User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Import tras


Import se používá pro práci s trasami ze zdrojů mimo Locus Map - různé webové výletníky, plánovací servery, databáze tras, aplikace atd. Můžete si data vybrat sami nebo si je nechat do Locusu poslat. Import se dá spustit několika způsoby:

 • Menu > Více > Import dat
 • Data > Menu v horní liště > Import
 • Data > záložka Trasy > menu jakékoli složky s trasami > Import - importuje trasu přímo do zvolené složky

Správce souborů Locus Map

Locus Map otevře okno zjednodušeného správce souborů o třech záložkách, kde můžete trasu k importu nalézt. Ne všechny soubory lze importovat, podporované formáty jsou v plné barvě a klikatelné, nepodporované jsou poloprůsvitné a neaktivní. Více o podporovaných formátech zde >>

 • záložka Místní soubor - adresářová struktura úložiště ve vašem přístroji. Importovatelné položky jsou zpravidla v adresáři SDCARD (název je často shodný jak pro externí tak pro vnitřní paměť).
 • Dropbox - adresářová struktura vašeho Dropbox cloudu
 • Vzdálený soubor - obsahuje pouze prázdné políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor, uložený na některém internetovém úložišti (Uloz.to, Rapidshare, Mega atd.)

Okno importu

Po výběru souboru nebo jeho získání z nějaké externí aplikace jej Locus Map analyzuje a podle toho modifikuje obsah importovacího okna - okno umožňuje zpracovat jak import trasy, tak bodu nebo obou najednou.

Okno importu trasy

Objeví se, pokud importovaný soubor obsahuje pouze trasy:

 • Horní lišta - zobrazuje název souboru
 • Volič složky - nabídne dostupné složky, do kterých lze importovat. Je možné rovnou vytvořit novou složku rovnou z menu - zvolte Přidat novou složku. Pokud jste spustili import z akčního menu složky ve Správci dat, složka je již předem zvolena.
 • Vyprázdnit vybranou složku - vymaže před importem všechny trasy ve vybrané složce pro úsporu místa
 • Pouze zobrazit (bez importu) - import je pouze virtuální, trasa není uložena, pouze zobrazena na mapě - užitečné pro rychlé prohlížení importované trasy
 • Po importu ukázat na mapě - importuje trasu/y podle nastavení a zobrazí ji/je na mapě
 • Vyplnit nm. výšky - aktualizuje informaci o nadmořské výšce bodů trasy (pokud jsou dostupná relevantní data, resp. telefon připojen k internetu)
 • Spodní lišta - obsahuje tlačítko Zrušit pro ukončení operace a Import pro její potvrzení a zahájení.

Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.

Supported file formats

Locus Map tracks import supports following file formats:

 • KML and KMZ

Supported both for Import and Export

Keyhole Markup Language is XML based plain text format with really wide range of usage. Since the version 2.2 KML format is standardized by OGC so it is used by many web/desktop/mobile applications as well as Locus Map.

 • GPX

Supported both for Import and Export

GPS eXchange format is an XML based text format used for handling points, tracks and routes. Locus fully supports all valid tags. More detailed description of GPX format is available on this Wikipedia page.

 • TCX

Supported both for Import and Export

Training Center XML is a data exchange format introduced as part of Garmin's Training Center product. The XML is similar to GPX since it exchanges GPS tracks, but treats a track as an Activity rather than simply a series of GPS points. TCX provides standards for transferring heart rate, running cadence, bicycle cadence, calories in the detailed track. It also provides summary data in the form of laps.

Import settings

 • Menu > Settings > Miscellaneous

Track color and transparency

Sets default color of all recorded, imported or manually created tracks.

Track width

Sets default width of all recorded and imported tracks and manually created routes.

cz/manual/user_guide/tracks/import.1438010242.txt.gz · Last modified: 2015/07/27 17:17 by mstupka