User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:export [2020/02/04 16:15]
mstupka [Spolupracující online služby]
cz:manual:user_guide:tracks:export [2020/02/27 09:39]
mstupka [Nastavení exportu]
Line 16: Line 16:
 {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_exporttracks.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_exporttracks.png?nolink |}}
   * **Exportní název** - pole je viditelné pouze v případě exportu jednotlivé trasy. Výchozí hodnotou je časové razítko vzniku trasy, lze je změnit.   * **Exportní název** - pole je viditelné pouze v případě exportu jednotlivé trasy. Výchozí hodnotou je časové razítko vzniku trasy, lze je změnit.
-  * **Exportní typ** - indikuje zvolený formát exportovaného souboru nebo webovou službu, do které se bude exportovat přímo. <wrap tip>Klepnutím na exportní typ se rozbalí nabídka všech podporovaných formátů a webových služeb (Strava, Runkeeper, GPSies...)</wrap>.+  * **Exportní typ** - indikuje zvolený formát exportovaného souboru nebo webovou službu, do které se bude exportovat přímo. <wrap tip>Klepnutím na exportní typ se rozbalí nabídka všech podporovaných formátů a webových služeb (Strava, Runkeeper, OSM...)</wrap>.
   * **Cesta pro export** - definice cesty k adresáři, do kterého bude exportní soubor uložen. Výchozí hodnota je Locus/Export, lze ji však změnit. Můžete si vybrat mezi lokální pamětí, Dropboxem nebo Google Drive (obě aplikace však musejí být v telefonu nainstalovány).   * **Cesta pro export** - definice cesty k adresáři, do kterého bude exportní soubor uložen. Výchozí hodnota je Locus/Export, lze ji však změnit. Můžete si vybrat mezi lokální pamětí, Dropboxem nebo Google Drive (obě aplikace však musejí být v telefonu nainstalovány).
   * **Parametry** - další možnosti nastavení, které se mění v závislosti na zvoleném formátu či službě   * **Parametry** - další možnosti nastavení, které se mění v závislosti na zvoleném formátu či službě
cz/manual/user_guide/tracks/export.txt · Last modified: 2020/02/27 08:39 (external edit)