lze táhnout a na jejich spojovacích liniích můžete vkládat další trasové bodya tak editovat průběh linie.\\ \\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan5.png?nolink |}}\\ \\ <WRAP round important>Každá individuální úprava musí být uložena tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}OK, než se přikročí k další úpravě na jiném místě trasy</WRAP> +  * zobrazte vybrané **body na mapě** (Menu > Body > vyberte celou složku nebo jednotlivé body) 
-      * //Převést na navigační bod// - nabídne menu navigačních příkazů, které lze přiřadit k bodu a vytvořit tak z něj uzel pro hlasovou navigaci\\ <WRAP center round tip> +  * idejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan12.png?nolink |}} 
-TIP: pokud se na jednom místě sejdou dva trasové body (napřkdyž trasa vede zpět stejnou cestou) a chcete editovat bodkterý je ikrytý tím druhýmklepněte na to místo dvakrát.+ 
 +==== Přidejte nové body ==== 
 +Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. 
 +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan13.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan17.png?nolink |}} 
 +==== Určete místa, kterým se vyhnout ==== 
 +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnicežba dřeva v lese, zaplavené území atd., **ikažte plánovači takové místo obejít**. 
 +  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan32.png?nolink |}} 
 +  * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}} 
 +  * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}} 
 +  * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} 
 +  trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}} 
 +==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ==== 
 +  * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} 
 +  pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3)  
 +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3) 
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
 +=== Segment === 
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš "asfaltový", přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**: 
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod** 
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
 +  * **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan40.gif?nolink |}} 
 + 
 +=== Přepočítat vše === 
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
 +  * naplánujte novou trasu 
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše** 
 +  **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan41.gif?nolink |}}  
 + 
 +==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== 
 +  **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
 +  **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan19.png?nolink |}} 
 +  **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity na trase** - 3 typy chůze9 typů cyklistiky a dva typy hu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenosti, odhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan22.png?nolink |}} 
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivityU každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšeníodhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky, vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR.
 </WRAP> </WRAP>
-      * //Odstranit trackpoint// - vymaže vybraný trackpoint + 
-      //Vyjmout část trasy// - vybere část trasy, kterou lze vystřihnout (užitečné např. v případě, že nemáte nastavenou autopauzu záznamu trasy a uprostřed výletu se stavíte na svačinu... tápající GPS na místě vykreslí "chumáč"který lze takto snadno odstranit) +==== Okamžitá navigace ==== 
-      //Odstranit vše před// - smaže všechny trasové body před zvoleným bodem ve směru trasy +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače: 
-      //Odstranit e po// - smaže všechny trasové body za zvoleným bodem ve směru trasy +  otevřete **menu trasy** 
-      //Rozdělit// - rozdělí trasu na dvě části v místě vybraného bodu +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan23.png?nolink |}} 
-    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_basic_left_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na edchozí trasový boddlouhým stiskem se přesunete na počátek trasy + 
-    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_basic_right_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na následující trasový boddlouhým stiskem se esunete na konec trasy +==== Uložte trasu ==== 
-    {{:manual:user_guide:ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} ukončí editaci+Když jste s plánováním hotovínezapomeňte trasu **uložit!** 
 +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan24.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan25.png?nolink |}} 
 +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chceteLocus obvykle vloží název startu/cíle trasy automaticky) 
 +  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle to není nutnéstyl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušit, zvolte **Vyčistit plánovač** v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan26.png?nolink |}} 
 +<WRAP center round important> 
 +**Vyčištění plánovačnesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Nastavení ===== 
 +**Podnabídku nastavení** najdete menu tras:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan27.png?nolink |}} 
 +==== Styl linie trasy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan31.png?nolink |}} 
 +Nastavte barvu, šířku, vzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan36.png?nolink |}} 
 +<WRAP center round tip> 
 +Pokud se chcete **vyhnout příliš prudkému stoupání**, nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupání, které už je nepřijatelné, např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</WRAP> 
 +{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ takže můžete eplánovat trasu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončeníkdyž se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím ímo na mapu.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan28.png?nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</wrap> 
 + 
 + 
 +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
 +Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění: 
 +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
 +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** 
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|více o navigaci podél trasy >>]]** 
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|více o navádění >>]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.1478187927.txt.gz · Last modified: 2016/11/03 15:45 (external edit)