User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/06 12:51]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2020/07/14 13:56]
mstupka [Přidávejte tvarovací body]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}}
 ====== Plánování tras ====== ====== Plánování tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
 ===== Co jsou to trasy? ===== ===== Co jsou to trasy? =====
-**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu atd. +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
 **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci. **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
Line 14: Line 13:
 Tento nástroj lze zapnout několika způsoby: Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan15.png?nolink |}}+  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan15.png?nolink |}}
   * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}}   * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}}
 ==== Obrazovka plánovače tras ==== ==== Obrazovka plánovače tras ====
Line 25: Line 24:
   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**
   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**
-  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}+  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad času, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}
 ==== Linie trasy ==== ==== Linie trasy ====
 {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}}
   * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování, lze změnit na **průjezdní bod**.   * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování, lze změnit na **průjezdní bod**.
-  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **pomocný bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod.+  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný.
   * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace.    * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace. 
  
Line 35: Line 34:
 ===== Jak kreslit trasu? ===== ===== Jak kreslit trasu? =====
 ==== Nastavte režim kreslení ==== ==== Nastavte režim kreslení ====
-  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:+  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:
     * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.     * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
     * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>     * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>
Line 47: Line 46:
   * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)   * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)
   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)
-Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **pomocné body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak pomocné body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím pomocného bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách další pomocné body.+Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body. 
 +<WRAP center round important> 
 +**NIKDY neumisťujte tvarovací ani jiné body trasy na křižovatky!** Router potřebuje znát **směr trasy za křižovatkou**, aby mohl odbočce přiřadit správný navigační příkaz. 
 +</WRAP>
 ==== Přidávejte průjezdní body ==== ==== Přidávejte průjezdní body ====
-Průjezdní body jsou důležité při **navigaci** - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.+Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
 Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů:
-  * klepněte na tvarovací bod a z menu vyskakovacího popisku vyberte **Změnit na průjezdní bod**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} 
-  * **přejmenujte** jej (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} 
-  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen ikonou**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}
  
 Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod.
Line 60: Line 62:
 Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]:
   * klepněte na bod na mapě   * klepněte na bod na mapě
-  * klepněte na "+" na popisce +  * vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} 
-  * vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} 
-  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}
-  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}+
  
 ==== Přidávejte vlastní body ==== ==== Přidávejte vlastní body ====
Line 72: Line 73:
 ==== Přidejte nové body ==== ==== Přidejte nové body ====
 Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy.
-  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan17.png?nolink |}}+  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan17.png?nolink |}}
 ==== Určete místa, kterým se vyhnout ==== ==== Určete místa, kterým se vyhnout ====
 Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**.
-  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan32.png?nolink |}}+  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan32.png?nolink |}}
   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}}   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}}
   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}}   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}}
   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}
   * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}}   * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}}
-==== Zpět, vpřed, odstranění bodů ====+==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ====
   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}}   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}}
   * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3)    * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3) 
   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ====
 +=== Segment ===
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš "asfaltový", přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**:
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod**
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu
 +  * **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan40.gif?nolink |}}
 +
 +=== Přepočítat vše ===
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu.
 +  * naplánujte novou trasu
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše**
 +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan41.gif?nolink |}} 
 +
 ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ====
-  * **rychlá kontrola výškového profilu trasy** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) +  * **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
-  * **detailní statistiky trasy** menu trasy > Route stats:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan19.png?nolink |}} +  * **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan19.png?nolink |}} 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan21.png?nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiingThe time is calculated from the distanceestimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :manual:user_guide:tracks:trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan22.png?nolink |}} +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity na trase** - 3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenostiodhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan22.png?nolink |}} 
-==== Instant navigation ==== + 
-You can start navigation along the planned route right from the route planner+<WRAP center round tip> 
-  * open **route menu** +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivity. U každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšení, odhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky, vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR. 
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan23.png?nolink |}}+</WRAP> 
 + 
 +==== Okamžitá navigace ==== 
 +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače
 +  * otevřete **menu trasy** 
 +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan23.png?nolink |}}
  
-==== Save route ==== +==== Uložte trasu ==== 
-When you are done with all edits, **save your route!** +Když jste s plánováním hotovínezapomeňte trasu **uložit!** 
-  * open **route menu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan24.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan24.png?nolink |}} 
-  * tap **Save route**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan25.png?nolink |}} +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan25.png?nolink |}} 
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically+  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/cíle trasy automaticky
-  * add **description** (optional+  * přidejte **popis** (opět volitelně
-  * set **activity** - good for overall statistics +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
-  * set **style** - colorthicknesspattern... Usually it is not necessarythe folder style is pre-selected.+  * nastavte **styl** - barvutloušťkuvzor... obvykle to není nutnéstyl je definován složkou.
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan26.png?nolink |}}+Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušitzvolte **Vyčistit plánovač** menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan26.png?nolink |}}
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.gfor navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}+**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač trasnapřkvůli navigaciSmažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Auxiliaries ===== +===== Nastavení ===== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan27.png?nolink |}} +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan27.png?nolink |}} 
-==== Quick drawing ==== +==== Styl linie trasy ==== 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan28.png?nolink |}} +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan31.png?nolink |}} 
- +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan36.png?nolink |}}
-==== Measuring area ==== +
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan29.png?nolink |}} +
-Do you want to measure area of your property? Check this optionLocus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</wrap> +
-==== Line style ==== +
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan31.png?nolink |}} +
-Colorwidth, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan36.png?nolink |}}+
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</WRAP> +Pokud se chcete **vyhnout příliš prudkému stoupání**, nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné, např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</WRAP> 
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}}+{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení, když se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan28.png?nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</wrap> 
  
-===== Using tracks as routes ===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select **Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:navigation:along-route|more about navigation along a route >>]]** +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|více o navigaci podél trasy >>]]** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>]]**+  * **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|více o navádění >>]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2020/07/14 13:56 by mstupka