User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:nfc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:nfc [2015/08/18 12:24]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:nfc [2015/11/09 14:45] (current)
mstupka
Line 14: Line 14:
 {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_nfc1.png?​nolink |}} {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_nfc1.png?​nolink |}}
 ===== Instrukce ===== ===== Instrukce =====
-  * <wrap box>Menu > Více > NFC Manažer</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> NFC Manažer</​wrap>​
   * vytvořte **novou definici** klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}}   * vytvořte **novou definici** klepnutím na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}}
   * **Položky k zapsání** - vyberte si z nabízených akcí nebo definujte bod   * **Položky k zapsání** - vyberte si z nabízených akcí nebo definujte bod
cz/manual/user_guide/tools/nfc.txt · Last modified: 2015/11/09 14:45 by mstupka