User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:editing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:editing [2017/12/14 14:46]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:editing [2020/09/03 15:00] (current)
mstupka
Line 10: Line 10:
   * z nabídky v **okně detailu trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit02.png?nolink |}}   * z nabídky v **okně detailu trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit02.png?nolink |}}
 ==== Upravte průběh ==== ==== Upravte průběh ====
-**Přetáhněte** tvarovací {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} a pomocné {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} body na trase tam, **kam potřebujete**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit03.png?nolink |}}\\ Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, kde potřebujete tvarovací bod, a **vytvořte jej z trasového bodu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit07.png?nolink |}}\\ Trasový bod se změní na tvarovací a **po stranách přibudou navíc pomocné body**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit08.png?nolink |}}+**Přetáhněte** tvarovací {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} a pomocné {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} body na trase tam, **kam potřebujete**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit03.png?nolink |}}\\ Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, **vytvořte tvarovací bod z trasového bodu**. Stejným způsobem můžete vytvořit průchozí nebo navigační body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit07.gif?nolink |}}\\ Trasový bod se změní na tvarovací a **po stranách přibudou navíc pomocné body**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit08.png?nolink |}}
 ==== Upravte navigační příkazy ==== ==== Upravte navigační příkazy ====
 **Navigační příkazy** se přidávají k trasám v Locusu zpravidla **automaticky** (lze to vypnout, viz [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#jak_kreslit_trasu|zde >>]]). Jsou na trase zobrazeny jako **drobné modré tečky**. Když nad nimi přejedete kurzorem, objeví se **text příkazu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit44.png?nolink |}} **Navigační příkazy** se přidávají k trasám v Locusu zpravidla **automaticky** (lze to vypnout, viz [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#jak_kreslit_trasu|zde >>]]). Jsou na trase zobrazeny jako **drobné modré tečky**. Když nad nimi přejedete kurzorem, objeví se **text příkazu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit44.png?nolink |}}
Line 20: Line 20:
  
 === Změna === === Změna ===
-  * **klepněte na navigační bod** přímo na hlavní mapové obrazovce:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit47.png?nolink |}} +  * **klepněte na navigační bod** v plánovači trasy 
-  * **otevřte okno detailu bodu** a z menu ve spodní liště zvolte **Editovat**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit48.png?nolink |}} +  * klepněte na tlačítko navigačního bodu 
-  * klepněte na **ikonu**bodu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit49.png?nolink |}} +  * vyberte z nabídky navigační příkaz:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit47.gif?nolink |}}
-  * vyberte **správný navigační příkaz** z nabídky:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit50.png?nolink |}} +
-  * jak ikona, tak i hlasový příkaz se změní. **Uložte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit51.png?nolink |}}+
  
 === Přidání === === Přidání ===
-  * otevřete trasu v **Plánovači** a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz. Z nabídky vyskakovacího popisku vyberte {{:manual:user_guide:ic_direction_small_right_alt.png?nolink&30|}}**Změnit na navigační bod**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit52.png?nolink |}} +  * otevřete trasu v **Plánovači** a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz 
-  * zvolte **navigační příkaz**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit50.png?nolink |}} +  otevřete nabídku trasového bodu a klepněte na tlačítko navigačního bodu 
-  * navigační bod je přidán:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit53.png?nolink |}}+  * vyberte navigační příkaz:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit52.gif?nolink |}}
    
 ==== Jak prodloužit trasu? ==== ==== Jak prodloužit trasu? ====
Line 36: Line 34:
 Odstraňte {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} tvarovací body z trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit05.png?nolink |}} Odstraňte {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} tvarovací body z trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit05.png?nolink |}}
  
-<wrap info>Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovači tras >>]]</wrap>+<WRAP info round> 
 +  * Pokud chcete přeplánovat importovanou trasu, vložte do ní nejprve tvarovací body 
 +  * Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovači tras >>]] 
 +</WRAP> 
 ==== Jak uložit změny? ==== ==== Jak uložit změny? ====
 Otevřete {{:manual:user_guide:ic_menu_alt.png?nolink&30|}}menu trasy z horní lišty a zvolte:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit06.png?nolink |}} Otevřete {{:manual:user_guide:ic_menu_alt.png?nolink&30|}}menu trasy z horní lišty a zvolte:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit06.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tracks/editing.1513259163.txt.gz · Last modified: 2017/12/14 13:46 (external edit)