User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:gps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:gps [2018/09/07 14:29]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:gps [2018/11/20 15:48]
mstupka
Line 3: Line 3:
  
 ---- ----
-Tlačítko/indikátor **GPS a kompasu** lze vložit do některého z [[cz:manual:user_guide:functions:panel|Funkčních panelů]] na hlavní obrazovce. Indikuje stav vaší GPS jednotky:+Tlačítko/indikátor **GPS a kompasu** lze vložit do některého z [[cz:manual:user_guide:functions:panel|Funkčních panelů]] na hlavní obrazovce:\\ {{ :manual:user_guide:tools:gpsscreen4.png?nolink |}}\\ Ukazuje stav vaší GPS jednotky:
      * {{:manual:user_guide:ic_gps_off_default.png?nolink&30|}} - získávání GPS pozice je **vypnuto**      * {{:manual:user_guide:ic_gps_off_default.png?nolink&30|}} - získávání GPS pozice je **vypnuto**
      * {{:manual:user_guide:ic_gps_on_no_fix_default.png?nolink&30|}} - probíhá vyhledávání polohy, ale přesná lokace zatím  **není nalezena**, pozice na mapě je zvýrazněna //oranžovým kruhem//      * {{:manual:user_guide:ic_gps_on_no_fix_default.png?nolink&30|}} - probíhá vyhledávání polohy, ale přesná lokace zatím  **není nalezena**, pozice na mapě je zvýrazněna //oranžovým kruhem//
Line 31: Line 31:
 {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_gpsscreen2.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_gpsscreen2.png?nolink |}}
 Obsahuje přepínače několika užitečných funkcí a nastavení: Obsahuje přepínače několika užitečných funkcí a nastavení:
-  * **Použít hardwarový kompas** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps#kompas|nastavení senzorů]] - přepíná na vestavěný hardwarový kompas, pokud je dostupný. Hardwarový kompas je vhodnější pro pomalejší rychlosti, např. chůzi, jelikož nevyžaduje pohyb pro detekci směru jako GPS. Výpočet orientace podle GPS je zase vhodnější pro autonavigaci, při níž může být hardwarový kompas rušen magnetickými prvky v autě.+
   * **Bluetooth manažer** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:bluetooth|správce připojených bluetooth zařízení]].   * **Bluetooth manažer** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:bluetooth|správce připojených bluetooth zařízení]].
   * **Správce měření nadm. výšky** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:altitude|nastavení měření nadmořské výšky]]   * **Správce měření nadm. výšky** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:altitude|nastavení měření nadmořské výšky]]
-  * **GPS a senzory** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps|nastavení GPS a senzorů orientace]] +  * **GPS simulace**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_gpsscreen5.png?nolink |}} 
-  * **Systémové nastavení** - zkratka do nastavení systémové GPS a určování polohy vašeho mobilu nebo tabletu+    * **Indoor trénink** - zapněte, když chcete měřit své výkony při tréninku uvnitř 
 +    * **NMEA** - simulace pohybu na základě údajů z NMEA\\ Aktivní simulace je indikována červeně:\\ {{ :manual:user_guide:tools:gpsscreen6.png?nolink |}} 
 +  * **Nastavení**: 
 +    * **GPS a senzory** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps|nastavení GPS a senzorů orientace]] 
 +    * **Systémové nastavení** - zkratka do nastavení systémové GPS a určování polohy vašeho mobilu nebo tabletu
  
 ==== 3D skyplot ==== ==== 3D skyplot ====
cz/manual/user_guide/tools/gps.txt · Last modified: 2018/11/20 14:48 (external edit)