User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2015/11/09 11:23]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:import [2016/04/18 12:20]
mstupka [Okno importu trasy]
Line 30: Line 30:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu.+Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby se uložily do společné databáze. V opačném případě jsou body a trasy uloženy zvlášť a lze je tudíž spravovat a zobrazovat nezávisle na sobě.
 </WRAP> </WRAP>
  
 ===== Podporované formáty souborů ===== ===== Podporované formáty souborů =====
 Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů: Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů:
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_kml.png?nolink&30|}} **KML a KMZ** +  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_kml_alt.png?nolink&30|}} **KML a KMZ** 
  
 <wrap info>Podporovány jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap> <wrap info>Podporovány jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
Line 41: Line 41:
 [[https://developers.google.com/kml/documentation/|Keyhole Markup Language]] je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu.  [[https://developers.google.com/kml/documentation/|Keyhole Markup Language]] je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu. 
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_gpx.png?nolink&30|}} **GPX**+  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_gpx_alt.png?nolink&30|}} **GPX**
    
 <wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap> <wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
Line 47: Line 47:
 [[http://www.topografix.com/gpx.asp|GPS eXchange format]] je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na  [[http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format|této stránce Wikipedie >>]].  [[http://www.topografix.com/gpx.asp|GPS eXchange format]] je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na  [[http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format|této stránce Wikipedie >>]]. 
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_tcx.png?nolink&30|}} **TCX**+  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_tcx_alt.png?nolink&30|}} **TCX**
 <wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap> <wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
  
 [[http://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML|Training Center XML]] je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů.  [[http://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML|Training Center XML]] je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů. 
  
-  * {{:manual:user_guide:tracks:ic_file_type_json.png?nolink&30}} **GeoJSON** +  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_json_alt.png?nolink&30}} **GeoJSON** 
 <wrap info>Podpora pouze pro //Import//</wrap> <wrap info>Podpora pouze pro //Import//</wrap>
  
cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:54 by mstupka