User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:location

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tools:location [2016/11/22 15:48]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:location [2016/11/22 16:22]
mstupka
Line 66: Line 66:
 ==== Přidání, odstranění,​ řazení lokačních metod ==== ==== Přidání, odstranění,​ řazení lokačních metod ====
   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location5.png?​nolink |}}   * pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location5.png?​nolink |}}
-  * pokud chcete tlačítka přidat nebo naopak odstranit, klepněte na tlačítko nastavení {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location7.png?​nolink |}}\\   ​Objeví se okno //Zdroj umístění//​ se seznamem dostupných metod lokace. Zaškrtněte/​odškrtěte podle vašich potřeb. +  * pokud chcete tlačítka přidat nebo naopak odstranit, klepněte na tlačítko nastavení {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location7.png?​nolink |}}\\   ​Objeví se okno //Zdroj umístění//​ se seznamem dostupných metod lokace. Zaškrtněte/​odškrtěte podle vašich potřeb.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location8.png?​nolink |}} 
-  * pro odstranění tlačítka z tabulky jej dlouze stiskněte a klepěntě na //​Odstranit//​.+  * pro odstranění tlačítka z tabulky jej dlouze stiskněte a klepnětě na //​Odstranit//​:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location6.png?nolink |}}
 ==== Vlastní umístění ==== ==== Vlastní umístění ====
-Pokud chcete do tabulky nadefinovat nějakou vlastní polohu pro pozdější opakované použití, zvolte //Vlastní umístění//​. ​+Pokud chcete do tabulky nadefinovat nějakou vlastní polohu pro pozdější opakované použití, zvolte //Vlastní umístění//​:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location9.png?nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location10.png?​nolink |}} 
   * **Ikona a název** - vyberte ze seznamu ikon a vložte název místa (např. "​Domů"​)   * **Ikona a název** - vyberte ze seznamu ikon a vložte název místa (např. "​Domů"​)
   * **Poloha** - vyberte si z metod lokace a vložte polohu místa   * **Poloha** - vyberte si z metod lokace a vložte polohu místa
-  * Klepněte na OK, v tabulce Voliče se objeví vaše **nové tlačítko**. Pokud jej chcete odstranit, dlouze je stiskněte a zvolte //​Odstranit//​.+  * Klepněte na OK, v tabulce Voliče se objeví vaše **nové tlačítko**.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_location11.png?​nolink |}}\\ Pokud jej chcete odstranit, dlouze je stiskněte a zvolte //​Odstranit//​.
cz/manual/user_guide/tools/location.txt · Last modified: 2018/06/13 15:46 by mstupka