User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

This is an old revision of the document!


Plánování tras

FIXME V REKONSTRUKCI FIXME


Co jsou to trasy?

Trasy jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste naváděni nebo navigováni během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu atd.

Trasy jsou naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.

Trasy lze kreslit ručně na mapu nebo automaticky pomocí online routovací služby, offline routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. Locus Map nabízí několik metod tvorby tras:

 • Plánovač tras - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras
 • Záznam tras - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy

Plánovač tras

Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:

 • Menu > Plánovač tras
 • Menu > Trasy > > Plánovač tras
 • přidáním tlačítka do panelu funkcí pro rychlé spuštění

Obrazovka plánovače tras

 1. režim kreslení - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými
 2. přidat/odebrat tvarovací body
 3. zpět/vpřed - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování
 4. tlačítka zoomování a vystředění mapy
 • horní lišta - obsahuje Menu trasy
 • spodní lišta - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):

Linie trasy

 • tvarovací bod - základní stavební bod plánování, lze změnit na průjezdní bod.
 • pomocný bod - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod.
 • průjezdní bod - místo, kudy chcete projet během navigace.

V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě.

Jak kreslit trasu?

Nastavte režim kreslení

 • klepněte na

  a vyberte si, jak kreslit:
  • ruční režim - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:

   Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
  • , , atd. automatický režim - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:

   Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány routovacími službami. Některé fungují online, některé bez připojení k internetu a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko . Více se dozvíte v kapitole o nastavení navigace.

   Automatické plánování trasy offline

   Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci BRouter. Pomocí ní stáhněte ještě routovací data oblasti, ve které plánujete trasu. BRouter se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat v nastavení navigace. Nastavte jej jako výchozí.

  • Včetně navigačních příkazů - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.

Přidávejte tvarovací body

Trasa se vytváří pomocí tvarovacích bodů , přidávaných na mapu:

 • klepnutím na (body se přidávají na pozici kurzoru)
 • klepnutím přímo na mapu (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)

Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také pomocné body . Jak tvarovací, tak pomocné body lze posunovat po mapě a trasa se automaticky přepočítává. Posunutím pomocného bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách další pomocné body.

Přidávejte průjezdní body

Průjezdní body jsou důležité při navigaci - hlasová navigace takové body oznámí jejich názvem a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.

Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů:

 • klepněte na tvarovací bod a z menu vyskakovacího popisku vyberte Změnit na průjezdní bod:
 • přejmenujte jej (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:
 • po uložení trasy je průjezdní bod označen ikonou:

Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod.

Přidávejte LoMaps POIs

Do trasy lze přidávat také dynamické body zájmu v LoMapách (POIs):

 • klepněte na bod na mapě
 • klepněte na “+” na popisce
 • vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:
 • když přidáte bod na konec trasy:
 • bod vložený dovnitř trasy:

Přidávejte vlastní body

Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:

 • zobrazte vybrané body na mapě (Menu > Body > vyberte celou složku nebo jednotlivé body)
 • přidejte je do trasy stejným způsobem jako LoMap POIs (viz výše):

Přidejte nové body

Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy.

 • otevřete menu trasy z horní lišty:
 • klepněte na Přidat bod a vyberte z voliče polohy metodu vytvoření nového bodu:

Určete místa, kterým se vyhnout

Pokud víte o místě na trase, které je neprůchozí, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., přikažte plánovači takové místo obejít.

 • posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte Tudy ne z menu trasy:
 • v případě potřeby nastavte druh dopravy, na který se omezení vztahuje, poloměr oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a časovou platnost (nastavení se objeví klepnutím na “no-go” bod na mapě):
 • plánovač trasy vytvoří objížďku blokovaného místa:
 • blokace lze smazat tlačítkem
 • trasa bez objížděk:

Zpět, vpřed, odstranění bodů

 • pokud chcete odstranit poslední přidaný tvarovací bod, klepněte na
 • pro to reverse all edits (adding points, moving them), tap back button(3)
 • to repeat reversed steps, tap forward button(3)

Check route stats and travel time

 • quick check the elevation profile of the route on the chart sliding from the screen bottom (only Locus Map Pro):

  The chart dynamically changes according to the your route edits (adding points, moving them…)
 • check more detailed stats - Route menu > Route stats:

 • check route Travel time - Route menu > Travel time:

  Select the route activity - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiing. The time is calculated from the distance, estimated speed and elevation gain per hour:

Instant navigation

You can start navigation along the planned route right from the route planner:

 • open route menu
 • tap Navigate!

Save route

When you are done with all edits, save your route!

 • open route menu
 • tap Save route
 • add name of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically)
 • add description (optional)
 • set activity - good for overall statistics
 • select folder - tell Locus where to store the route
 • set style - color, thickness, pattern… Usually it is not necessary, the folder style is pre-selected.

If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planning, tap Clear planner in the route menu:

Clear planner does NOT erase No-go areas. These are kept active even out of route planner, e.g. for navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by

Auxiliaries

Route menu topbar contains a submenu of auxiliary options:

Quick drawing

To turn off adding shaping points by tapping the map screen, uncheck this option.

Measuring area

Do you want to measure area of your property? Check this option, Locus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:

Measuring areas works correctly in manual mode only!

Line style

Color, width, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:

In order to avoid too steep hills you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro only) and define unacceptable range of the slope angle, i.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:


so you can re-plan the route:

Using tracks as routes

Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance:

cz/manual/user_guide/tracks/planning.1512553419.txt.gz · Last modified: 2017/12/06 09:43 (external edit)