User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2017/12/15 11:50]
mstupka [Popisek trasy na mapě]
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 15:48] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}}
 ====== Správa tras ====== ====== Správa tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
  
Line 66: Line 65:
   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě
 Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]]. Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]].
 +==== Vyhledávání tras ve složce ====
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:search#hledat_trasy|vyhledávat trasy ve vybrané složce]]** můžete po klepnutí na {{:manual:user_guide:tracks:ic_search_alt.png?nolink&30|}} v horní liště:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:search_tracks03.png?nolink |}}
 ==== Spodní lišta seznamu tras ==== ==== Spodní lišta seznamu tras ====
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **skupinového výběru** - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: +{{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě +=== Skupinový výběr tras === 
-    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky +Umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: 
-    * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  +  * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě 
-  {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **řazení**: +  * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky 
-    * //Řadit podle názvu// - řadí trasy podle abecedy +  * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  
-    * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy +{{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy +=== Řazení === 
-    * //Řadit podle data vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení +  //Název// - řadí trasy podle abecedy 
-    * //Řadit podle délky// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle +  //Datum vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení 
-    * //Řadit podle času// - řadí podle času stráveného na trase +  //Poslední aktualizace// - řadí trasy podle data a času jejich poslední aktualizace 
-    * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}} +  //Délka// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle 
-  {{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **Filtr**: +  * //Čas na trase// - řadí podle délky aktivity strávené na trase 
-    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}} +  * //Nejbližší// - řadí trasy podle vzdálenosti jakéhokoli jejich bodu na trase od aktuální polohy kurzoru (resp. aktuální GPS polohy, pokud je vycentrovaná) - t.j. trasy, procházející nejblíže od aktuální polohy, jsou zobrazeny jako první\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}}\\  
-  {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}} tlačítko menu **Nástroje** - přepne ovladače v horní a spodní liště:+=== Řazení - pokročilé === 
 +  * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenosti kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy 
 +  * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy 
 +  * //Převýšení// - řadí trasy podle nastoupaných metrů 
 +  * //Průměrná rychlost// - řadí trasy podle jejich průměrné rychlosti (pokud takovou informaci obsahují) 
 +  * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks08_02.png?nolink |}}\\  
 +{{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Filtr === 
 +    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}}\\  
 + 
 +{{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Nástroje === 
 +Přepne ovladače v horní a spodní liště:
     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
     * //spodní lišta//:     * //spodní lišta//:
Line 108: Line 121:
   * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}}//Skrýt// - zruší zobrazení trasy na mapě   * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}}//Skrýt// - zruší zobrazení trasy na mapě
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Obsah vyskakovacího popisku lze změnit v //nastavení Locusu > Mapy > Body&Trasy > Obsah vyskakovacího okna trasy+Obsah vyskakovacího popisku lze změnit v //nastavení Locusu > Mapy > Body&Trasy > Obsah vyskakovacího okna trasy//
 </WRAP> </WRAP>
 Klepnutím na popisek trasy nebo řádek trasy ve Správci tras zobrazíte okno s podrobnými informacemi o trase: Klepnutím na popisek trasy nebo řádek trasy ve Správci tras zobrazíte okno s podrobnými informacemi o trase:
Line 120: Line 133:
     * //činnost na trase// - zvolená před záznamem trasy (běh, turistika, kolo...) nebo nespecifikovaná. Údaj je užitečný pro pozdější počítání souhrnných statistik.     * //činnost na trase// - zvolená před záznamem trasy (běh, turistika, kolo...) nebo nespecifikovaná. Údaj je užitečný pro pozdější počítání souhrnných statistik.
     * //ikona a název složky s trasou// - klepnutím na šipku složku otevřete ve Správci     * //ikona a název složky s trasou// - klepnutím na šipku složku otevřete ve Správci
-    * //styl na mapě// - barva, tloušťka a styl čáry trasy na mapě. Klepnutím otevřete [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|okno úpravy stylu trasy]]+    * //styl na mapě// - barva, tloušťka a styl čáry trasy na mapě. Klepnutím otevřete [[cz:manual:user_guide:tracks:management#editor_stylu|okno úpravy stylu trasy]]
   * **spodní lišta**:   * **spodní lišta**:
     * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}}//mapa// - zobrazí výřez mapy pokrývající území s trasou     * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}}//mapa// - zobrazí výřez mapy pokrývající území s trasou
     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:
-      *  {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace//spustí hlasovou navigaci podél trasy. <wrap important>Pokud máte nastaven online zdroj pro výpočet trasy (MapQuest, YOURS), navigace bude vyžadovat internetové ipojení.</wrap>. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]+      *  {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace//vygeneruje podle tvaru trasy hlasové íkazy a spustí navigaci. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]
       * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}//Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]       * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}//Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]
         * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}//Navádění zpět// - spustí navádění po trase opačným směrem         * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}//Navádění zpět// - spustí navádění po trase opačným směrem
     * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}//Sdílení// - vysune menu možností sdílení trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks10.png?nolink |}}     * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}//Sdílení// - vysune menu možností sdílení trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks10.png?nolink |}}
       * //aplikace třetích stran// - pokud máte nainstalován např. [[http://earth.google.com|Google Earth]], je zde tlačítko pro rychlé zobrazení trasy v Google Earth       * //aplikace třetích stran// - pokud máte nainstalován např. [[http://earth.google.com|Google Earth]], je zde tlačítko pro rychlé zobrazení trasy v Google Earth
-      * //[[cz:manual:user_guide:tracks:export|Export]]// - exportuje trasu v různých formátech nebo do různých webových služeb ([[http://www.strava.com|Strava]], [[http://www.runkeeper.com|Runkeeper]], [[http://www.gpsies.com|GPSies]] atd.). [[cz:manual:user_guide:tracks:export|Více o exportu tras >>]] +      * //Sdílet (jako GPX soubor)// - rychlý export trasy do obecně nejpoužívanějšího GPX formátu a jeho sdílení skrze všechny služby dostupné v mobilu/tabletu
-      * //Sdílet (jako GPX soubor)// - rychlý export trasy do obecně nejpoužívanějšího GPX formátu a jeho sdílení skrze všechny dostupné služby+
       * //Náhled trasy// - vygeneruje obrázek ve vysokém rozlišení, zobrazující mapu s trasou a statistikou, a nabídne jej ke sdílení ve všech dostupných službách a sociální sítích\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks14.jpg?nolink |}}       * //Náhled trasy// - vygeneruje obrázek ve vysokém rozlišení, zobrazující mapu s trasou a statistikou, a nabídne jej ke sdílení ve všech dostupných službách a sociální sítích\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks14.jpg?nolink |}}
       * //Sdílet trasu// - rychlé sdílení trasy na Facebooku       * //Sdílet trasu// - rychlé sdílení trasy na Facebooku
-    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //tlačítko správy trasy// - vysune nabídku [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|editace]][[cz:manual:user_guide:tracks:planning#editace_jiz_hotovych_tras|editace na mapě]]skrytí, kopírování, vyplnění nadmořských výšek <wrap info>Locus PRO - trasy přidané funkcí [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Přidat novou trasu]] již mají nadpořskou výšku vyplněnou</wrap>spočítání plochy oblasti uzavřené trasou, mazání trasy (<wrap hi>nevratné!</wrap>odhad [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#estimated_travel_time|času na trase]] podle typu činnosti. +    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //nástroje správy trasy//:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks32.png?nolink |}} 
-<WRAP tip round>**Kopii trasy** můžete uložit s opačnou orientací a použít ji k navigaci opačným sěrem</WRAP> +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|editace názvu, popisu a stylu]] 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:editing|úprava/oprava trasy]] 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|přeplánování trasy]] 
 +      * vytvoření kopie - totožné nebo reverzní pro navigaci opačným směrem 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:export|export]] 
 +      * skrytí - odstranění trasy z mapy 
 +      * mazání nevratné smazání trasy z aplikace 
 +      * další nástroje:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks33.png?nolink |}}\\ - přidání výškových dat (poue Locus Map Pro)výpočet plochy definované trasou a [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#zkontrolujte_statistiky_trasy_a_odhad_casu_na_trase|odhad času na trase]]. 
   * **záložka Statistiky** - zobrazuje podrobné údaje o délce, převýšení (plánované trasy), rychlosti, tempu, výdeji energie a dalších veličinách (zaznamenané trasy).\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks12.png?nolink |}}   * **záložka Statistiky** - zobrazuje podrobné údaje o délce, převýšení (plánované trasy), rychlosti, tempu, výdeji energie a dalších veličinách (zaznamenané trasy).\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks12.png?nolink |}}
   * **záložka Graf** - zobrazuje graf trasy - podle nastavení to může být převýšení, průběh rychlosti atd. <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks7.png?nolink |}}   * **záložka Graf** - zobrazuje graf trasy - podle nastavení to může být převýšení, průběh rychlosti atd. <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks7.png?nolink |}}
Line 146: Line 165:
   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}
     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení
 +
 +==== Analyzátor trasy ====
 +Když potřebujete znát **dílčí statistiky a grafy určitého úseku trasy**, otevřete trasu v tomto nástroji. Najdete jej v **menu nástrojů**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal01.gif?nolink |}}\\ 
 +  * **klepněte na trasu** v místě, odkud chcete definovat úsek trasy
 +  * klepněte na **druhý konec definovaného úseku**. Tento krok můžete opakovat a **měnit tak průběžně rozsah úseku**.
 +  * **průběžně můžete sledovat základní statistiky a graf převýšení** ve spodní liště\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal02.gif?nolink |}}\\ Pro zobrazení **podrobných statistik a grafů** potvrďte svůj výběr:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal05.png?nolink |}}\\ Vybraná část trasy se zobrazí v **novém okně** se záložkami informací, statistik a grafů:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal03.gif?nolink |}}\\ Pro **sdílení vybraného úseku** vyberte z možností v menu //Sdílení//:\\  
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal06.png?nolink |}}\\ Pro **vytvoření kopie** části trasy, pro její **[[cz:manual:user_guide:tracks:export|export]]**, **výpočet plochy**, obsažené trasou nebo pro výpočet **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#check_route_stats_and_travel_time|odhadu času na trase]]**, vyberte z nástrojového menu:
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal04.gif?nolink |}}
 +
 ===== Styl trasy ===== ===== Styl trasy =====
  
-Stylem trasy se rozumí grafické provedení její linie. Každá trasa má svou barvu, míru průhlednosti, vzor a další parametry. Tyto parametry lze v Locusu nastavit v několika úrovních: +Stylem trasy se rozumí grafické provedení její linie. Každá trasa má svou barvu, míru průhlednosti, vzor a další parametry. Tyto parametry lze nastavit v několika úrovních: 
 ==== Globální nastavení ==== ==== Globální nastavení ====
  
-[[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|Výchozí hodnoty]] barvy, průsvitnosti a tloušťky všech tras v aplikaci jsou stanoveny hlavním Nastavení - //Mapy > Body a trasy > Barva a průhlednost trasy, Šířka trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána několika následujícími:+Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je  //Nastavení > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:
 ==== Styl složky s trasami ==== ==== Styl složky s trasami ====
  
-Trasy uložené v jedné složce ve Správci tras můžou mít společné [[cz:manual:user_guide:tracks:management#action_menu_button|nastavení stylu]]. Toto nastavení lze změnit v akčním menu složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks19.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks20.png?nolink |}}\\ Nastavení stylu složky tras nabízí všechny možnosti dostupné v Locusu. Kromě barvy, průhlednosti nebo šířky lze měnit **Mód** čárykterý může být pouze jednoduchý, nebo může vizualizovat různé dynamické hodnoty v proměnných barvách spektra - nadmořskou výšku, rychlost, kadenci nebo tepovou frekvenci:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks28.png?nolink |}}\\ Všechny barvy jsou definovány relativně k min/max hodnotám. Např. minimální rychlost je modrá, maximální červená, ostatní hodnoty jsou interpolovány. Styl linie nabízí celou škálu vzorů:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks29.png?nolink |}}\\ Pokud nechcete ovlivňovat výchozí styl čáry stylem složkystačí jej vypnout:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks21.png?nolink |}}\\+Trasy uložené v jedné složce ve Správci tras můžou mít společné [[cz:manual:user_guide:tracks:management#action_menu_button|nastavení stylu]]. Toto nastavení lze změnit v akčním menu složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks19.png?nolink |}} 
 +==== Individuální nastavení stylu trasy ==== 
 + 
 +Jeho editaci spustíte z menu ve spodní liště okna detailu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks24.png?nolink |}}\\ Pro aktivaci individuálních nastavení ovšem musíte **vypnout nastavení složky** (tím se styl trasy přepne do výchozího nastaveníkteré můžete editovat nyní individuálně):\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks26.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks27.png?nolink |}} 
 + 
 +Locus umožňuje také individuální změnu stylu **více tras najednou**:  
 +  * otevřete složkuobsahující trasy k editaci 
 +  * označte trasy, u kterých chcete změnit styl 
 +  * klepněte na nástrojové menu ve spodní liště a vyberte {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Změnit styl**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks30.png?nolink |}}
 ==== Styl záznamového profilu trasy ==== ==== Styl záznamového profilu trasy ====
  
-Styl trasy pořízené záznamem je definován v nastavení použitého **[[cz:manual:user_guide:tracks:recording:profiles_settings|záznamového profilu]]**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks22.png?nolink |}}\\ Stejně jako v případě nastavení stylu složky, i zde máte k dispozici všechny možnosti:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks23.png?nolink |}}\\+Styl trasy pořízené záznamem je definován v nastavení použitého **[[cz:manual:user_guide:tracks:recording:profiles_settings|záznamového profilu]]**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks22.png?nolink |}}\\ 
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 Ve výchozím nastavení je styl profilu záznamu trasy přepsán stylem složky, do které záznam ukládáte. Pokud chcete u trasy zachovat styl záznamu, postupujte následovně: Ve výchozím nastavení je styl profilu záznamu trasy přepsán stylem složky, do které záznam ukládáte. Pokud chcete u trasy zachovat styl záznamu, postupujte následovně:
Line 165: Line 201:
  
 Při příštím záznamu trasy ve stejném profilu bude styl profilu zachován a nebude přepsán stylem složky. Při příštím záznamu trasy ve stejném profilu bude styl profilu zachován a nebude přepsán stylem složky.
-==== Individuální nastavení stylu trasy ==== +==== Styl čáry v plánovači tras ==== 
- +Možnost nastavit styl linie plánované trasy je užitečná napřv případě, když potřebujete **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#line_style|dynamicky obarvit sklon nebo nadmořskou výšku trasy]]**. Editor stylu zapnete z **podnabídky v horní liště menu trasy**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle23.png?nolink |}} 
-Každé trase můžete nastavit individuální styl - jeho editaci spustíte z menu ve spodní liště okna detailu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks24.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks25.png?nolink |}}\\ Pro aktivaci individuálních nastavení ovšem musíte vypnout nastavení složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks26.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks27.png?nolink |}} +**Styl linie trasy v plánovači je přepsán stylem složkykam trasu uložíte.**
- +
-Locus umožňuje také individuální změu stylu **více tras najednou**:  +
-  * otevřete složkuobsahující trasy k editaci +
-  * označte trasy, u kterých chcete změnit styl +
-  * klepněte na nástrojové menu ve spodní liště a vyberte {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Změnit styl**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks30.png?nolink |}}+
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-**Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Nastavení složky je přepisujestejně jako nastavení ze záznamového profilu. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.+**Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Je přepsáno stylem složky, záznamu i plánovače. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu a plánovače. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.
 </WRAP>   </WRAP>  
 +===== Editor stylu =====
 +**Všechna tlačítka, odkazující na úpravu stylu linie v aplikaci - na výchozí úrovni, na úrovni složky, profilu záznamu nebo plánovače - vedou sem:**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle01.png?nolink |}}
 +Editor stylu Locusu nabízí nepřeberné množství možností, jak rozlišit vaše trasy - zaznamenané, plánované, turistické, cyklistické apod. - můžete nastavit **barvu linie** (1), **šířku** (4) a **obrys** (6), přidat **vzor** (2) ze široké nabídky, obarvit jej, nastavit **režim barvy** (3 - jednoduchou barvu nebo některý z dynamických barevných režimů podle rychlosti, nadmořské výšky atd.) nebo automaticky uzavřít linii a vzniklý **prostor** vyplnit barvou (7).
 +==== Linie ====
 +Linie **(1)** lze barvit v **základní** paletě,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle02.png?nolink |}}\\ 
 +v **rozšířené** paletě s možností výběru kterékoli barvy dostupné ve vašem mobilu nebo tabletu,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle03.png?nolink |}}\\ a prostřednitvím **kódu** - stačí vložit **HEX, RGB nebo HSV** kód požadované barvy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle04.png?nolink |}}
 +Průsvitnost barvy nastavíte od neviditelnosti 0% po plných 100%\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle05.png?nolink |}}
 +nebo můžete barvu linie úplně vypnout - zůstane viditelný jen její vzor:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle06.png?nolink |}}
 +==== Vzor ====
 +**(2)** lze barvit stejně jako linii, viz výše. Pokud nechcete linii se vzorem, **odškrtněte políčko**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle07.png?nolink |}}
 +
 +Máte na výběr ze široké nabídky vzorů včetně **šipek a křížků**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle08.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle09.png?nolink |}}
 +==== Režim barvy ====
 +**(3)** linie trasy může mít **jednoduchou barvu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle10.png?nolink |}}\\ 
 +nebo dynamickou - podle **rychlosti, změny rychlosti, nadmořské výšky, sklonu, přesnosti GPS, srdeční frekvence nebo kadence šlapání**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle11.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud zvolíte dynamický režim a vypnete barvu linie, je **dynamicky obarven zapnutý vzor**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle12.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud potřebujete barevně zvýraznit pouze určitý rozsah nadmořské výšky nebo úhlu sklonu, nadefinujte jej ručně:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle13.png?nolink |}}
 +==== Šířka ====
 +**(4)** může být nastavena v **pixelech** nebo v **metrech** (jako v reálném světě)**(5)**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle18.png?nolink |}}\\ První možnost zobrazí **stejnou šířku linie napříč všemi měřítky mapy**. Např. linie široká 6 pixelů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle14.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle15.png?nolink |}}\\ Ta samá linie široká v reálu 6 metrů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle16.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle17.png?nolink |}}
 +==== Obrys ====
 +Pro **zvýšení kontrastu linie** na podkladové mapě lze použít obrys **(6)**. Možnosti volby barvy jsou stejné jako pro linii a vzor.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle19.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle20.png?nolink |}}
 +==== Uzavření a vyplnění barvou ====
 +Speciální funkce pro zvzýraznění ploch uzavřených trasou **(7)**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle21.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle22.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tracks/management.1513335012.txt.gz · Last modified: 2017/12/15 10:50 (external edit)