User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:management [2018/01/04 11:25]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:management [2019/05/31 15:48]
mstupka
Line 65: Line 65:
   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě   * //tlačítko "oko"// - přepínač vizualizace trasy na mapě
 Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]]. Poklepem na řádek trasy se otevře [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|okno s podrobnými informacemi o trase]].
 +==== Vyhledávání tras ve složce ====
 +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:search#hledat_trasy|vyhledávat trasy ve vybrané složce]]** můžete po klepnutí na {{:manual:user_guide:tracks:ic_search_alt.png?nolink&30|}} v horní liště:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:search_tracks03.png?nolink |}}
 ==== Spodní lišta seznamu tras ==== ==== Spodní lišta seznamu tras ====
 Obsahuje následující ovladače: Obsahuje následující ovladače:
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **skupinového výběru** - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: +{{:manual:user_guide:ic_visibility_items_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě +=== Skupinový výběr tras === 
-    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky +Umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů: 
-    * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  +  * //Skrýt vše// - zruší zobrazení všech tras na mapě 
-  {{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **řazení**: +  * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky 
-    * //Řadit podle názvu// - řadí trasy podle abecedy +  * //Invertovat// - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.\\  
-    * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy +{{:manual:user_guide:ic_sort_alt.png?nolink&30 |}} 
-    * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy +=== Řazení === 
-    * //Řadit podle data vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení +  //Název// - řadí trasy podle abecedy 
-    * //Řadit podle délky// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle +  //Datum vytvoření// - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení 
-    * //Řadit podle času// - řadí podle času stráveného na trase +  //Poslední aktualizace// - řadí trasy podle data a času jejich poslední aktualizace 
-    * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}} +  //Délka// - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle 
-  {{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30|}} tlačítko **Filtr**: +  * //Čas na trase// - řadí podle délky aktivity strávené na trase 
-    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}} +  * //Nejbližší// - řadí trasy podle vzdálenosti jakéhokoli jejich bodu na trase od aktuální polohy kurzoru (resp. aktuální GPS polohy, pokud je vycentrovaná) - t.j. trasy, procházející nejblíže od aktuální polohy, jsou zobrazeny jako první\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks8.png?nolink |}}\\  
-  {{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30|}} tlačítko menu **Nástroje** - přepne ovladače v horní a spodní liště:+=== Řazení - pokročilé === 
 +  * //Vzdálenost od startu// - řadí trasy podle vzdálenosti kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy 
 +  * //Vzdálenost k cíli// - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy 
 +  * //Převýšení// - řadí trasy podle nastoupaných metrů 
 +  * //Průměrná rychlost// - řadí trasy podle jejich průměrné rychlosti (pokud takovou informaci obsahují) 
 +  * //Řadit opačně// - obrátí řazení opačným směrem\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks08_02.png?nolink |}}\\  
 +{{:manual:user_guide:ic_filter_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Filtr === 
 +    * trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_trk_filter.png?nolink |}}\\  
 + 
 +{{:manual:user_guide:ic_tools_alt.png?nolink&30 |}} 
 +=== Nástroje === 
 +Přepne ovladače v horní a spodní liště:
     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko     * //horní lišta// - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
     * //spodní lišta//:     * //spodní lišta//:
Line 165: Line 179:
 ==== Globální nastavení ==== ==== Globální nastavení ====
  
-Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je v  //Nastavení > Mapy > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:+Určuje [[cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat#tracks|výchozí vzhled]] všech tras v aplikaci. Najdete je v  //Nastavení > Body a trasy > Styl linie trasy//\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_tracks17.png?nolink |}}\\ Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:
 ==== Styl složky s trasami ==== ==== Styl složky s trasami ====
  
cz/manual/user_guide/tracks/management.txt · Last modified: 2019/05/31 15:48 by mstupka