User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:qrcode_generator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:qrcode_generator [2015/08/18 12:38]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:qrcode_generator [2015/11/09 14:58] (current)
mstupka
Line 9: Line 9:
 ===== Instrukce ===== ===== Instrukce =====
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_qrcode.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_qrcode.png?​nolink |}}
-  * <wrap box>Menu > Více > Generátor QR kódu</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> Generátor QR kódu</​wrap>​
   * vložte nějaký **text** nebo klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vyberte **Čas** pro vložení časového razítka nebo **Poloha** a vyberte si z nabídky [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]].   * vložte nějaký **text** nebo klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vyberte **Čas** pro vložení časového razítka nebo **Poloha** a vyberte si z nabídky [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]].
   * klepněte na **Generovat**   * klepněte na **Generovat**
   * vyberte z nabídky aplikaci, která bude s QR kódem dále pracovat - sdílet jej, poslat e-mailem atd.   * vyberte z nabídky aplikaci, která bude s QR kódem dále pracovat - sdílet jej, poslat e-mailem atd.
cz/manual/user_guide/tools/qrcode_generator.txt · Last modified: 2015/11/09 14:58 by mstupka