User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:location

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:location [2016/11/22 16:22]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:location [2018/06/13 15:46] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink|}}====== Volič pozice ======+{{ :manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink|}}====== Volič polohy ======
  
 ---- ----
-Volič pozice je velmi důležitým nástrojem Locusu. Je na něj navázáno přes 20 aktivit, které potřebují stanovit pozici bodů, středu mapy, centra vyhledávání atd. V každé takové situaci jej lze spustit tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}. +Volič polohy je velmi důležitým nástrojem Locusu. Je na něj navázáno přes 20 aktivit, které potřebují stanovit polohu bodů, středu mapy, centra vyhledávání atd. V každé takové situaci jej lze spustit tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_get_location_alt.png?nolink&30|}}. 
  
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location.png?nolink |}}
Line 36: Line 36:
 Pokročilejším uživatelů, kteří využívají Locus Map pro určité specifické úkoly, aplikace umožňuje vytvořit **[[manual:advanced:customization:coord|vlastní souřadnicové systémy]]** pro transformace souřadnic. Pokročilejším uživatelů, kteří využívají Locus Map pro určité specifické úkoly, aplikace umožňuje vytvořit **[[manual:advanced:customization:coord|vlastní souřadnicové systémy]]** pro transformace souřadnic.
 </WRAP> </WRAP>
-===== Panel voliče pozice =====+===== Panel voliče polohy =====
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location3.png?nolink |}}   {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location3.png?nolink |}}  
-  * záložka **nová poloha** - obsahuje tabulku tlačítek s různými metodami definice nové pozice +  * záložka **nová poloha** - obsahuje tabulku tlačítek s různými metodami definice nové polohy 
-  * záložka **naposledy použité** - seznam naposledy použitých pozic+  * záložka **naposledy použité** - seznam naposledy použitých poloh
 ==== Nová poloha ==== ==== Nová poloha ====
   * **GPS** - použije aktuální GPS polohu. Vyžaduje fixaci GPS.   * **GPS** - použije aktuální GPS polohu. Vyžaduje fixaci GPS.
Line 52: Line 52:
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
-**Tabulku lze upravit** - tlačítka lze po dlouhém stisku přesouvat nebo odstraňovat, lze přidat vlastní lokační bod, viz dále **Nastavení voliče pozice**.+**Tabulku lze upravit** - tlačítka lze po dlouhém stisku přesouvat nebo odstraňovat, lze přidat vlastní lokační bod, viz dále **Nastavení voliče polohy**.
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 61: Line 61:
  
 Červené tlačítko "koše" vyprázdní seznam. Červené tlačítko "koše" vyprázdní seznam.
-===== Nastavení voliče pozice =====+===== Nastavení voliče polohy =====
  
-Volič pozice může být upraven podle vašich potřeb. +Volič polohy může být upraven podle vašich potřeb. 
 ==== Přidání, odstranění, řazení lokačních metod ==== ==== Přidání, odstranění, řazení lokačních metod ====
   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location5.png?nolink |}}   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_location5.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tools/location.txt · Last modified: 2018/06/13 15:46 by mstupka