User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:altitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2016/01/29 13:52]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2016/10/21 17:23] (current)
mstupka
Line 10: Line 10:
   * **Tlak**   * **Tlak**
 ===== Nastavení ===== ===== Nastavení =====
 +Obsahuje základní přepínače odsazení a tlakového snímače, nastavení asistence SRTM dat a filtru měření nadmořské výšky:
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_altmanager.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_altmanager.png?​nolink |}}
-==== Odsazení výšky ​==== +====  SRTM data ==== 
- +{{ :​cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_altmanager4.png?nolink |}} 
-  * **Použít odsazení výšky** - zapíná možnost definovat odsazení mezi reálnou nadmořskou výškou a výškou vypočítanou ​ GPSVíce v záložce **Odsazení**. +  * **Nepoužívat** - hodnoty ​nadmořské výšky ​jsou získávány ​pouze z GPS 
-==== Tlakový senzor ==== +  * **Optimalizovat GPS výšku** - použije [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (SRTM)]] pro optimalizaci hodnot naměřených ​jednotkou ​GPS. Vypočítaná nadmořská výška má podobnou přesnost jako průměrná GPS, ale neobsahuje větší chyby, které jednotky GPS obvykle dělají. ​SRTM data lze stáhnout [[cz:​manual:​faq:​how_to_add_map_shading|kolika způsoby]]. 
- +  * **Nahradit výšky z GPS** - použije pro zobrazení nadmořských ​výšek pouze [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (SRTM)]]
-  * **Použít tlakový senzor** - zapíná měření přesné ​nadmořské výšky ​vestavěným barometrickým tlakoměrem. Tlačítko je aktivní ​pouze za předpokladu,​ že je tlakoměr v systému. Více v záložce **Tlak**. +
-====  Výšková data ==== +
-  * **Optimalizovat GPS výšku** - použije [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (HGT)]] pro optimalizaci hodnot naměřených ​chipem ​GPS. Vypočítaná nadmořská výška má podobnou přesnost jako průměrná GPS, ale neobsahuje větší chyby, které jednotky GPS obvykle dělají. ​Soubory HGT jsou stahovány společně s LoMapami nebo je lze dodatečně stáhnout ​použitím příkazu "​vyplnit nm. výšky" při [[cz:manual:​user_guide:​tracks:​management#​okno_detailu_trasy|editaci tras]].+
 <WRAP round alert > <WRAP round alert >
-**Varování pro piloty**: ​tato metoda ​se nedoporučuje pro aktivity, při kterých se nepohybujete **po zemském povrchu** - zobrazené hodnoty nadmořských výšek jsou výsledkem pozemního měření a výpočtu+**Varování pro piloty**: ​optimalizace a nahrazení hodnot nadmořských výšek z GPS se nedoporučuje pro aktivity, při kterých se nepohybujete **po zemském povrchu** - zobrazené hodnoty nadmořských výšek jsou výsledkem pozemního měření a výpočtu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
 ==== Filtr nad. výšek ==== ==== Filtr nad. výšek ====
  
-  * **Filtr** - aplikuje ​filtr pro redukci rozptylu hodnot měření. Těžší filtry vykazují méně rušivé hodnoty nm. výšek, ale pomalejší reakce na jejich změny. Rozsah filtrů je od nuly až po ultra těžký filtr. +Aplikuje ​filtr pro redukci rozptylu hodnot měření. Těžší filtry vykazují méně rušivé hodnoty nm. výšek, ale pomalejší reakce na jejich změny. Rozsah filtrů je od nuly až po ultra těžký filtr.
 ===== Odsazení ===== ===== Odsazení =====
  
Line 37: Line 32:
   * **Ruční korekce** - základní metoda užitá v případě znalosti přesné hodnoty odsazení   * **Ruční korekce** - základní metoda užitá v případě znalosti přesné hodnoty odsazení
   * **Automatická korekce** - metoda užitá ve většině případů - Locus Map vypočítá odsazení celého světa z modelu geoidu. Tato metoda je dostatečně přesná pro použití v mobilních zařízeních a vykazuje uspokojivé výsledky ve všech ​ lokacích (odsazení se mírně mění v závislosti na poloze). <wrap info>​Tato metoda je aktivní pouze v Locus Map Pro.</​wrap>​   * **Automatická korekce** - metoda užitá ve většině případů - Locus Map vypočítá odsazení celého světa z modelu geoidu. Tato metoda je dostatečně přesná pro použití v mobilních zařízeních a vykazuje uspokojivé výsledky ve všech ​ lokacích (odsazení se mírně mění v závislosti na poloze). <wrap info>​Tato metoda je aktivní pouze v Locus Map Pro.</​wrap>​
-  * **Korekce nad. výšky (NMEA)n** - mobilní zařízení komunikuje s jednotkou GPS prostřednictvím speciálních zpráv, zvaných NMEA. Tyto zprávy obsahují hodnoty výšky geoidu, které je Locus schopen číst a aplikovat je při korekci odsazení.<​wrap alert>​Některá zařízení zobrazují nesprávné hodnoty, takže tato metoda není spolehlivá.</​wrap>​+  * **Korekce nad. výšky (NMEA)** - mobilní zařízení komunikuje s jednotkou GPS prostřednictvím speciálních zpráv, zvaných NMEA. Tyto zprávy obsahují hodnoty výšky geoidu, které je Locus schopen číst a aplikovat je při korekci odsazení.<​wrap alert>​Některá zařízení zobrazují nesprávné hodnoty, takže tato metoda není spolehlivá.</​wrap>​ 
 +  * **Aktivovat také pro externí GPS** - zaškrtněte,​ pokud polohu snímáte externí jednotkou GPS (přes Bluetooth)
 ===== Tlak ===== ===== Tlak =====
 {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_altmanager3.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​user_guide:​tools:​cz_altmanager3.png?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/tools/altitude.txt · Last modified: 2016/10/21 17:23 by mstupka