User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2017/12/15 11:15]
mstupka [Přidat nové...]
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 15:48] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_tracks_alt.png?nolink|}}
 ====== Správa tras ====== ====== Správa tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
  
Line 38: Line 37:
   * {{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?nolink&30|}}**Záznam trasy** - přepne do obrazovky s mapou a vysune panel záznamu trasy. Klepnutím na tlačítko START **zahájíte záznam trasy s počátkem na vaší aktuální GPS pozici**.  [[cz:manual:user_guide:tracks:recording|Více o záznamu trasy >>]]    * {{:manual:user_guide:ic_track_record_alt.png?nolink&30|}}**Záznam trasy** - přepne do obrazovky s mapou a vysune panel záznamu trasy. Klepnutím na tlačítko START **zahájíte záznam trasy s počátkem na vaší aktuální GPS pozici**.  [[cz:manual:user_guide:tracks:recording|Více o záznamu trasy >>]] 
   * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}}**Plánovač tras** - otevře obrazovku pro plánování nové trasy přímo na mapě. [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Více o plánování tras >>]]   * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}}**Plánovač tras** - otevře obrazovku pro plánování nové trasy přímo na mapě. [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Více o plánování tras >>]]
-  * {{:manual:user_guide:tracks:ic_import_alt.png?nolink&30|}}**Import** - otevře prohlížeč souborů v paměti telefonu, kde můžete vybrat trasuopens file browser where you can select a route from out of LocusMore about [[manual:user_guide:tracks:import|importing routes >>]] +  * {{:manual:user_guide:tracks:ic_import_alt.png?nolink&30|}}**Import** - otevře prohlížeč souborů v paměti telefonu, kde můžete vybrat trasu vložit ji do LocusuVíce o [[cz:manual:user_guide:tracks:import|importu tras >>]] 
-  * {{:manual:user_guide:ic_add_folder_alt.png?nolink&30|}}**Přidat novou složku** - trasy v Locusu jsou pro přehlednost ukládány do složek. Ve složkách lze trasy třídit, řadit, filtrovat, hromadně měnit jejich styl na mapě atd. Užitečné jsou také pro třídění podle aktivit na trase, je dobré mít složky zvlášť pro záznamy tras a pro naplánované trasy pro navigaci.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks.png?nolink |}}+  * {{:manual:user_guide:ic_add_folder_alt.png?nolink&30|}}**Složka** - vytvoří novou složku pro trasy - trasy se stejnými vlastnostmi (aktivitou, stylem, účelem...) se ukládají do složek. Ve složkách lze trasy třídit, řadit, filtrovat, hromadně měnit jejich styl na mapě atd. Užitečné jsou také pro třídění podle aktivit na trase, je dobré mít složky zvlášť pro záznamy tras a pro naplánované trasy pro navigaci.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks.png?nolink |}}
     * //Ikona & název// - poklepem na ikonu vyvoláte nabídku ikon - máte na výběr ze široké škály ikonek včetně ikon z dílny Garminu, pokud jste na ně zvyklí. Dále vložte název složky.     * //Ikona & název// - poklepem na ikonu vyvoláte nabídku ikon - máte na výběr ze široké škály ikonek včetně ikon z dílny Garminu, pokud jste na ně zvyklí. Dále vložte název složky.
-    * //Styl na mapě// - nastavuje způsob zobrazení vyskakovacích popisků tras této složky na mapě +    * //Styl na mapě// - nastavuje grafický styl pro všechny trasy ve složce 
-      * //Hlavní nastavení// - popisky se zobrazují podle [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat|hlavního nastavení popisek tras v aplikaci]] +    * //Popisky na mapě// - nastavuje vzhled vyskakovacích popisků trasy: 
-      * //Nezobrazovat//pro tuto složku se popisky tras zobrazují pouze poklepem na trasu +      * //Hlavní nastavení// - popisky se zobrazují podle [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat|hlavního nastavení popisků tras v aplikaci]] 
-      * //Jednoduché//pro tuto složku se u tras zobrazují pouze jednoduché poisky s názvem trasy +      * //Nezobrazovat// - popisky tras se zobrazují pouze poklepem na trasu 
-      * //Komplexní//pro tuto složku se u tras na mapě zobrazuje popisek s názvem, délkou trasy, pozitivním a negativním převýšením. +      * //Jednoduché// - u tras se zobrazují pouze jednoduché popisky s názvem 
-    * //Barva a tloušťka linie trasy// - poklepem otevřete dialog nastavení [[cz:manual:user_guide:tracks:management#styl_slozky_s_trasami|stylu linie tras v této složce]] - barvu, tloušťkudynamickou barevnost podle rychlosti, nadmšky atd.+      * //Komplexní// - u tras na mapě se zobrazuje popisek s názvem, délkou trasy, pozitivním a negativním převýšením. 
 +    * //Náhled stylu linie trasy// - poklepem otevřete dialog nastavení [[cz:manual:user_guide:tracks:management#editor_stylu|stylu linie tras]] (barvy, tloušťkyvzoru...) pro všechny trasy ve složce.
  
 {{:manual:user_guide:ic_more_ver_black.png?nolink&30 |}} {{:manual:user_guide:ic_more_ver_black.png?nolink&30 |}}
 ====  Menu v horní liště ==== ====  Menu v horní liště ====
  
 +  * //Zrušit výběr// - rychle zruší zobrazení všech tras na mapě
   * //Skupiny// - složky lze dále řadit do skupin. Klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a přidejte novou skupinu. Ve stejném okně ji pak můžete přejmenovat nebo smazat. Složky pak do skupiny přidáváte v menu složky.<wrap info>Skupiny jsou dostupné pouze v Locusu Pro</wrap>   * //Skupiny// - složky lze dále řadit do skupin. Klepněte na {{:manual:user_guide:ic_add_alt.png?nolink&30|}} a přidejte novou skupinu. Ve stejném okně ji pak můžete přejmenovat nebo smazat. Složky pak do skupiny přidáváte v menu složky.<wrap info>Skupiny jsou dostupné pouze v Locusu Pro</wrap>
-  * //Zrušit výběr// - rychle zruší vizualizaci všech tras a bodů na mapě (tlačítko je společné pro obě kategorie) 
-  * //Import// - spustí jednoduchý prohlížeč souborů pro import tras, bodů (nebo obojího). Více v kapitole o [[cz:manual:user_guide:functions:data_import|Importu dat]]. 
-  * //Manuál// - zobrazí odpovídající kapitolu manuálu. 
  
 ===== Seznam tras ===== ===== Seznam tras =====
Line 67: Line 65:
   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě
 Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]]. Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]].
 +==== Vyhledávání tras ve složce ====
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:search#hledat_trasy|vyhledávat trasy ve vybrané složce]]** můžete po klepnutí na {{:manual:user_guide:tracks:ic_search_alt.png?nolink&30|}} v horní liště:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:search_tracks03.png?nolink |}}
 ==== Spodní lišta seznamu tras ==== ==== Spodní lišta seznamu tras ====
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **skupinového výběru** - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: +{{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě +=== Skupinový výběr tras === 
-    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky +Umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: 
-    * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  +  * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě 
-  {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **řazení**: +  * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky 
-    * //Řadit podle názvu// - řadí trasy podle abecedy +  * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  
-    * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy +{{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy +=== Řazení === 
-    * //Řadit podle data vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení +  //Název// - řadí trasy podle abecedy 
-    * //Řadit podle délky// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle +  //Datum vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení 
-    * //Řadit podle času// - řadí podle času stráveného na trase +  //Poslední aktualizace// - řadí trasy podle data a času jejich poslední aktualizace 
-    * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}} +  //Délka// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle 
-  {{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **Filtr**: +  * //Čas na trase// - řadí podle délky aktivity strávené na trase 
-    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}} +  * //Nejbližší// - řadí trasy podle vzdálenosti jakéhokoli jejich bodu na trase od aktuální polohy kurzoru (resp. aktuální GPS polohy, pokud je vycentrovaná) - t.j. trasy, procházející nejblíže od aktuální polohy, jsou zobrazeny jako první\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}}\\  
-  {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}} tlačítko menu **Nástroje** - přepne ovladače v horní a spodní liště:+=== Řazení - pokročilé === 
 +  * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenosti kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy 
 +  * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy 
 +  * //Převýšení// - řadí trasy podle nastoupaných metrů 
 +  * //Průměrná rychlost// - řadí trasy podle jejich průměrné rychlosti (pokud takovou informaci obsahují) 
 +  * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks08_02.png?nolink |}}\\  
 +{{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Filtr === 
 +    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}}\\  
 + 
 +{{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Nástroje === 
 +Přepne ovladače v horní a spodní liště:
     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
     * //spodní lišta//:     * //spodní lišta//:
Line 99: Line 111:
 ===== Popisek trasy na mapě ===== ===== Popisek trasy na mapě =====
 {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks4.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks4.png?nolink |}}\\
-Pokud klepnete na trasu na mapě, objeví se vyskakovací okno s popiskem. Obsahuje název trasy, číslo nejbližšího trasového bodu, ujetou vzdálenost, vzdálenost do cíle, nadmořskou výšku nejbližšího trasového bodu, dosavadní kladé a záporné převýšení a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} "další možnosti":+Pokud klepnete na trasu na mapě, objeví se vyskakovací okno s popiskem. Obsahuje název trasy, číslo nejbližšího trasového bodu, vzdálenost do startu a cíle, nadmořskou výšku nejbližšího trasového bodu, dosavadní kladné a záporné převýšení a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} "další možnosti":
   * {{:manual:user_guide:ic_info_alt.png?nolink&30|}} //Detail trasy// - otevře okno s podrobnostmi o trase   * {{:manual:user_guide:ic_info_alt.png?nolink&30|}} //Detail trasy// - otevře okno s podrobnostmi o trase
   * {{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?nolink&30|}}//Trackpoint No.// - otevře okno s podrobnostmi konkrétního trasového bodu - náhled jeho pozice na mapě, souřadnice, nadmořskou výšku, vzdálenost od startu a k cíli trasy   * {{:manual:user_guide:ic_point_info_alt.png?nolink&30|}}//Trackpoint No.// - otevře okno s podrobnostmi konkrétního trasového bodu - náhled jeho pozice na mapě, souřadnice, nadmořskou výšku, vzdálenost od startu a k cíli trasy
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_track_on_map_alt.png?nolink&30|}}//Upravit na mapě// - přidá pomocnou lištu s ovládacími prvky editace trasy na mapě. Více o editaci již hotových tras  [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#editace_jiz_hotovych_tras|zde >>]] 
   * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}//Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:   * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}//Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:
-    * //Navigace// - spustí hlasovou navigaci podél trasy. <wrap important>Pokud máte nastaven online zdroj pro výpočet trasy (MapQuest, YOURS), navigace bude vyžadovat internetové připojení.</wrap>. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]+    * //Navigace// - spustí hlasovou navigaci podél trasy. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]
     * //Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]     * //Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]
 +  * {{:manual:user_guide:ic_edit_track_on_map_alt.png?nolink&30|}}//Upravit trasu// - otevře trasu v **[[cz:manual:user_guide:tracks:editing|editoru]]** (např. když ji chcete opravit)
 +  * {{:manual:user_guide:tracks:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}}//Plánovač tras// - otevře trasu v **[[manual:user_guide:tracks:planning|plánovači]]**, kde můžete změnit její průběh, zkrátit ji apod.
   * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}}//Skrýt// - zruší zobrazení trasy na mapě   * {{:manual:user_guide:ic_hide_alt.png?nolink&30|}}//Skrýt// - zruší zobrazení trasy na mapě
 +<WRAP center round tip> 
 +Obsah vyskakovacího popisku lze změnit v //nastavení Locusu > Mapy > Body&Trasy > Obsah vyskakovacího okna trasy// 
 +</WRAP>
 Klepnutím na popisek trasy nebo řádek trasy ve Správci tras zobrazíte okno s podrobnými informacemi o trase: Klepnutím na popisek trasy nebo řádek trasy ve Správci tras zobrazíte okno s podrobnými informacemi o trase:
 ===== Okno detailu trasy ===== ===== Okno detailu trasy =====
Line 118: Line 133:
     * //činnost na trase// - zvolená před záznamem trasy (běh, turistika, kolo...) nebo nespecifikovaná. Údaj je užitečný pro pozdější počítání souhrnných statistik.     * //činnost na trase// - zvolená před záznamem trasy (běh, turistika, kolo...) nebo nespecifikovaná. Údaj je užitečný pro pozdější počítání souhrnných statistik.
     * //ikona a název složky s trasou// - klepnutím na šipku složku otevřete ve Správci     * //ikona a název složky s trasou// - klepnutím na šipku složku otevřete ve Správci
-    * //styl na mapě// - barva, tloušťka a styl čáry trasy na mapě. Klepnutím otevřete [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|okno úpravy stylu trasy]]+    * //styl na mapě// - barva, tloušťka a styl čáry trasy na mapě. Klepnutím otevřete [[cz:manual:user_guide:tracks:management#editor_stylu|okno úpravy stylu trasy]]
   * **spodní lišta**:   * **spodní lišta**:
     * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}}//mapa// - zobrazí výřez mapy pokrývající území s trasou     * {{:manual:user_guide:ic_map_alt.png?nolink&30|}}//mapa// - zobrazí výřez mapy pokrývající území s trasou
     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:     * {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace/navádění// - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:
-      *  {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace//spustí hlasovou navigaci podél trasy. <wrap important>Pokud máte nastaven online zdroj pro výpočet trasy (MapQuest, YOURS), navigace bude vyžadovat internetové ipojení.</wrap>. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]+      *  {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}} //Navigace//vygeneruje podle tvaru trasy hlasové íkazy a spustí navigaci. [[cz:manual:user_guide:functions:navigation|Více o navigaci >>]]
       * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}//Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]       * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}//Navádění// - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#navadeni_podel_trasy|Více o navádění podél trasy >>]]
         * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}//Navádění zpět// - spustí navádění po trase opačným směrem         * {{:manual:user_guide:abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png?nolink&30|}}//Navádění zpět// - spustí navádění po trase opačným směrem
     * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}//Sdílení// - vysune menu možností sdílení trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks10.png?nolink |}}     * {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}}//Sdílení// - vysune menu možností sdílení trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks10.png?nolink |}}
       * //aplikace třetích stran// - pokud máte nainstalován např. [[http://earth.google.com|Google Earth]], je zde tlačítko pro rychlé zobrazení trasy v Google Earth       * //aplikace třetích stran// - pokud máte nainstalován např. [[http://earth.google.com|Google Earth]], je zde tlačítko pro rychlé zobrazení trasy v Google Earth
-      * //[[cz:manual:user_guide:tracks:export|Export]]// - exportuje trasu v různých formátech nebo do různých webových služeb ([[http://www.strava.com|Strava]], [[http://www.runkeeper.com|Runkeeper]], [[http://www.gpsies.com|GPSies]] atd.). [[cz:manual:user_guide:tracks:export|Více o exportu tras >>]] +      * //Sdílet (jako GPX soubor)// - rychlý export trasy do obecně nejpoužívanějšího GPX formátu a jeho sdílení skrze všechny služby dostupné v mobilu/tabletu
-      * //Sdílet (jako GPX soubor)// - rychlý export trasy do obecně nejpoužívanějšího GPX formátu a jeho sdílení skrze všechny dostupné služby+
       * //Náhled trasy// - vygeneruje obrázek ve vysokém rozlišení, zobrazující mapu s trasou a statistikou, a nabídne jej ke sdílení ve všech dostupných službách a sociální sítích\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks14.jpg?nolink |}}       * //Náhled trasy// - vygeneruje obrázek ve vysokém rozlišení, zobrazující mapu s trasou a statistikou, a nabídne jej ke sdílení ve všech dostupných službách a sociální sítích\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks14.jpg?nolink |}}
       * //Sdílet trasu// - rychlé sdílení trasy na Facebooku       * //Sdílet trasu// - rychlé sdílení trasy na Facebooku
-    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //tlačítko správy trasy// - vysune nabídku [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|editace]][[cz:manual:user_guide:tracks:planning#editace_jiz_hotovych_tras|editace na mapě]]skrytí, kopírování, vyplnění nadmořských výšek <wrap info>Locus PRO - trasy přidané funkcí [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Přidat novou trasu]] již mají nadpořskou výšku vyplněnou</wrap>spočítání plochy oblasti uzavřené trasou, mazání trasy (<wrap hi>nevratné!</wrap>odhad [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#estimated_travel_time|času na trase]] podle typu činnosti. +    * {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //nástroje správy trasy//:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks32.png?nolink |}} 
-<WRAP tip round>**Kopii trasy** můžete uložit s opačnou orientací a použít ji k navigaci opačným sěrem</WRAP> +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:management#individualni_nastaveni_stylu_trasy|editace názvu, popisu a stylu]] 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:editing|úprava/oprava trasy]] 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|přeplánování trasy]] 
 +      * vytvoření kopie - totožné nebo reverzní pro navigaci opačným směrem 
 +      * [[cz:manual:user_guide:tracks:export|export]] 
 +      * skrytí - odstranění trasy z mapy 
 +      * mazání nevratné smazání trasy z aplikace 
 +      * další nástroje:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks33.png?nolink |}}\\ - přidání výškových dat (poue Locus Map Pro)výpočet plochy definované trasou a [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#zkontrolujte_statistiky_trasy_a_odhad_casu_na_trase|odhad času na trase]]. 
   * **záložka Statistiky** - zobrazuje podrobné údaje o délce, převýšení (plánované trasy), rychlosti, tempu, výdeji energie a dalších veličinách (zaznamenané trasy).\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks12.png?nolink |}}   * **záložka Statistiky** - zobrazuje podrobné údaje o délce, převýšení (plánované trasy), rychlosti, tempu, výdeji energie a dalších veličinách (zaznamenané trasy).\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks12.png?nolink |}}
   * **záložka Graf** - zobrazuje graf trasy - podle nastavení to může být převýšení, průběh rychlosti atd. <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks7.png?nolink |}}   * **záložka Graf** - zobrazuje graf trasy - podle nastavení to může být převýšení, průběh rychlosti atd. <wrap info>Dostupné pouze v Locusu Map Pro</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks7.png?nolink |}}
Line 144: Line 165:
   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}   * **záložka Kola** - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks13.png?nolink |}}
     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení     * {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} //nastavení délky kola// - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení
 +
 +==== Analyzátor trasy ====
 +Když potřebujete znát **dílčí statistiky a grafy určitého úseku trasy**, otevřete trasu v tomto nástroji. Najdete jej v **menu nástrojů**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal01.gif?nolink |}}\\ 
 +  * **klepněte na trasu** v místě, odkud chcete definovat úsek trasy
 +  * klepněte na **druhý konec definovaného úseku**. Tento krok můžete opakovat a **měnit tak průběžně rozsah úseku**.
 +  * **průběžně můžete sledovat základní statistiky a graf převýšení** ve spodní liště\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal02.gif?nolink |}}\\ Pro zobrazení **podrobných statistik a grafů** potvrďte svůj výběr:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal05.png?nolink |}}\\ Vybraná část trasy se zobrazí v **novém okně** se záložkami informací, statistik a grafů:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal03.gif?nolink |}}\\ Pro **sdílení vybraného úseku** vyberte z možností v menu //Sdílení//:\\  
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal06.png?nolink |}}\\ Pro **vytvoření kopie** části trasy, pro její **[[cz:manual:user_guide:tracks:export|export]]**, **výpočet plochy**, obsažené trasou nebo pro výpočet **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#check_route_stats_and_travel_time|odhadu času na trase]]**, vyberte z nástrojového menu:
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkanal04.gif?nolink |}}
 +
 ===== Styl trasy ===== ===== Styl trasy =====
  
-Stylem trasy se rozumí grafické provedení její linie. Každá trasa má svou barvu, míru průhlednosti, vzor a další parametry. Tyto parametry lze v Locusu nastavit v několika úrovních: +Stylem trasy se rozumí grafické provedení její linie. Každá trasa má svou barvu, míru průhlednosti, vzor a další parametry. Tyto parametry lze nastavit v několika úrovních: 
 ==== Globální nastavení ==== ==== Globální nastavení ====
  
-[[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|Výchozí hodnoty]] barvy, průsvitnosti a tloušťky všech tras v aplikaci jsou stanoveny hlavním Nastavení - //Mapy > Body a trasy > Barva a průhlednost trasy, Šířka trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána několika následujícími:+Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je  //Nastavení > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:
 ==== Styl složky s trasami ==== ==== Styl složky s trasami ====
  
-Trasy uložené v jedné složce ve Správci tras můžou mít společné [[cz:manual:user_guide:tracks:management#action_menu_button|nastavení stylu]]. Toto nastavení lze změnit v akčním menu složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks19.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks20.png?nolink |}}\\ Nastavení stylu složky tras nabízí všechny možnosti dostupné v Locusu. Kromě barvy, průhlednosti nebo šířky lze měnit **Mód** čárykterý může být pouze jednoduchý, nebo může vizualizovat různé dynamické hodnoty v proměnných barvách spektra - nadmořskou výšku, rychlost, kadenci nebo tepovou frekvenci:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks28.png?nolink |}}\\ Všechny barvy jsou definovány relativně k min/max hodnotám. Např. minimální rychlost je modrá, maximální červená, ostatní hodnoty jsou interpolovány. Styl linie nabízí celou škálu vzorů:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks29.png?nolink |}}\\ Pokud nechcete ovlivňovat výchozí styl čáry stylem složkystačí jej vypnout:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks21.png?nolink |}}\\+Trasy uložené v jedné složce ve Správci tras můžou mít společné [[cz:manual:user_guide:tracks:management#action_menu_button|nastavení stylu]]. Toto nastavení lze změnit v akčním menu složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks19.png?nolink |}} 
 +==== Individuální nastavení stylu trasy ==== 
 + 
 +Jeho editaci spustíte z menu ve spodní liště okna detailu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks24.png?nolink |}}\\ Pro aktivaci individuálních nastavení ovšem musíte **vypnout nastavení složky** (tím se styl trasy přepne do výchozího nastaveníkteré můžete editovat nyní individuálně):\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks26.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks27.png?nolink |}} 
 + 
 +Locus umožňuje také individuální změnu stylu **více tras najednou**:  
 +  * otevřete složkuobsahující trasy k editaci 
 +  * označte trasy, u kterých chcete změnit styl 
 +  * klepněte na nástrojové menu ve spodní liště a vyberte {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Změnit styl**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks30.png?nolink |}}
 ==== Styl záznamového profilu trasy ==== ==== Styl záznamového profilu trasy ====
  
-Styl trasy pořízené záznamem je definován v nastavení použitého **[[cz:manual:user_guide:tracks:recording:profiles_settings|záznamového profilu]]**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks22.png?nolink |}}\\ Stejně jako v případě nastavení stylu složky, i zde máte k dispozici všechny možnosti:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks23.png?nolink |}}\\+Styl trasy pořízené záznamem je definován v nastavení použitého **[[cz:manual:user_guide:tracks:recording:profiles_settings|záznamového profilu]]**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks22.png?nolink |}}\\ 
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 Ve výchozím nastavení je styl profilu záznamu trasy přepsán stylem složky, do které záznam ukládáte. Pokud chcete u trasy zachovat styl záznamu, postupujte následovně: Ve výchozím nastavení je styl profilu záznamu trasy přepsán stylem složky, do které záznam ukládáte. Pokud chcete u trasy zachovat styl záznamu, postupujte následovně:
Line 163: Line 201:
  
 Při příštím záznamu trasy ve stejném profilu bude styl profilu zachován a nebude přepsán stylem složky. Při příštím záznamu trasy ve stejném profilu bude styl profilu zachován a nebude přepsán stylem složky.
-==== Individuální nastavení stylu trasy ==== +==== Styl čáry v plánovači tras ==== 
- +Možnost nastavit styl linie plánované trasy je užitečná napřv případě, když potřebujete **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning#line_style|dynamicky obarvit sklon nebo nadmořskou výšku trasy]]**. Editor stylu zapnete z **podnabídky v horní liště menu trasy**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle23.png?nolink |}} 
-Každé trase můžete nastavit individuální styl - jeho editaci spustíte z menu ve spodní liště okna detailu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks24.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks25.png?nolink |}}\\ Pro aktivaci individuálních nastavení ovšem musíte vypnout nastavení složky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks26.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks27.png?nolink |}} +**Styl linie trasy v plánovači je přepsán stylem složkykam trasu uložíte.**
- +
-Locus umožňuje také individuální změu stylu **více tras najednou**:  +
-  * otevřete složkuobsahující trasy k editaci +
-  * označte trasy, u kterých chcete změnit styl +
-  * klepněte na nástrojové menu ve spodní liště a vyberte {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**Změnit styl**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks30.png?nolink |}}+
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-**Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Nastavení složky je přepisujestejně jako nastavení ze záznamového profilu. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.+**Shrnutí nastavení stylu trasy:**\\ Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Je přepsáno stylem složky, záznamu i plánovače. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu a plánovače. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.
 </WRAP>   </WRAP>  
 +===== Editor stylu =====
 +**Všechna tlačítka, odkazující na úpravu stylu linie v aplikaci - na výchozí úrovni, na úrovni složky, profilu záznamu nebo plánovače - vedou sem:**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle01.png?nolink |}}
 +Editor stylu Locusu nabízí nepřeberné množství možností, jak rozlišit vaše trasy - zaznamenané, plánované, turistické, cyklistické apod. - můžete nastavit **barvu linie** (1), **šířku** (4) a **obrys** (6), přidat **vzor** (2) ze široké nabídky, obarvit jej, nastavit **režim barvy** (3 - jednoduchou barvu nebo některý z dynamických barevných režimů podle rychlosti, nadmořské výšky atd.) nebo automaticky uzavřít linii a vzniklý **prostor** vyplnit barvou (7).
 +==== Linie ====
 +Linie **(1)** lze barvit v **základní** paletě,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle02.png?nolink |}}\\ 
 +v **rozšířené** paletě s možností výběru kterékoli barvy dostupné ve vašem mobilu nebo tabletu,\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle03.png?nolink |}}\\ a prostřednitvím **kódu** - stačí vložit **HEX, RGB nebo HSV** kód požadované barvy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle04.png?nolink |}}
 +Průsvitnost barvy nastavíte od neviditelnosti 0% po plných 100%\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle05.png?nolink |}}
 +nebo můžete barvu linie úplně vypnout - zůstane viditelný jen její vzor:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle06.png?nolink |}}
 +==== Vzor ====
 +**(2)** lze barvit stejně jako linii, viz výše. Pokud nechcete linii se vzorem, **odškrtněte políčko**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle07.png?nolink |}}
 +
 +Máte na výběr ze široké nabídky vzorů včetně **šipek a křížků**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle08.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle09.png?nolink |}}
 +==== Režim barvy ====
 +**(3)** linie trasy může mít **jednoduchou barvu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle10.png?nolink |}}\\ 
 +nebo dynamickou - podle **rychlosti, změny rychlosti, nadmořské výšky, sklonu, přesnosti GPS, srdeční frekvence nebo kadence šlapání**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle11.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud zvolíte dynamický režim a vypnete barvu linie, je **dynamicky obarven zapnutý vzor**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle12.png?nolink |}}\\ 
 +Pokud potřebujete barevně zvýraznit pouze určitý rozsah nadmořské výšky nebo úhlu sklonu, nadefinujte jej ručně:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle13.png?nolink |}}
 +==== Šířka ====
 +**(4)** může být nastavena v **pixelech** nebo v **metrech** (jako v reálném světě)**(5)**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle18.png?nolink |}}\\ První možnost zobrazí **stejnou šířku linie napříč všemi měřítky mapy**. Např. linie široká 6 pixelů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle14.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle15.png?nolink |}}\\ Ta samá linie široká v reálu 6 metrů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle16.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle17.png?nolink |}}
 +==== Obrys ====
 +Pro **zvýšení kontrastu linie** na podkladové mapě lze použít obrys **(6)**. Možnosti volby barvy jsou stejné jako pro linii a vzor.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle19.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle20.png?nolink |}}
 +==== Uzavření a vyplnění barvou ====
 +Speciální funkce pro zvzýraznění ploch uzavřených trasou **(7)**.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trkstyle21.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkstyle22.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tracks/management.1513332908.txt.gz · Last modified: 2017/12/15 10:15 (external edit)