User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:dashboards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2019/11/26 12:15]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2019/11/26 15:13] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_dashboard_view_alt.png?​nolink|}}====== Dashboard ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_dashboard_view_alt.png?​nolink|}}====== Dashboard ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
   * <wrap info>​Tato funcionalita je dostupná pouze v Locus Map Pro.</​wrap>​   * <wrap info>​Tato funcionalita je dostupná pouze v Locus Map Pro.</​wrap>​
Line 13: Line 13:
   * **výběr dashboardu** - vyberte si z hotových témat klepnutím. Při další aktivaci dashboardu bude automaticky aktivovaná vaše poslední volba.   * **výběr dashboardu** - vyberte si z hotových témat klepnutím. Při další aktivaci dashboardu bude automaticky aktivovaná vaše poslední volba.
   * **klepnutí na tlačítko v panelu** - zapíná/​vypíná zvolený dashboard:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tools:​dash.gif?​nolink |}}   * **klepnutí na tlačítko v panelu** - zapíná/​vypíná zvolený dashboard:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tools:​dash.gif?​nolink |}}
-  * **podržení prstu na tlačítku** - nabídne výběr dashboardů\\ {{pic dash6}}+  * **podržení prstu na tlačítku** - nabídne výběr dashboardů\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash6.png?​nolink |}}
 ===== Nastavení ===== ===== Nastavení =====
  
Line 20: Line 20:
   * //Menu > Další funkce > Dashboard Editor//>​   * //Menu > Další funkce > Dashboard Editor//>​
   * **vyberte** si dashboard, který chcete upravit   * **vyberte** si dashboard, který chcete upravit
-  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} menu v horní liště > **Nastavení**\\ {{dash4}}+  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}} menu v horní liště > **Nastavení**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash4.png?​nolink |}}
  
 ==== Co lze nastavit ==== ==== Co lze nastavit ====
-{{dash5}}+{{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash5.png?​nolink |}}
   * název a verze, popis a autor - vše lze editovat   * název a verze, popis a autor - vše lze editovat
   * **Uzavřít tlačítkem "​zpět"​** - tuto možnost zatrhněte v případě, že chcete dashboard vypínat HW tlačítkem "​zpět"​ svého přístroje. Pokud ne, dashboard zůstává nastaven v pozici "​zapnuto"​ i po vypnutí a zapnutí Locusu ​   * **Uzavřít tlačítkem "​zpět"​** - tuto možnost zatrhněte v případě, že chcete dashboard vypínat HW tlačítkem "​zpět"​ svého přístroje. Pokud ne, dashboard zůstává nastaven v pozici "​zapnuto"​ i po vypnutí a zapnutí Locusu ​
Line 31: Line 31:
 ===== Tvorba nového dashboardu ===== ===== Tvorba nového dashboardu =====
  
-  * otevřete **Dashboard editor** a vyberte možnost **Nový dashboard**:​\\ {{dash7}}+  * otevřete **Dashboard editor** a vyberte možnost **Nový dashboard**:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash7.png?​nolink |}}
   * vložte **název** nového dashboardu   * vložte **název** nového dashboardu
-  * zobrazí se **mřížka editovatelných buněk**:\\ {{dash2}}+  * zobrazí se **mřížka editovatelných buněk**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tools:​dash2.png?nolink |}}
   * každá buňka může obsahovat **prostý text nebo výstup některé z funkcí** - rychlost, vzdálenost,​ převýšení atd.   * každá buňka může obsahovat **prostý text nebo výstup některé z funkcí** - rychlost, vzdálenost,​ převýšení atd.
 ==== Obsah ==== ==== Obsah ====
 Klepněte na jednu z buněk. Objeví se okno **Vložit zdroj** se dvěma záložkami funkcí: Klepněte na jednu z buněk. Objeví se okno **Vložit zdroj** se dvěma záložkami funkcí:
  
-  * **Základní**:​\\ {{dash8}} +  * **Základní**:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash8.png?​nolink |}} 
-  * **Různé**:​\\ {{dash9}}+  * **Různé**:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash9.png?​nolink |}}
  
 Vybraná položka se objeví ve zvolené buňce. ​ Vybraná položka se objeví ve zvolené buňce. ​
 ==== Nástroje ==== ==== Nástroje ====
-Pro změnu stylu položky, přidání dalších buněk nebo jejich mazání, klepněte na aktivní buňku. Otevře se nabídka nástrojů:​\\ {{dash10}}+Pro změnu stylu položky, přidání dalších buněk nebo jejich mazání, klepněte na aktivní buňku. Otevře se nabídka nástrojů:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_dash10.png?​nolink |}}
   * **Přidat novou položku** - přidá novou buňku zleva, zprava, shora nebo zespoda vybrané buňky   * **Přidat novou položku** - přidá novou buňku zleva, zprava, shora nebo zespoda vybrané buňky
   * **Práce s položkami**:​   * **Práce s položkami**:​
Line 66: Line 66:
 Není vždy nutné vytvářet úplně nový dashboard. Můžete si podle svého **upravit některý z již existujících a použít jej jako šablonu**. ​ Není vždy nutné vytvářet úplně nový dashboard. Můžete si podle svého **upravit některý z již existujících a použít jej jako šablonu**. ​
  
-Princip editace je stejný jako u nového dahsboardu, ale hlavní rozložení a formátování buněk a jejich funkcí je již stanoveno. Stačí si vybrat dashboard a ten přetvořit k obrazu svému:\\ {{dash2.gif}}+Princip editace je stejný jako u nového dahsboardu, ale hlavní rozložení a formátování buněk a jejich funkcí je již stanoveno. Stačí si vybrat dashboard a ten přetvořit k obrazu svému:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tools:​dash2.gif?nolink |}}
  
 Editovat lze cokoli, je to na vás. Dashboard lze pak uložit jako nový nebo přepsat starý prostřednictvím **Uložit jako...**. ​ Editovat lze cokoli, je to na vás. Dashboard lze pak uložit jako nový nebo přepsat starý prostřednictvím **Uložit jako...**. ​
cz/manual/user_guide/tools/dashboards.txt · Last modified: 2019/11/26 15:13 by mstupka