User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/06 12:51]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2018/11/20 12:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}}
 ====== Plánování tras ====== ====== Plánování tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
 ===== Co jsou to trasy? ===== ===== Co jsou to trasy? =====
-**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu atd. +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
 **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci. **Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
Line 14: Line 13:
 Tento nástroj lze zapnout několika způsoby: Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan15.png?nolink |}}+  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan15.png?nolink |}}
   * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}}   * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}}
 ==== Obrazovka plánovače tras ==== ==== Obrazovka plánovače tras ====
Line 25: Line 24:
   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**   - **tlačítka zoomování a vystředění mapy**
   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**   * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy**
-  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}+  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad času, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}
 ==== Linie trasy ==== ==== Linie trasy ====
 {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}}
   * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování, lze změnit na **průjezdní bod**.   * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánování, lze změnit na **průjezdní bod**.
-  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **pomocný bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod.+  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný.
   * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace.    * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace. 
  
Line 35: Line 34:
 ===== Jak kreslit trasu? ===== ===== Jak kreslit trasu? =====
 ==== Nastavte režim kreslení ==== ==== Nastavte režim kreslení ====
-  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:+  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit:
     * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.     * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
     * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>     * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip>
Line 47: Line 46:
   * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)   * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**)
   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)   * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)
-Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **pomocné body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak pomocné body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím pomocného bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách další pomocné body.+Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** a **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body.
 ==== Přidávejte průjezdní body ==== ==== Přidávejte průjezdní body ====
-Průjezdní body jsou důležité při **navigaci** - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.+Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
 Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů:
-  * klepněte na tvarovací bod a z menu vyskakovacího popisku vyberte **Změnit na průjezdní bod**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} 
-  * **přejmenujte** jej (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} 
-  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen ikonou**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}
  
 Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod.
Line 60: Line 59:
 Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]:
   * klepněte na bod na mapě   * klepněte na bod na mapě
-  * klepněte na "+" na popisce +  * vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} 
-  * vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} 
-  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}
-  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}+
  
 ==== Přidávejte vlastní body ==== ==== Přidávejte vlastní body ====
Line 72: Line 70:
 ==== Přidejte nové body ==== ==== Přidejte nové body ====
 Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy.
-  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan17.png?nolink |}}+  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan17.png?nolink |}}
 ==== Určete místa, kterým se vyhnout ==== ==== Určete místa, kterým se vyhnout ====
 Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**.
-  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan32.png?nolink |}}+  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan32.png?nolink |}}
   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}}   * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}}
   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}}   * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}}
   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}   * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}
   * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}}   * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}}
-==== Zpět, vpřed, odstranění bodů ====+==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ====
   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}}   * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}}
   * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3)    * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3) 
   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)   * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3)
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ====
 +=== Segment ===
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš "asfaltový", přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**:
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod**
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu
 +  * **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan40.gif?nolink |}}
 +
 +=== Přepočítat vše ===
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu.
 +  * naplánujte novou trasu
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše**
 +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan41.gif?nolink |}} 
 +
 ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== ==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ====
-  * **rychlá kontrola výškového profilu trasy** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) +  * **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
-  * **detailní statistiky trasy** menu trasy > Route stats:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan19.png?nolink |}} +  * **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan19.png?nolink |}} 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan21.png?nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiingThe time is calculated from the distanceestimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :manual:user_guide:tracks:trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan22.png?nolink |}} +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity na trase** - 3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenostiodhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan22.png?nolink |}} 
-==== Instant navigation ==== +==== Okamžitá navigace ==== 
-You can start navigation along the planned route right from the route planner+Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače
-  * open **route menu** +  * otevřete **menu trasy** 
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan23.png?nolink |}}+  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan23.png?nolink |}}
  
-==== Save route ==== +==== Uložte trasu ==== 
-When you are done with all edits, **save your route!** +Když jste s plánováním hotovínezapomeňte trasu **uložit!** 
-  * open **route menu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan24.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan24.png?nolink |}} 
-  * tap **Save route**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan25.png?nolink |}} +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan25.png?nolink |}} 
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically+  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/cíle trasy automaticky
-  * add **description** (optional+  * přidejte **popis** (opět volitelně
-  * set **activity** - good for overall statistics +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
-  * set **style** - colorthicknesspattern... Usually it is not necessarythe folder style is pre-selected.+  * nastavte **styl** - barvutloušťkuvzor... obvykle to není nutnéstyl je definován složkou.
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan26.png?nolink |}}+Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušitzvolte **Vyčistit plánovač** menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan26.png?nolink |}}
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.gfor navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}+**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač trasnapřkvůli navigaciSmažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Auxiliaries ===== +===== Nastavení ===== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan27.png?nolink |}} +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan27.png?nolink |}} 
-==== Quick drawing ==== +==== Styl linie trasy ==== 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan28.png?nolink |}} +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan31.png?nolink |}} 
- +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan36.png?nolink |}}
-==== Measuring area ==== +
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan29.png?nolink |}} +
-Do you want to measure area of your property? Check this optionLocus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</wrap> +
-==== Line style ==== +
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan31.png?nolink |}} +
-Colorwidth, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan36.png?nolink |}}+
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</WRAP> +Pokud se chcete **vyhnout příliš prudkému stoupání**, nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné, např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</WRAP> 
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}}+{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení, když se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan28.png?nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</wrap> 
  
-===== Using tracks as routes ===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select **Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:navigation:along-route|more about navigation along a route >>]]** +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|více o navigaci podél trasy >>]]** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>]]**+  * **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|více o navádění >>]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2020/07/14 13:56 by mstupka