User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2015/11/09 11:23]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/04/18 12:20]
mstupka [Okno importu trasy]
Line 30: Line 30:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.+Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby se uložily do společné databáze. V opačném případě jsou body a trasy uloženy zvlášť a lze je tudíž spravovat a zobrazovat nezávisle na sobě.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 ===== Podporované formáty souborů ===== ===== Podporované formáty souborů =====
 Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů: Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů:
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_kml.png?​nolink&​30|}} **KML a KMZ** +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_kml_alt.png?​nolink&​30|}} **KML a KMZ** 
  
 <wrap info>​Podporovány jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​ <wrap info>​Podporovány jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​
Line 41: Line 41:
 [[https://​developers.google.com/​kml/​documentation/​|Keyhole Markup Language]] je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu. ​ [[https://​developers.google.com/​kml/​documentation/​|Keyhole Markup Language]] je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu. ​
  
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_gpx.png?​nolink&​30|}} **GPX**+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_gpx_alt.png?​nolink&​30|}} **GPX**
    
 <wrap info>​Podporován jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​ <wrap info>​Podporován jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​
Line 47: Line 47:
 [[http://​www.topografix.com/​gpx.asp|GPS eXchange format]] je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​GPS_eXchange_Format|této stránce Wikipedie >>​]]. ​ [[http://​www.topografix.com/​gpx.asp|GPS eXchange format]] je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​GPS_eXchange_Format|této stránce Wikipedie >>​]]. ​
  
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_tcx.png?​nolink&​30|}} **TCX**+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_tcx_alt.png?​nolink&​30|}} **TCX**
 <wrap info>​Podporován jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​ <wrap info>​Podporován jak pro //Import// tak pro //​Export//</​wrap>​
  
 [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Training_Center_XML|Training Center XML]] je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů. ​ [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Training_Center_XML|Training Center XML]] je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů. ​
  
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_file_type_json.png?​nolink&​30}} **GeoJSON** ​+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_file_type_json_alt.png?​nolink&​30}} **GeoJSON** ​
 <wrap info>​Podpora pouze pro //​Import//</​wrap>​ <wrap info>​Podpora pouze pro //​Import//</​wrap>​
  
cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2016/04/18 12:20 by mstupka