User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:export

Export tras


K čemu je export?

Export tras je jedinou cestou, jak trasy dostat z Locusu do PC, jiných aplikací či webových služeb pro další zpracování - pro zobrazení na jiném podkladu, v jiném prostředí, pro editaci…

Jak exportovat trasy?

 • export jednotlivé trasy - Správce dat > Trasy > složka > trasa > tlačítko “další možnosti” v pravém spodním rohu > export
 • export více tras najednou - Správce dat > Trasy > složka > tlačítko nástrojů > zaškrtnout trasy určené k exportu > export

  Tímto způsobem se každá trasa vyexportuje zvlášť do souboru. Pokud potřebujete mít všechny trasy v jednom souboru, zvolte Menu > Další funkce > Sdílet > Sdílet obsah mapy.

 • export složky s trasami - Správce dat > Trasy > složka > akční menu > export

Nastavení exportu

 • Exportní název - pole je viditelné pouze v případě exportu jednotlivé trasy. Výchozí hodnotou je časové razítko vzniku trasy, lze je změnit.
 • Exportní typ - indikuje zvolený formát exportovaného souboru nebo webovou službu, do které se bude exportovat přímo. Klepnutím na exportní typ se rozbalí nabídka všech podporovaných formátů a webových služeb (Strava, Runkeeper, OSM…).
 • Cesta pro export - definice cesty k adresáři, do kterého bude exportní soubor uložen. Výchozí hodnota je Locus/Export, lze ji však změnit. Můžete si vybrat mezi lokální pamětí, Dropboxem nebo Google Drive (obě aplikace však musejí být v telefonu nainstalovány).
 • Parametry - další možnosti nastavení, které se mění v závislosti na zvoleném formátu či službě

Podporované formáty exportních souborů

 • GPX - GPS eXchange format je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na této stránce Wikipedie.
  • Exportovat pouze zobrazené - přepínač je viditelný pouze v případě exportu celé složky s trasami. Po zaškrtnutí jsou exportovány pouze trasy momentálně zobrazené na mapě.
  • Sdílet exportovaná data - po vytvoření exportního souboru nabídne jeho sdílení přes dostupné komunikační kanály zařízení - bluetooth, e-mail, Dropbox, Skype, etc.
  • Vložit naformátovaný popis - vytvoří HTML tabulku s popisem souboru - nedoporučujeme, pokud máte v plánu soubor znovu importovat nebo editovat
  • Exportovat pro navigaci - tagy TRK v souboru budou nahrazeny tagy RTE, aby bylo možné trasu použít po navádění nebo navigaci
  • GPX verze - volitelné nastavení pro zkušené uživatele GPS
 • KML/KMZ - Keyhole Markup Language je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu. Je vhodný pro export bodů a tras včetně vícenásobných exportů.
  • parametry jsou shodné s GPX kromě možnosti přeměny trasy pro navigaci, plus následující:
  • Včetně ikon a příloh - umožní sbalit všechna související data do jednoho KMZ souboru - ikony, fotky atd.
 • TCX - Training Center XML je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů. Formát neumožňuje export více tras najednou. Locus nabízí dva exportní režimy - jako Aktivita (vhodné pro nahrání trasy na stránku Garmin Connect a jako Trasa (pouze základní info o trase). Exportovaný soubor lze okamžitě sdílet.
 • CSV - (Comma Separated Values) je obecný, univerzální a relativně jednoduchý formát souboru, který je široce podporován mnoha aplikacemi. Vhodný pro export bodů i jednotlivých tras. Jediným volitelným parametrem je možnost sdílení.
 • DXF - (Drawing eXchange Format) - původem z CAD softwaru, umožňuje exportovat bod, trasu i vícenásobné trasy. Kromě již zmíněných parametrů lze zde nastavit:
  • Skutečná (3D) nadmořská výška - přesune exportované trasy do reálné nadmořské výšky pro zobrazení ve 3D (v příslušném SW)

Spolupracující online služby

Všechny podporované online služby vyžadují vlastní přihlašovací údaje!

 • Ride With GPS - kompletní softwarové řešení pro cyklisty. Pošlete svůj GPX soubor na e-mail upload@rwgps.com z adresy spojené s vaším profilem a bude automaticky zpracován.

 • Runkeeper - jeden z nejpoužívanějších webových a mobilních sporttrackerů. Více než 30 miliónů uživatelů po celém světě jej využívá k monitorování svých sportovních aktivit. Zaznamenává jejich tréninky a motivuje k dalším dílčím úspěchům.
  • Parametry exportu:
   • Činnost - široký výběr aktivit na trase
   • Příspěvek na Facebooku - vygeneruje příspěvek o exportované trase na Facebook uživatele
   • Příspěvek na Twitter - vygeneruje příspěvek o exportované trase na Twitter uživatele
   • Automaticky detekovat pauzy - vyřadí z trasy body s nulovou rychlostí a odečte je z výsledného času trasy

 • Strava - další celosvětový web spojující mobilní sporttracker a sociální síť. Strava funguje na iPhonech, Androidech i samostatných GPS přístrojích, nabízí široké možnosti analýzy tréninků, srovnání a soutěžení s ostatními členy komunity.
  • Parametry exportu:
   • Činnost - výběr aktivit
   • Zachovat změřenou výšku - uloží výšku změřenou vaším zařízením. Pokud není zaškrtnuto, doplní výšky z virtuálního 3D modelu krajiny (méně přesné)
   • Dojíždění - zaškrtnutí nesportovní aktivity pro vyjmutí z tréninkových statistik

 • Velo Hero - nezávislý tréninkový software zdarma - vede tréninkový deník, poskytuje analýzu výkonu a dává sportovcům další motivaci a podporu v jejich snažení dosáhnout lepších výsledků. A to nejen cyklistům, jak by se podle názvu mohlo zdát.
  • Činnost - nastavení druhu aktivity na trase

 • Trainingstagebuch.org - německá nezávislá tréninková platforma zdarma, čítající přes 45,000 atletů a 2.5 miliónu záznamů.

 • Runalyze - analýza tréninků pro běžce, triatlety nebo veslaře - od atletů pro atlety. Statistiky, prognózy atd.

 • OpenStreetMap - export tras do této služby slouží k aktualizaci mapových dat projektu OpenStreetMaps. Zveřejnění tras může proběhnout čtyřmi způsoby:
  • identifikované - ostatní uživatelé budou moci trasu stáhnout a zjistit jméno jejího autora
  • veřejné - ostatní uživatelé mohou trasu stáhnout bez její identifikace
  • vystopovatelné - trasa se neobjeví ve veřejných záznamech, ale její trackpointy bude možné vystopovat skrze veřejné GPS API s časovými razítky
  • soukromé - trasa se neobjeví ve veřejných záznamech, ale její trackpointy bude možné vystopovat skrze veřejné GPS API bez časových razítek

Další nastavení

cz/manual/user_guide/tracks/export.txt · Last modified: 2020/02/27 08:39 (external edit)