User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/02/26 13:57]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/04/18 12:20]
mstupka [Okno importu trasy]
Line 30: Line 30:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.+Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby se uložily do společné databáze. V opačném případě jsou body a trasy uloženy zvlášť a lze je tudíž spravovat a zobrazovat nezávisle na sobě.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2016/04/18 12:20 by mstupka