User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:gps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tools:gps [2018/01/02 12:09]
mstupka [GPS]
cz:manual:user_guide:tools:gps [2018/09/07 14:29]
mstupka
Line 31: Line 31:
 {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_gpsscreen2.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_gpsscreen2.png?nolink |}}
 Obsahuje přepínače několika užitečných funkcí a nastavení: Obsahuje přepínače několika užitečných funkcí a nastavení:
-  * **Použít hardwarový kompas** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:sensors|nastavení senzorů]] - přepíná na vestavěný hardwarový kompas, pokud je dostupný. Hardwarový kompas je vhodnější pro pomalejší rychlosti, např. chůzi, jelikož nevyžaduje pohyb pro detekci směru jako GPS. Výpočet orientace podle GPS je zase vhodnější pro autonavigaci, při níž může být hardwarový kompas rušen magnetickými prvky v autě.+  * **Použít hardwarový kompas** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps#kompas|nastavení senzorů]] - přepíná na vestavěný hardwarový kompas, pokud je dostupný. Hardwarový kompas je vhodnější pro pomalejší rychlosti, např. chůzi, jelikož nevyžaduje pohyb pro detekci směru jako GPS. Výpočet orientace podle GPS je zase vhodnější pro autonavigaci, při níž může být hardwarový kompas rušen magnetickými prvky v autě.
   * **Bluetooth manažer** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:bluetooth|správce připojených bluetooth zařízení]].   * **Bluetooth manažer** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:bluetooth|správce připojených bluetooth zařízení]].
   * **Správce měření nadm. výšky** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:altitude|nastavení měření nadmořské výšky]]   * **Správce měření nadm. výšky** - otevře okno [[cz:manual:user_guide:tools:altitude|nastavení měření nadmořské výšky]]
-  * **GPS a pozice** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps|nastavení GPS a pozice]] +  * **GPS a senzory** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:gps|nastavení GPS a senzorů orientace]]
-  * **Senzory** - zkratka do [[cz:manual:user_guide:settings:sensors|nastavení senzorů]]+
   * **Systémové nastavení** - zkratka do nastavení systémové GPS a určování polohy vašeho mobilu nebo tabletu   * **Systémové nastavení** - zkratka do nastavení systémové GPS a určování polohy vašeho mobilu nebo tabletu
  
cz/manual/user_guide/tools/gps.txt · Last modified: 2018/11/20 14:48 (external edit)