User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:export [2018/04/24 10:13]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:export [2018/08/21 11:16]
mstupka
Line 8: Line 8:
  
   * **export jednotlivé trasy** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > trasa > tlačítko "​další možnosti"​ v pravém spodním rohu ></​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack02.png?​nolink |}}   * **export jednotlivé trasy** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > trasa > tlačítko "​další možnosti"​ v pravém spodním rohu ></​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack02.png?​nolink |}}
-  * **export více tras najednou** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > tlačítko nástrojů > zaškrtnout trasy určené k exportu > </​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack03.png?​nolink |}}+  * **export více tras najednou** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > tlačítko nástrojů > zaškrtnout trasy určené k exportu > </​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack03.png?​nolink |}}\\ <WRAP center round tip> 
 +Tímto způsobem se každá trasa vyexportuje zvlášť do souboru. Pokud potřebujete mít všechny trasy v jednom souboru, zvolte Menu > Další funkce > Sdílet > **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share#​sdilet_obsah_mapy|Sdílet obsah mapy]]**.  
 +</​WRAP>​
   * **export složky s trasami** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > akční menu > </​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack04.png?​nolink |}}   * **export složky s trasami** - <wrap box>​Správce dat > Trasy > složka > akční menu > </​wrap>​ {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}export\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_exporttrack04.png?​nolink |}}
  
cz/manual/user_guide/tracks/export.txt · Last modified: 2019/01/16 13:22 by mstupka