User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:ant

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cz:manual:user_guide:tools:ant [2015/08/18 10:25]
mstupka created
cz:manual:user_guide:tools:ant [2015/11/09 14:45] (current)
mstupka
Line 9: Line 9:
 ANT+ je bezdrátová technologie vzájemné komunikace mezi monitorovacími zařízeními. Locus Map umí tímto způsobem komunikovat se snímači tepové frekvence, senzory kadence, krokoměry a mnoha dalšími. Více o technologii ANT+ a podporovaných zařízeních se dočtete [[http://​www.thisisant.com/​|zde >>​]] ​ ANT+ je bezdrátová technologie vzájemné komunikace mezi monitorovacími zařízeními. Locus Map umí tímto způsobem komunikovat se snímači tepové frekvence, senzory kadence, krokoměry a mnoha dalšími. Více o technologii ANT+ a podporovaných zařízeních se dočtete [[http://​www.thisisant.com/​|zde >>​]] ​
 ===== Instrukce ===== ===== Instrukce =====
-  * <wrap box>Menu > Více > ANT+ Manažer</​wrap>​+  * <wrap box>Menu > Další funkce ​> ANT+ Manažer</​wrap>​
   * **horní lišta** - obsahuje nabídku zařízení,​ která lze připojit - zaškrtněte jen ta, která potřebujete   * **horní lišta** - obsahuje nabídku zařízení,​ která lze připojit - zaškrtněte jen ta, která potřebujete
   * položka se objeví v **seznamu ANT+ manažera**. Můžete ji zapnout a začít sbírat data.   * položka se objeví v **seznamu ANT+ manažera**. Můžete ji zapnout a začít sbírat data.
cz/manual/user_guide/tools/ant.txt · Last modified: 2015/11/09 14:45 by mstupka