User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:dashboards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2015/09/30 16:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:dashboards [2015/11/09 11:22]
mstupka
Line 10: Line 10:
 Locus Map nabízí několik **předinstalovaných dashboardů**, další lze **stáhnout**, a pokud si nevyberete, můžete si vlastní dashboard **vytvořit**. Locus Map nabízí několik **předinstalovaných dashboardů**, další lze **stáhnout**, a pokud si nevyberete, můžete si vlastní dashboard **vytvořit**.
 ===== Instrukce k použití ===== ===== Instrukce k použití =====
-  * <wrap box>Menu > Více > Dashboard</wrap>+  * <wrap box>Menu > Další funkce > Dashboard</wrap>
   * **první start** - vyžaduje instalaci výchozích témat   * **první start** - vyžaduje instalaci výchozích témat
   * **okno výběru témat** - vyberte si z hotových témat. Všechna témata jsou editovatelná v **dashboard editoru** (viz níže).   * **okno výběru témat** - vyberte si z hotových témat. Všechna témata jsou editovatelná v **dashboard editoru** (viz níže).
Line 22: Line 22:
 {{:manual:user_guide:ic_dashboard_edit_alt.png  }} {{:manual:user_guide:ic_dashboard_edit_alt.png  }}
 ===== Dashboard Editor ===== ===== Dashboard Editor =====
-  * <wrap box>Menu > Více > Dashboard Editor</wrap>+  * <wrap box>Menu > Další funkce > Dashboard Editor</wrap>
 ==== Změna nastavení atd. ==== ==== Změna nastavení atd. ====
  
Line 34: Line 34:
  
 Pokud nejste spokojeni s nabídkou hotových témat, můžete si vytvořit své přesně podle svých potřeb a estetického cítění. Pokud nejste spokojeni s nabídkou hotových témat, můžete si vytvořit své přesně podle svých potřeb a estetického cítění.
-  * <wrap box>Menu > Více> Dashboard Editor</wrap>+  * <wrap box>Menu > Další funkce > Dashboard Editor</wrap>
   * můžete začít dvěma způsoby:   * můžete začít dvěma způsoby:
     * začít tvořit nový dashboard úplně **od začátku**     * začít tvořit nový dashboard úplně **od začátku**
cz/manual/user_guide/tools/dashboards.txt · Last modified: 2019/11/26 14:13 (external edit)