User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:dashboards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2015/09/30 16:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2015/11/09 11:22] (current)
mstupka
Line 10: Line 10:
 Locus Map nabízí několik **předinstalovaných dashboardů**,​ další lze **stáhnout**,​ a pokud si nevyberete, můžete si vlastní dashboard **vytvořit**. Locus Map nabízí několik **předinstalovaných dashboardů**,​ další lze **stáhnout**,​ a pokud si nevyberete, můžete si vlastní dashboard **vytvořit**.
 ===== Instrukce k použití ===== ===== Instrukce k použití =====
-  * <wrap box>Menu > Více > Dashboard</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> Dashboard</​wrap>​
   * **první start** - vyžaduje instalaci výchozích témat   * **první start** - vyžaduje instalaci výchozích témat
   * **okno výběru témat** - vyberte si z hotových témat. Všechna témata jsou editovatelná v **dashboard editoru** (viz níže).   * **okno výběru témat** - vyberte si z hotových témat. Všechna témata jsou editovatelná v **dashboard editoru** (viz níže).
Line 22: Line 22:
 {{:​manual:​user_guide:​ic_dashboard_edit_alt.png ​ }} {{:​manual:​user_guide:​ic_dashboard_edit_alt.png ​ }}
 ===== Dashboard Editor ===== ===== Dashboard Editor =====
-  * <wrap box>Menu > Více > Dashboard Editor</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> Dashboard Editor</​wrap>​
 ==== Změna nastavení atd. ==== ==== Změna nastavení atd. ====
  
Line 34: Line 34:
  
 Pokud nejste spokojeni s nabídkou hotových témat, můžete si vytvořit své přesně podle svých potřeb a estetického cítění. Pokud nejste spokojeni s nabídkou hotových témat, můžete si vytvořit své přesně podle svých potřeb a estetického cítění.
-  * <wrap box>Menu > Více> Dashboard Editor</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> Dashboard Editor</​wrap>​
   * můžete začít dvěma způsoby:   * můžete začít dvěma způsoby:
     * začít tvořit nový dashboard úplně **od začátku**     * začít tvořit nový dashboard úplně **od začátku**
cz/manual/user_guide/tools/dashboards.txt · Last modified: 2015/11/09 11:22 by mstupka