User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

This is an old revision of the document!


Import tras


Import se používá pro práci s trasami ze zdrojů mimo Locus Map - různé webové výletníky, plánovací servery, databáze tras, aplikace atd. Můžete si data vybrat sami nebo si je nechat do Locusu poslat. Import se dá spustit několika způsoby:

 • Menu > Více > Import dat
 • Data > Menu v horní liště > Import
 • Data > záložka Trasy > menu jakékoli složky s trasami > Import - importuje trasu přímo do zvolené složky

Správce souborů Locus Map

Locus Map otevře okno zjednodušeného správce souborů o třech záložkách, kde můžete trasu k importu nalézt. Ne všechny soubory lze importovat, podporované formáty jsou v plné barvě a klikatelné, nepodporované jsou poloprůsvitné a neaktivní. Více o podporovaných formátech zde >>

 • záložka Místní soubor - adresářová struktura úložiště ve vašem přístroji. Importovatelné položky jsou zpravidla v adresáři SDCARD (název je často shodný jak pro externí tak pro vnitřní paměť).
 • Dropbox - adresářová struktura vašeho Dropbox cloudu
 • Vzdálený soubor - obsahuje pouze prázdné políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor, uložený na některém internetovém úložišti (Uloz.to, Rapidshare, Mega atd.)

Okno importu

Po výběru souboru nebo jeho získání z nějaké externí aplikace jej Locus Map analyzuje a podle toho modifikuje obsah importovacího okna - okno umožňuje zpracovat jak import trasy, tak bodu nebo obou najednou.

Okno importu trasy

Objeví se, pokud importovaný soubor obsahuje pouze trasy:

 • Horní lišta - zobrazuje název souboru
 • Volič složky - nabídne dostupné složky, do kterých lze importovat. Je možné rovnou vytvořit novou složku rovnou z menu - zvolte Přidat novou složku. Pokud jste spustili import z akčního menu složky ve Správci dat, složka je již předem zvolena.
 • Vyprázdnit vybranou složku - vymaže před importem všechny trasy ve vybrané složce pro úsporu místa
 • Pouze zobrazit (bez importu) - import je pouze virtuální, trasa není uložena, pouze zobrazena na mapě - užitečné pro rychlé prohlížení importované trasy
 • Po importu ukázat na mapě - importuje trasu/y podle nastavení a zobrazí ji/je na mapě
 • Vyplnit nm. výšky - aktualizuje informaci o nadmořské výšce bodů trasy (pokud jsou dostupná relevantní data, resp. telefon připojen k internetu)
 • Spodní lišta - obsahuje tlačítko Zrušit pro ukončení operace a Import pro její potvrzení a zahájení.

Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.

Podporované formáty souborů

Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů:

 • KML a KMZ

Podporovány jak pro Import tak pro Export

Keyhole Markup Language je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu.

 • GPX

Podporován jak pro Import tak pro Export

GPS eXchange format je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na této stránce Wikipedie >>.

 • TCX

Podporován jak pro Import tak pro Export

Training Center XML je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů.

Nastavení importu

 • Menu > Nastavení > Různé > Import dat

Barva a průhlednost trasy

Nastavuje výchozí hodnoty barvy a průhlednosti všech zaznamenaných, importovaných nebo ručně kreslených tras.

Šířka trasy

Nastavuje výchozí šířku všech zaznamenaných, importovaných nebo ručně kreslených tras.

cz/manual/user_guide/tracks/import.1438067186.txt.gz · Last modified: 2015/07/28 09:06 by mstupka