User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/06 12:51]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2019/10/23 07:57]
mstupka [Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase]
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}
 ====== Plánování tras ====== ====== Plánování tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
 ===== Co jsou to trasy? ===== ===== Co jsou to trasy? =====
-**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints),​ podél nichž jste **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu ​atd. +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints),​ podél nichž jste **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
 **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci. **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
Line 14: Line 13:
 Tento nástroj lze zapnout několika způsoby: Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}>​ Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan15.png?nolink |}}+  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}>​ Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?nolink |}}
   * <wrap box>​přidáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}}   * <wrap box>​přidáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}}
 ==== Obrazovka plánovače tras ==== ==== Obrazovka plánovače tras ====
Line 25: Line 24:
   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**
   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**
-  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}+  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad času, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}
 ==== Linie trasy ==== ==== Linie trasy ====
 {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}}
   * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování,​ lze změnit na **průjezdní bod**.   * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování,​ lze změnit na **průjezdní bod**.
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **pomocný ​bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod.+  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **segmentový ​bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný.
   * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace. ​   * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace. ​
  
Line 35: Line 34:
 ===== Jak kreslit trasu? ===== ===== Jak kreslit trasu? =====
 ==== Nastavte režim kreslení ==== ==== Nastavte režim kreslení ====
-  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:+  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.     * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
     * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:​manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>     * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:​manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>
Line 47: Line 46:
   * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)   * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)
   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)
-Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **pomocné ​body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. Jak tvarovací, tak pomocné ​body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím ​pomocného ​bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách další ​pomocné ​body.+Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové ​body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové ​body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím ​segmentového ​bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách ​vzniknou ​další ​segmentové ​body.
 ==== Přidávejte průjezdní body ==== ==== Přidávejte průjezdní body ====
-Průjezdní body jsou důležité ​při **navigaci** - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.+Průjezdní body značí místa, která chcete projet ​při **navigaci** ​po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
 Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů:
-  * klepněte na tvarovací bod a z menu vyskakovacího popisku ​vyberte **Změnit na průjezdní bod**:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího ​menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} 
-  * **přejmenujte** jej (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:​\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:​\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} 
-  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen ikonou**:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen ​zvolenou ​ikonou**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}
  
 Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod.
Line 60: Line 59:
 Do trasy lze přidávat také [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: Do trasy lze přidávat také [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]:
   * klepněte na bod na mapě   * klepněte na bod na mapě
-  ​* klepněte na "​+"​ na popisce +  * vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} 
-  ​* vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} 
-  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}
-  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}+
  
 ==== Přidávejte vlastní body ==== ==== Přidávejte vlastní body ====
Line 72: Line 70:
 ==== Přidejte nové body ==== ==== Přidejte nové body ====
 Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy.
-  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan17.png?nolink |}}+  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}}
 ==== Určete místa, kterým se vyhnout ==== ==== Určete místa, kterým se vyhnout ====
 Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**.
-  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan32.png?nolink |}}+  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan32.png?nolink |}}
   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "​no-go"​ bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}}   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "​no-go"​ bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}}
   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}}   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}}
   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}
   * trasa **bez objížděk**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}}   * trasa **bez objížděk**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}}
-==== Zpět, vpřed, odstranění bodů ====+==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ====
   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}}   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}}
   * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...),​ klepněte na tlačítko **zpět**(3) ​   * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...),​ klepněte na tlačítko **zpět**(3) ​
   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ====
 +=== Segment ===
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš "​asfaltový",​ přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**:​
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod**
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu
 +  * **potvrďte**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan40.gif?​nolink |}}
 +
 +=== Přepočítat vše ===
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu.
 +  * naplánujte novou trasu
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše**
 +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan41.gif?​nolink |}} 
 +
 ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ====
-  * **rychlá kontrola výškového profilu trasy** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) +  * **rychlá kontrola výškového profilu ​a délky ​trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,​** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
-  * **detailní statistiky ​trasy** menu trasy > Route stats:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan19.png?nolink |}} +  * **detailní statistiky** ​najdete v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan19.png?nolink |}} 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan21.png?nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiingThe time is calculated from the distanceestimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :​manual:​user_guide:​tracks:​trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan22.png?​nolink |}} +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte ​**typ aktivity na trase** - 3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenostiodhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  ​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan22.png?nolink |}}
-==== Instant navigation ==== +
-You can start navigation along the planned route right from the route planner: +
-  * open **route menu** +
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan23.png?nolink |}}+
  
-==== Save route ==== +<WRAP center round tip> 
-When you are done with all edits, **save your route!** +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivityU každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlostidélka trasypřevýšeníodhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky,​ vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR. 
-  * open **route menu**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan24.png?nolink |}} +</​WRAP>​
-  * tap **Save route**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan25.png?​nolink |}} +
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically) +
-  * add **description** (optional) +
-  * set **activity** - good for overall statistics +
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +
-  * set **style** - colorthicknesspattern... Usually it is not necessarythe folder style is pre-selected.+
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan26.png?nolink |}}+==== Okamžitá navigace ==== 
 +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače:​ 
 +  * otevřete **menu trasy** 
 +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan23.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Uložte trasu ==== 
 +Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu **uložit!** 
 +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan24.png?​nolink |}} 
 +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan25.png?​nolink |}} 
 +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/​cíle trasy automaticky) 
 +  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle ​to není nutné, styl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušitzvolte ​**Vyčistit plánovač** menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan26.png?nolink |}}
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.gfor navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}+**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač trasnapřkvůli navigaciSmažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Auxiliaries ​===== +===== Nastavení ​===== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan27.png?nolink |}} +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan27.png?nolink |}} 
-==== Quick drawing ​==== +==== Styl linie trasy ==== 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan28.png?nolink |}} +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan31.png?nolink |}} 
- +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan36.png?nolink |}}
-==== Measuring area ==== +
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan29.png?​nolink |}} +
-Do you want to measure area of your property? Check this optionLocus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</​wrap>​ +
-==== Line style ==== +
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan31.png?​nolink |}} +
-Colorwidth, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan36.png?nolink |}}+
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</​WRAP>​ +Pokud se chcete ​**vyhnout příliš prudkému stoupání**,​ nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné,​ např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</​WRAP>​ 
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}}+{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení,​ když se do plánovače vrátíte**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan39.png?​nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan28.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan29.png?​nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</​wrap>​ 
  
-===== Using tracks as routes ​===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ​===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select ​**Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte ​**Navigace** nebo **Navádění**, popř. ​**Navádění zpět** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|more about navigation along a route >>​]]** +  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|více o navigaci podél trasy >>​]]** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>​]]**+  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|více o navádění ​>>​]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2019/10/23 07:57 by mstupka