User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:export [2019/01/16 13:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:export [2020/02/27 09:39]
mstupka [Nastavení exportu]
Line 16: Line 16:
 {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_exporttracks.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_exporttracks.png?nolink |}}
   * **Exportní název** - pole je viditelné pouze v případě exportu jednotlivé trasy. Výchozí hodnotou je časové razítko vzniku trasy, lze je změnit.   * **Exportní název** - pole je viditelné pouze v případě exportu jednotlivé trasy. Výchozí hodnotou je časové razítko vzniku trasy, lze je změnit.
-  * **Exportní typ** - indikuje zvolený formát exportovaného souboru nebo webovou službu, do které se bude exportovat přímo. <wrap tip>Klepnutím na exportní typ se rozbalí nabídka všech podporovaných formátů a webových služeb (Strava, Runkeeper, GPSies...)</wrap>.+  * **Exportní typ** - indikuje zvolený formát exportovaného souboru nebo webovou službu, do které se bude exportovat přímo. <wrap tip>Klepnutím na exportní typ se rozbalí nabídka všech podporovaných formátů a webových služeb (Strava, Runkeeper, OSM...)</wrap>.
   * **Cesta pro export** - definice cesty k adresáři, do kterého bude exportní soubor uložen. Výchozí hodnota je Locus/Export, lze ji však změnit. Můžete si vybrat mezi lokální pamětí, Dropboxem nebo Google Drive (obě aplikace však musejí být v telefonu nainstalovány).   * **Cesta pro export** - definice cesty k adresáři, do kterého bude exportní soubor uložen. Výchozí hodnota je Locus/Export, lze ji však změnit. Můžete si vybrat mezi lokální pamětí, Dropboxem nebo Google Drive (obě aplikace však musejí být v telefonu nainstalovány).
   * **Parametry** - další možnosti nastavení, které se mění v závislosti na zvoleném formátu či službě   * **Parametry** - další možnosti nastavení, které se mění v závislosti na zvoleném formátu či službě
Line 38: Line 38:
 Všechny podporované online služby vyžadují vlastní přihlašovací údaje! Všechny podporované online služby vyžadují vlastní přihlašovací údaje!
 </WRAP> </WRAP>
- + 
-  * {{:manual:user_guide:ic_export_type_gpsies.png?nolink&30|}}**[[http://www.gpsies.com/|GPSies]]** - Gpsies.com je webová stránka, která nabízí prohlížení a nahrávání vlastních tras pro turistiku, běh, cyklistiku atd. Trasy lze vyhledávat podle kategorií, lze prohlížet jejich výškové profily a stahovat je v různých formátech.  +
-    * //Parametry exportu//: +
-      * //Soukromí// - výběr mezi veřejně přístupnou a soukromou trasou bez přístupu  +
-      * //Činnost// - široká nabídka pohybových aktivit na trase - turistika, běh, chůze, bruslení, kolo atd.\\ \\ +
   * {{:manual:user_guide:ic_export_type_ride_with_gps.png?nolink&30|}}**[[http://ridewithgps.com/|Ride With GPS]]** - kompletní softwarové řešení pro cyklisty. Pošlete svůj GPX soubor na e-mail //upload@rwgps.com// z adresy spojené s vaším profilem a bude automaticky zpracován.\\ \\    * {{:manual:user_guide:ic_export_type_ride_with_gps.png?nolink&30|}}**[[http://ridewithgps.com/|Ride With GPS]]** - kompletní softwarové řešení pro cyklisty. Pošlete svůj GPX soubor na e-mail //upload@rwgps.com// z adresy spojené s vaším profilem a bude automaticky zpracován.\\ \\ 
   * {{:manual:user_guide:ic_export_type_runkeeper.png?nolink&30|}}**[[http://www.runkeeper.com|Runkeeper]]** - jeden z nejpoužívanějších webových a mobilních sporttrackerů. Více než 30 miliónů uživatelů po celém světě jej využívá k monitorování svých sportovních aktivit. Zaznamenává jejich tréninky a motivuje k dalším dílčím úspěchům.   * {{:manual:user_guide:ic_export_type_runkeeper.png?nolink&30|}}**[[http://www.runkeeper.com|Runkeeper]]** - jeden z nejpoužívanějších webových a mobilních sporttrackerů. Více než 30 miliónů uživatelů po celém světě jej využívá k monitorování svých sportovních aktivit. Zaznamenává jejich tréninky a motivuje k dalším dílčím úspěchům.
cz/manual/user_guide/tracks/export.txt · Last modified: 2020/02/27 08:39 (external edit)