User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:backup

Zálohování


  • Menu > Další funkce > Zálohování

Nástroj Zálohování umožňuje vytvoření jednorázové zálohy všech nastavení, bodů a tras v Locusu nebo definici jejich periodického automatického zálohování. Zálohy lze pak sdílet na vaše oblíbená cloudová úložiště a lze je tak využít např. při přesunu aplikace a dat na jiné mobilní zařízení.

Ruční záloha

  • Zálohovat vše - vytvoří okamžitou jednorázovou zálohu všech nastavení, bodů, tras do jednoho souboru. Časové razítko je výchozím názvem souboru, ale je možné jej změnit. Ve výchozím nastavení je soubor uložen do adresáře Locus/Backup, jehož umístění lze v nastavení změnit.
  • Zálohovat pouze nastavení - vytvoří zálohový balíček s aktuálním nastavením. Užitečné, pokud používáte několik sad různých nastavení.
  • Obnovit - zobrazí obsah adresáře Locus/backup, odkud lze vybrat zálohový soubor pro obnovu. V přípědě, že se jedná o soubor s nastavením, body a trasami, můžete si vybrat, co ze souboru obnovit a co ponechat.

Sdílení zálohy

Poté, co je vytvořen soubor se zálohou, jej lze sdílet - poslat jej na Dropbox, emailem, nebo umístit na sociální sítě atd. Stačí klepnout na tlačítko vedle potvrzení úspěšného provedení zálohy:

Automatické zálohování

… ukládá aktuální nastavení, body a trasy pravidelně do adresáře Locus/backup/auto bez zásahu uživatele. Můžete zálohovat také na Dropbox nebo Google Drive.

  1. Aktivujte automatické zálohování
  2. Nastavte datum následující zálohy, frekvenci opakování, počet uložených záloh a zálohování do cloudu.

Zálohování do cloudu

Automaticky ukládá nastavení Locusu, body a trasy do vámi vybrané složky na Dropboxu nebo Google Drive. Je potřeba mít aplikace těchto služeb nainstalované v mobilu nebo tabletu.

  • Při prvním použití této funkce budete požádáni o přihlášení do dané cloudové služby
  • Zálohování do cloudu je dostupné pouze na zařízeních s Androidem 5.0 a novějšími

Editace a zrušení zálohování

Když je automatické zálohování aktivní, základní nabídka obsahuje možnost jej editovat nebo zrušit:

cz/manual/user_guide/tools/backup.txt · Last modified: 2019/01/16 14:05 by mstupka