User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2018/08/14 12:29]
mstupka [Globální nastavení]
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 14:40]
mstupka
Line 65: Line 65:
   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě
 Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]]. Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]].
 +==== Vyhledávání tras ve složce ====
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:search#hledat_trasy|vyhledávat trasy ve vybrané složce]]** můžete po klepnutí na {{:manual:user_guide:tracks:ic_search_alt.png?nolink&30|}} v horní liště:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:search_tracks03.png?nolink |}}
 ==== Spodní lišta seznamu tras ==== ==== Spodní lišta seznamu tras ====
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
cz/manual/user_guide/tracks/management.txt · Last modified: 2019/05/31 15:48 by mstupka