User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/02/26 13:57]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/04/18 12:20]
mstupka [Okno importu trasy]
Line 30: Line 30:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.+Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby se uložily do společné databáze. V opačném případě jsou body a trasy uloženy zvlášť a lze je tudíž spravovat a zobrazovat nezávisle na sobě.
 </WRAP> </WRAP>
  
cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:54 by mstupka