User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:location

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:location [2016/11/22 16:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:location [2018/06/13 15:46] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink|}}====== Volič ​pozice ​======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink|}}====== Volič ​polohy ​======
  
 ---- ----
-Volič ​pozice ​je velmi důležitým nástrojem Locusu. Je na něj navázáno přes 20 aktivit, které potřebují stanovit ​pozici ​bodů, středu mapy, centra vyhledávání atd. V každé takové situaci jej lze spustit tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}. ​+Volič ​polohy ​je velmi důležitým nástrojem Locusu. Je na něj navázáno přes 20 aktivit, které potřebují stanovit ​polohu ​bodů, středu mapy, centra vyhledávání atd. V každé takové situaci jej lze spustit tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}. ​
  
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location.png?​nolink |}}
Line 36: Line 36:
 Pokročilejším uživatelů,​ kteří využívají Locus Map pro určité specifické úkoly, aplikace umožňuje vytvořit **[[manual:​advanced:​customization:​coord|vlastní souřadnicové systémy]]** pro transformace souřadnic. Pokročilejším uživatelů,​ kteří využívají Locus Map pro určité specifické úkoly, aplikace umožňuje vytvořit **[[manual:​advanced:​customization:​coord|vlastní souřadnicové systémy]]** pro transformace souřadnic.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-===== Panel voliče ​pozice ​=====+===== Panel voliče ​polohy ​=====
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location3.png?​nolink |}}  ​ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location3.png?​nolink |}}  ​
-  * záložka **nová poloha** - obsahuje tabulku tlačítek s různými metodami definice nové pozice +  * záložka **nová poloha** - obsahuje tabulku tlačítek s různými metodami definice nové polohy 
-  * záložka **naposledy použité** - seznam naposledy použitých ​pozic+  * záložka **naposledy použité** - seznam naposledy použitých ​poloh
 ==== Nová poloha ==== ==== Nová poloha ====
   * **GPS** - použije aktuální GPS polohu. Vyžaduje fixaci GPS.   * **GPS** - použije aktuální GPS polohu. Vyžaduje fixaci GPS.
Line 52: Line 52:
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-**Tabulku lze upravit** - tlačítka lze po dlouhém stisku přesouvat nebo odstraňovat,​ lze přidat vlastní lokační bod, viz dále **Nastavení voliče ​pozice**.+**Tabulku lze upravit** - tlačítka lze po dlouhém stisku přesouvat nebo odstraňovat,​ lze přidat vlastní lokační bod, viz dále **Nastavení voliče ​polohy**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 61: Line 61:
  
 Červené tlačítko "​koše"​ vyprázdní seznam. Červené tlačítko "​koše"​ vyprázdní seznam.
-===== Nastavení voliče ​pozice ​=====+===== Nastavení voliče ​polohy ​=====
  
-Volič ​pozice ​může být upraven podle vašich potřeb. ​+Volič ​polohy ​může být upraven podle vašich potřeb. ​
 ==== Přidání, odstranění,​ řazení lokačních metod ==== ==== Přidání, odstranění,​ řazení lokačních metod ====
   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location5.png?​nolink |}}   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location5.png?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/tools/location.txt · Last modified: 2018/06/13 15:46 by mstupka