User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/04/18 12:20]
mstupka [Okno importu trasy]
cz:manual:user_guide:tracks:import [2019/08/27 13:54] (current)
mstupka
Line 3: Line 3:
 ---- ----
  
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_import.png?nolink |}} +===== Kdy použít import===== 
-Import se používá ​pro práci ​s trasami ze zdrojů ​mimo Locus Map různé webové výletníkyplánovací serverydatabáze tras, aplikace ​atd. Můžete ​si data vybrat ​sami nebo si je nechat do Locusu poslatImport se dá spustit několika způsoby: +Import se využívá, pokud chcete v Locusu **pracovat ​s trasami ze zdrojů ​vně aplikace** ​z internetujiných aplikacíz doplňků ​atd. Data si buď vyberete ​sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace.  
-  * <wrap box>Menu > Import dat</​wrap>​ +===== 1. Spusťte import =====
-  * <wrap box>Data > Menu v horní liště > Import</​wrap>​ +
-  * <wrap box>Data > záložka Trasy > menu jakékoli složky s trasami > Import</​wrap>​ - importuje trasu přímo do zvolené složky+
  
-===== Správce souborů Locus Map ===== +Import lze spustit několika způsoby: 
-Locus Map otevře okno zjednodušeného správce souborů o třech záložkách,​ kde můžete trasu k importu ​nalézt. Ne všechny soubory lze importovat, podporované formáty jsou v plné barvě a klikatelné,​ nepodporované jsou poloprůsvitné ​neaktivní+  * **Menu > (další funkce) > Import** - okno [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​data_import|obecného ​importu ​bodů a tras]]\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_import3.png?nolink |}} 
-<wrap info>[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import#​podporovane_formaty_souboru|Více o podporovaných formátech zde >>​]]</​wrap>​ +  * **Menu ​Trasy > {{:​manual:​user_guide:​add.png?​30|}} > Import**\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trackimport02.png?​nolink ​|}} 
-  * záložka ​**Místní soubor** - adresářová struktura ​úložiště ​ve vašem přístroji. Importovatelné položky jsou zpravidla v adresáři SDCARD (název je často shodný jak pro externí tak pro vnitřní paměť). +  * **(Menu) > Trasy > menu složky > Import** - importuje trasy přímo do zvolené složky:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trackimport03.png?​nolink |}} 
-  ​* **Dropbox** - adresářová struktura vašeho ​Dropbox ​cloudu +===== 2. Vyberte soubor k importu ===== 
-  ​* **Vzdálený soubor** - obsahuje pouze prázdné políčko ​pro vložení ​URL odkazu na vzdálený soubor, uložený ​na některém internetovém úložišti (Uloz.to, Rapidshare, Mega atd.) +Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná ​úložiště ​**místní****[[http://​www.dropbox.com|Dropbox]]** (pokud je nainstalovaný), ​**Google Drive** (pokud je nainstalovaný) a záložka ​pro vložení odkazu na **vzdálený soubor**. **Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout** (více o podporovaných formátech viz níže):\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​points:cz_import.png?nolink |}} 
- +  * **Místní** - zobrazuje ​adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu) 
-===== Okno importu ===== +  * **Dropbox** - obsah vašeho Dropboxu. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat ihlašovací údaje Dropboxu
-Po výběru souboru nebo jeho získání z nějaké externí aplikace jej Locus Map analyzuje a podle toho modifikuje obsah importovacího okna - okno umožňuje zpracovat jak import trasy, tak bodu nebo obou najednou.  +  * **Google Drive** - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive
-==== Okno importu trasy ==== +  * **Vzdálený soubor** - políčko pro vložení URL vzdáleného ​souboru, uloženého ​na internetu
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:cz_trackimport.png?nolink |}} +
-Objeví se, pokud importovaný soubor obsahuje pouze trasy: +
-  * **Horní lišta** - zobrazuje ​název souboru +
-  * **Volič složky** - nabídne dostupné složky, do kterých lze importovat<wrap tip>Je možné rovnou vytvořit novou složku rovnou z menu - zvolte //idat novou složku//​.</​wrap> ​ Pokud jste spustili import z //akčního menu složky// ve //Správci dat//, složka ​je již edem zvolena+
-  * **Vyprázdnit vybranou složku** - vymaže před importem všechny trasy ve vybrané složce pro úsporu místa +
-  * **Pouze zobrazit (bez importu)** - import ​je pouze virtuální,​ trasa není uložena, pouze zobrazena na mapě - užitečné pro rychlé prohlížení importované trasy +
-  * **Po importu ukázat na mapě** - importuje trasu/y podle nastavení a zobrazí ji/je na mapě +
-  * **Vyplnit nm. výšky** - aktualizuje informaci o nadmořské výšce bodů trasy (pokud jsou dostupná relevantní data, resptelefon připojen k internetu) +
-  * **Spodní lišta** - obsahuje tlačítko Zrušit ​pro ukončení operace a Import pro její potvrzení a zahájení. +
- +
-<WRAP center round tip> +
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom ​souboru, ​Locus Map nabídne jejich propojení, aby se uložily do společné databáze. V opačném případě jsou body a trasy uloženy zvlášť a lze je tudíž spravovat a zobrazovat nezávisle ​na sobě. +
-</​WRAP>​+
  
 +===== 3. Vyberte, kam importovat =====
 +Po výběru souboru nebo jeho získání z externí aplikace či doplňku jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou. ​
 +==== Okno importu tras/y ====
 +Objeví se, pokud jsou importovány pouze trasy:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trackimport.png?​nolink |}}
 +  * horní lišta zobrazuje název souboru
 +  * **výběr složky** - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku. Pokud jste začali importovat z //akčního menu složky// ve //správci tras//, složka je vybrána předem.
 +  * **Odstranit ostatní trasy ve složce** - smaže obsah složky před importem nových tras
 +  * **Použít styl zobrazení složky** - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována
 +  * **Pouze zobrazit (neukládat)** - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru
 +  * **Po importu ukázat na mapě** - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě
 +  * **Aktualizovat nadm. výšku** - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data)
 +  * **Zrušit** - ukončí akci
 +  * **Import** - potvrdí akci
 ===== Podporované formáty souborů ===== ===== Podporované formáty souborů =====
 Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů: Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů:
Line 56: Line 54:
  
 [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​GeoJSON|GeoJSON]] je otevřený formát vytvořený pro prezentaci jednoduchých geografických objektů a jejich mimoprostorových atributů, založený na objektové notaci (JavaScript Object Notation). [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​GeoJSON|GeoJSON]] je otevřený formát vytvořený pro prezentaci jednoduchých geografických objektů a jejich mimoprostorových atributů, založený na objektové notaci (JavaScript Object Notation).
-===== Nastavení importu ===== 
-  * <wrap box>Menu > Nastavení > Různé > Import dat</​wrap>​ 
-==== Barva a průhlednost trasy ==== 
- 
-Nastavuje **výchozí hodnoty barvy a průhlednosti** všech zaznamenaných,​ importovaných nebo ručně kreslených tras.  
- 
-==== Šířka trasy ==== 
- 
-Nastavuje **výchozí šířku** všech zaznamenaných,​ importovaných nebo ručně kreslených tras. 
cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:54 by mstupka