User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 14:40]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 15:48] (current)
mstupka
Line 70: Line 70:
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
  
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} ​tlačítko **skupinového ​výběru** - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů:​ +{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30 |}} 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě +=== Skupinový ​výběr tras === 
-    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky +Umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů:​ 
-    * //​Invertovat//​ - invertuje aktuální výběr - užitečné,​ pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  +  * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​30|}} ​tlačítko ​**řazení**: +  * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky 
-    * //Řadit ​podle názvu// - řadí trasy podle abecedy +  * //​Invertovat//​ - invertuje aktuální výběr - užitečné,​ pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  
-    * //​Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenost ​kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy +{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​30 |}} 
-    * //​Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy +=== Řazení === 
-    * //Řadit podle data vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení +  ​//Název// - řadí trasy podle abecedy 
-    * //Řadit podle délky// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle +  ​//Datum vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení 
-    * //Řadit podle času// - řadí podle času stráveného na trase +  ​//Poslední aktualizace//​ - řadí trasy podle data a času jejich poslední aktualizace 
-    ​* //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_tracks8.png?nolink |}} +  ​//Délka// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30|}} ​tlačítko **Filtr**: +  * //Čas na trase// - řadí ​podle délky aktivity strávené na trase 
-    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trk_filter.png?​nolink |}} +  * //​Nejbližší// - řadí trasy podle vzdálenosti jakéhokoli jejich bodu na trase od aktuální polohy kurzoru (resp. aktuální GPS polohy, pokud je vycentrovaná) - t.j. trasy, procházející nejblíže od aktuální polohy, jsou zobrazeny jako první\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_tracks8.png?​nolink |}}\\  
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}} ​tlačítko menu **Nástroje** - přepne ovladače v horní a spodní liště:+=== Řazení - pokročilé === 
 +  ​* //​Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenosti ​kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy 
 +  * //​Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy 
 +  * //Převýšení// - řadí trasy podle nastoupaných metrů 
 +  * //Průměrná rychlost// - řadí trasy podle jejich průměrné rychlosti (pokud takovou informaci obsahují) 
 +  * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_tracks08_02.png?nolink |}}\\  
 +{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30 |}} 
 +=== Filtr === 
 +    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trk_filter.png?​nolink |}}\\  
 + 
 +{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30 |}} 
 +=== Nástroje ​=== 
 +Přepne ovladače v horní a spodní liště:
     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
     * //spodní lišta//:     * //spodní lišta//:
cz/manual/user_guide/tracks/management.txt · Last modified: 2019/05/31 15:48 by mstupka