User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:location

Volič polohy


Volič polohy je velmi důležitým nástrojem Locusu. Je na něj navázáno přes 20 aktivit, které potřebují stanovit polohu bodů, středu mapy, centra vyhledávání atd. V každé takové situaci jej lze spustit tlačítkem .

Tlačítko je zpravidla následováno polem pro zadání souřadnic konkrétního bodu (POI, trasový bod atd.). Pole může být prázdne nebo předvyplněné, záleží na situaci.

 • klepnutím na ně otevřete okno editace souřadnic
 • dloouhým stiskem zkopírujete souřadnice do schránky zařízení

Okno editace souřadnic

Dialog je užitečný, pokud znáte přesné souřadnice místa nebo když je potřebujete konvertovat do jiného souřadnicového systému.

 • zvolte souřadnicový systém (např. WGS x°x.x', užívaný v geocachingu)
 • vložte souřadnice

Když potřebujete souřadnice konvertovat, zadejte souřadnice a vyberte výchozí systém - Locus Map souřadnice přepočítá.

Locus Map podporujte široké spektrum světových souřadnicových systémů:

Pokročilejším uživatelů, kteří využívají Locus Map pro určité specifické úkoly, aplikace umožňuje vytvořit vlastní souřadnicové systémy pro transformace souřadnic.

Panel voliče polohy

 • záložka nová poloha - obsahuje tabulku tlačítek s různými metodami definice nové polohy
 • záložka naposledy použité - seznam naposledy použitých poloh

Nová poloha

 • GPS - použije aktuální GPS polohu. Vyžaduje fixaci GPS.
 • Vyberte na mapě - zobrazí nové okno s mapou, na kterém je možné buď klepnout prstem polohu přímo na mapě (1: klep > Klepnutím vyberte) nebo, mnohem přesněji, posunout požadované místo pod středový kurzor (2) a potvrdit (3).
 • Body - použije polohu konkrétního bodu z vašeho úložiště - vyberte bod ze záložky Body správce dat
 • Střed obrazovky - vybere polohu na místě aktuální pozice středového kurzoru na mapě
 • Souřadnice - přepne na Okno editace souřadnice pro zadání přesných souřadnic
 • Adresa - spustí vyhledávání adres.
 • Projekce - definujte počáteční bod, vzdálenost a azimut koncového bodu, Locus Map jej vykreslí na mapě
 • Kontakt - vyberte kontakt s adresou z adresáře vašeho telefonu a zobrazte jej na mapě. Je potřeba mít nainstalován Doplněk Kontakty.
 • Schránka - lokalizuje na pozici, uloženou ve schránce vašeho telefonu (ať obsahuje cokoli - souřadnice, adresu…)

Tabulku lze upravit - tlačítka lze po dlouhém stisku přesouvat nebo odstraňovat, lze přidat vlastní lokační bod, viz dále Nastavení voliče polohy.

Naposledy použité

Záložka obsahuje seznam naposledy použitých (tj. vyhledaných, zaznamenaných, importovaných aj. poloh). Body jsou řazeny podle času od nejnovějšího.

Červené tlačítko “koše” vyprázdní seznam.

Nastavení voliče polohy

Volič polohy může být upraven podle vašich potřeb.

Přidání, odstranění, řazení lokačních metod

 • pro změnu pořadí můžete tlačítka dlouhým stiskem a tažením přemístit tak, jak vám to vyhovuje
 • pokud chcete tlačítka přidat nebo naopak odstranit, klepněte na tlačítko nastavení .

  Objeví se okno Zdroj umístění se seznamem dostupných metod lokace. Zaškrtněte/odškrtěte podle vašich potřeb.
 • pro odstranění tlačítka z tabulky jej dlouze stiskněte a klepnětě na Odstranit:

Vlastní umístění

Pokud chcete do tabulky nadefinovat nějakou vlastní polohu pro pozdější opakované použití, zvolte Vlastní umístění:

 • Ikona a název - vyberte ze seznamu ikon a vložte název místa (např. “Domů”)
 • Poloha - vyberte si z metod lokace a vložte polohu místa
 • Klepněte na OK, v tabulce Voliče se objeví vaše nové tlačítko.

  Pokud jej chcete odstranit, dlouze je stiskněte a zvolte Odstranit.
cz/manual/user_guide/tools/location.txt · Last modified: 2018/06/13 15:46 by mstupka