User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2017/12/15 15:07]
mstupka [Styl čáry v plánovači tras]
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 15:48] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}}
 ====== Správa tras ====== ====== Správa tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
  
Line 66: Line 65:
   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě
 Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]]. Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]].
 +==== Vyhledávání tras ve složce ====
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:search#hledat_trasy|vyhledávat trasy ve vybrané složce]]** můžete po klepnutí na {{:manual:user_guide:tracks:ic_search_alt.png?nolink&30|}} v horní liště:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:search_tracks03.png?nolink |}}
 ==== Spodní lišta seznamu tras ==== ==== Spodní lišta seznamu tras ====
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **skupinového výběru** - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: +{{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě +=== Skupinový výběr tras === 
-    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky +Umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: 
-    * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  +  * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě 
-  {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **řazení**: +  * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky 
-    * //Řadit podle názvu// - řadí trasy podle abecedy +  * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  
-    * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy +{{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy +=== Řazení === 
-    * //Řadit podle data vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení +  //Název// - řadí trasy podle abecedy 
-    * //Řadit podle délky// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle +  //Datum vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení 
-    * //Řadit podle času// - řadí podle času stráveného na trase +  //Poslední aktualizace// - řadí trasy podle data a času jejich poslední aktualizace 
-    * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}} +  //Délka// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle 
-  {{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **Filtr**: +  * //Čas na trase// - řadí podle délky aktivity strávené na trase 
-    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}} +  * //Nejbližší// - řadí trasy podle vzdálenosti jakéhokoli jejich bodu na trase od aktuální polohy kurzoru (resp. aktuální GPS polohy, pokud je vycentrovaná) - t.j. trasy, procházející nejblíže od aktuální polohy, jsou zobrazeny jako první\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}}\\  
-  {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}} tlačítko menu **Nástroje** - přepne ovladače v horní a spodní liště:+=== Řazení - pokročilé === 
 +  * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenosti kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy 
 +  * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy 
 +  * //Převýšení// - řadí trasy podle nastoupaných metrů 
 +  * //Průměrná rychlost// - řadí trasy podle jejich průměrné rychlosti (pokud takovou informaci obsahují) 
 +  * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks08_02.png?nolink |}}\\  
 +{{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Filtr === 
 +    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}}\\  
 + 
 +{{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Nástroje === 
 +Přepne ovladače v horní a spodní liště:
     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
     * //spodní lišta//:     * //spodní lišta//:
Line 152: Line 165:
   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}
     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení
 +
 +==== Analyzátor trasy ====
 +Když potřebujete znát **dílčí statistiky a grafy určitého úseku trasy**, otevřete trasu v tomto nástroji. Najdete jej v **menu nástrojů**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal01.gif?nolink |}}\\ 
 +  * **klepněte na trasu** v místě, odkud chcete definovat úsek trasy
 +  * klepněte na **druhý konec definovaného úseku**. Tento krok můžete opakovat a **měnit tak průběžně rozsah úseku**.
 +  * **průběžně můžete sledovat základní statistiky a graf převýšení** ve spodní liště\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal02.gif?nolink |}}\\ Pro zobrazení **podrobných statistik a grafů** potvrďte svůj výběr:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal05.png?nolink |}}\\ Vybraná část trasy se zobrazí v **novém okně** se záložkami informací, statistik a grafů:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal03.gif?nolink |}}\\ Pro **sdílení vybraného úseku** vyberte z možností v menu //Sdílení//:\\  
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal06.png?nolink |}}\\ Pro **vytvoření kopie** části trasy, pro její **[[cz:manual:user_guide:tracks:export|export]]**, **výpočet plochy**, obsažené trasou nebo pro výpočet **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#check_route_stats_and_travel_time|odhadu času na trase]]**, vyberte z nástrojového menu:
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal04.gif?nolink |}}
 +
 ===== Styl trasy ===== ===== Styl trasy =====
  
Line 157: Line 179:
 ==== Globální nastavení ==== ==== Globální nastavení ====
  
-Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je v  //Nastavení > Mapy > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:+Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je v  //Nastavení > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:
 ==== Styl složky s trasami ==== ==== Styl složky s trasami ====
  
Line 185: Line 207:
 **Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Je přepsáno stylem složky, záznamu i plánovače. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu a plánovače. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky. **Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Je přepsáno stylem složky, záznamu i plánovače. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu a plánovače. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.
 </WRAP>   </WRAP>  
 +===== Editor stylu =====
 +**Všechna tlačítka, odkazující na úpravu stylu linie v aplikaci - na výchozí úrovni, na úrovni složky, profilu záznamu nebo plánovače - vedou sem:**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle01.png?nolink |}}
 +Editor stylu Locusu nabízí nepřeberné množství možností, jak rozlišit vaše trasy - zaznamenané, plánované, turistické, cyklistické apod. - můžete nastavit **barvu linie** (1), **šířku** (4) a **obrys** (6), přidat **vzor** (2) ze široké nabídky, obarvit jej, nastavit **režim barvy** (3 - jednoduchou barvu nebo některý z dynamických barevných režimů podle rychlosti, nadmořské výšky atd.) nebo automaticky uzavřít linii a vzniklý **prostor** vyplnit barvou (7).
 +==== Linie ====
 +Linie **(1)** lze barvit v **základní** paletě,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle02.png?nolink |}}\\ 
 +v **rozšířené** paletě s možností výběru kterékoli barvy dostupné ve vašem mobilu nebo tabletu,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle03.png?nolink |}}\\ a prostřednitvím **kódu** - stačí vložit **HEX, RGB nebo HSV** kód požadované barvy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle04.png?nolink |}}
 +Průsvitnost barvy nastavíte od neviditelnosti 0% po plných 100%\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle05.png?nolink |}}
 +nebo můžete barvu linie úplně vypnout - zůstane viditelný jen její vzor:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle06.png?nolink |}}
 +==== Vzor ====
 +**(2)** lze barvit stejně jako linii, viz výše. Pokud nechcete linii se vzorem, **odškrtněte políčko**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle07.png?nolink |}}
 +
 +Máte na výběr ze široké nabídky vzorů včetně **šipek a křížků**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle08.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle09.png?nolink |}}
 +==== Režim barvy ====
 +**(3)** linie trasy může mít **jednoduchou barvu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle10.png?nolink |}}\\ 
 +nebo dynamickou - podle **rychlosti, změny rychlosti, nadmořské výšky, sklonu, přesnosti GPS, srdeční frekvence nebo kadence šlapání**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle11.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud zvolíte dynamický režim a vypnete barvu linie, je **dynamicky obarven zapnutý vzor**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle12.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud potřebujete barevně zvýraznit pouze určitý rozsah nadmořské výšky nebo úhlu sklonu, nadefinujte jej ručně:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle13.png?nolink |}}
 +==== Šířka ====
 +**(4)** může být nastavena v **pixelech** nebo v **metrech** (jako v reálném světě)**(5)**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle18.png?nolink |}}\\ První možnost zobrazí **stejnou šířku linie napříč všemi měřítky mapy**. Např. linie široká 6 pixelů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle14.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle15.png?nolink |}}\\ Ta samá linie široká v reálu 6 metrů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle16.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle17.png?nolink |}}
 +==== Obrys ====
 +Pro **zvýšení kontrastu linie** na podkladové mapě lze použít obrys **(6)**. Možnosti volby barvy jsou stejné jako pro linii a vzor.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle19.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle20.png?nolink |}}
 +==== Uzavření a vyplnění barvou ====
 +Speciální funkce pro zvzýraznění ploch uzavřených trasou **(7)**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle21.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle22.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tracks/management.1513346871.txt.gz · Last modified: 2017/12/15 14:07 (external edit)