User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:backup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:backup [2019/01/16 14:05]
mstupka [Zálohování do cloudu]
cz:manual:user_guide:tools:backup [2020/08/14 11:57] (current)
mstupka
Line 4: Line 4:
 ---- ----
  
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Zálohování</wrap> +Důrazně doporučujeme zálohovat vaše data v Locusu - **nastavení, body trasy**. Nástroj Zálohování vám umožňuje nastavit **pravidelné automatické zálohování**, a také spustit **jednorázovou zálohu**. Zálohování je také zásadním nástrojem pro **[[cz:manual:faq:move_to_new_device_sd_card|přesun aplikace a dat na jiné mobilní zařízení]]**.
- +
-Nástroj Zálohování umožňuje vytvoření **jednorázové zálohy všech nastavení, bodů tras v Locusu** nebo definici jejich periodického **automatického zálohování**. Zálohy lze pak **sdílet** na vaše oblíbená **cloudová úložiště** a lze je tak využít např. při **[[cz:manual:faq:move_to_new_device_sd_card|přesunu aplikace a dat na jiné mobilní zařízení]]**. +
-===== Ruční záloha ===== +
-{{ cz:manual:user_guide:tools:cz_backup.png?nolink |}} +
- +
-  * **Zálohovat vše** - vytvoří okamžitou **jednorázovou zálohu všech nastavení, bodů, tras** do jednoho souboru. **Časové razítko** je výchozím názvem souboru, ale je možné jej změnit. Ve výchozím nastavení je soubor uložen do adresáře //Locus/Backup//, jehož umístění lze v [[cz:manual:user_guide:settings:misc|nastavení]] změnit. +
-  * **Zálohovat pouze nastavení** - vytvoří zálohový balíček s aktuálním nastavením. Užitečné, pokud používáte několik sad různých nastavení. +
-  * **Obnovit** - zobrazí obsah adresáře //Locus/backup//, odkud lze **vybrat zálohový soubor pro obnovu**. V přípědě, že se jedná o soubor s nastavením, body a trasami, můžete si **vybrat, co ze souboru obnovit a co ponechat**. +
-==== Sdílení zálohy==== +
-Poté, co je vytvořen soubor se zálohou, jej lze sdílet - ** poslat jej na [[http://www.dropbox.com|Dropbox]], emailem, nebo umístit na sociální sítě** atd. Stačí klepnout na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} vedle potvrzení úspěšného provedení zálohy: +
-{{ cz:manual:user_guide:tools:cz_backup02.png?nolink |}}+
 ===== Automatické zálohování ===== ===== Automatické zálohování =====
 {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_backup06.png?nolink |}} {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_backup06.png?nolink |}}
-... ukládá aktuální nastavení, body a trasy pravidelně do adresáře //Locus/backup/auto// bez zásahu uživatele. Můžete zálohovat také na **Dropbox nebo Google Drive**.+... ukládá aktuální nastavení, body a trasy pravidelně do adresáře //Locus/backup/auto// nebo volitelně na **Dropbox nebo Google Drive**. Jak to nastavit:
   - **Aktivujte** automatické zálohování   - **Aktivujte** automatické zálohování
-  - Nastavte **datum** následující zálohy, **frekvenci opakování, počet** uložených záloh a zálohování do **cloudu**.\\ {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_backup03.png?nolink |}}+  - Nastavte **frekvenci opakování, počet** uložených záloh a zálohování do **cloudu** (volitelné, ale důrazně jej doporučujeme)\\ {{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_backup03.png?nolink |}}
 ==== Zálohování do cloudu ==== ==== Zálohování do cloudu ====
 Automaticky ukládá nastavení Locusu, body a trasy do vámi vybrané složky na Dropboxu nebo Google Drive. Je potřeba **mít aplikace těchto služeb nainstalované** v mobilu nebo tabletu. Automaticky ukládá nastavení Locusu, body a trasy do vámi vybrané složky na Dropboxu nebo Google Drive. Je potřeba **mít aplikace těchto služeb nainstalované** v mobilu nebo tabletu.
Line 28: Line 17:
   * Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími   * Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími
 </WRAP> </WRAP>
-==== Editace a zrušení zálohování ==== + 
-Když je automatické zálohování aktivnízákladní nabídka obsahuje možnost jej editovat nebo zrušit:\\ {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_backup07.png?nolink |}}+===== Ruční záloha ===== 
 +Uloží jeden zálohový soubor s daty Locusu do adresáře //Locus/Backup// (lze změnit v //nastavení > Různé > Výchozí adresáře//). V názvu souboru je **datové razítko**ale lze jej změnit. 
 +{{ cz:manual:user_guide:tools:cz_backup.png?nolink |}} 
 + 
 +  * **Zálohovat vše** - vytvoří okamžitou **jednorázovou zálohu všech nastavení, bodů, tras** do jednoho souboru. 
 +  * **Zálohovat pouze nastavení** - vytvoří zálohový balíček s aktuálním nastavením. Užitečné, pokud používáte několik sad různých nastavení. 
 +  * **Obnovit** - zobrazí obsah adresáře //Locus/backup//, odkud lze **vybrat zálohový soubor pro obnovu**. V přípědě, že se jedná o soubor s nastavením, body a trasami, můžete si **vybrat, co ze souboru obnovit a co ponechat**. 
 +==== Sdílení zálohy==== 
 +Poté, co je vytvořen soubor se zálohou, jej lze sdílet - ** poslat jej na [[http://www.dropbox.com|Dropbox]], emailem, nebo umístit na sociální sítě** atd. Stačí klepnout na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_share_alt.png?nolink&30|}} vedle potvrzení úspěšného provedení zálohy: 
 +{{ cz:manual:user_guide:tools:cz_backup02.png?nolink |}} 
cz/manual/user_guide/tools/backup.txt · Last modified: 2020/08/14 11:57 by mstupka