User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:backup

Zálohování


Důrazně doporučujeme zálohovat vaše data v Locusu - nastavení, body a trasy. Nástroj Zálohování vám umožňuje nastavit pravidelné automatické zálohování, a také spustit jednorázovou zálohu. Zálohování je také zásadním nástrojem pro přesun aplikace a dat na jiné mobilní zařízení.

Automatické zálohování

… ukládá aktuální nastavení, body a trasy pravidelně do adresáře Locus/backup/auto nebo volitelně na Dropbox nebo Google Drive. Jak to nastavit:

  1. Aktivujte automatické zálohování
  2. Nastavte frekvenci opakování, počet uložených záloh a zálohování do cloudu (volitelné, ale důrazně jej doporučujeme)

Zálohování do cloudu

Automaticky ukládá nastavení Locusu, body a trasy do vámi vybrané složky na Dropboxu nebo Google Drive. Je potřeba mít aplikace těchto služeb nainstalované v mobilu nebo tabletu.

  • Při prvním použití této funkce budete požádáni o přihlášení do dané cloudové služby
  • Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími

Ruční záloha

Uloží jeden zálohový soubor s daty Locusu do adresáře Locus/Backup (lze změnit v nastavení > Různé > Výchozí adresáře). V názvu souboru je datové razítko, ale lze jej změnit.

  • Zálohovat vše - vytvoří okamžitou jednorázovou zálohu všech nastavení, bodů, tras do jednoho souboru.
  • Zálohovat pouze nastavení - vytvoří zálohový balíček s aktuálním nastavením. Užitečné, pokud používáte několik sad různých nastavení.
  • Obnovit - zobrazí obsah adresáře Locus/backup, odkud lze vybrat zálohový soubor pro obnovu. V přípědě, že se jedná o soubor s nastavením, body a trasami, můžete si vybrat, co ze souboru obnovit a co ponechat.

Sdílení zálohy

Poté, co je vytvořen soubor se zálohou, jej lze sdílet - poslat jej na Dropbox, emailem, nebo umístit na sociální sítě atd. Stačí klepnout na tlačítko vedle potvrzení úspěšného provedení zálohy:

cz/manual/user_guide/tools/backup.txt · Last modified: 2020/08/14 11:57 by mstupka