User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:altitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2015/10/05 13:00]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2016/01/29 13:52]
mstupka
Line 32: Line 32:
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager2.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager2.png?nolink |}}
  
-Nadmořská výška, vypočítaná interní GPS jednotkou, je získána jinou metodou reference povrchu Země než se používá v mapách. Rozdíl mezi nimi se nazývá **výška geoidu**, což je vzdálenost mezi  [[http://en.wikipedia.org/wiki/Geoid|geoidem]] a [[http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ellipsoid|referenčním elipsoidem]].+Nadmořská výška, vypočítaná interní nebo externí (bluetooth) GPS jednotkou, je získána jinou metodou reference povrchu Země než se používá v mapách. Rozdíl mezi nimi se nazývá **výška geoidu**, což je vzdálenost mezi  [[http://en.wikipedia.org/wiki/Geoid|geoidem]] a [[http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ellipsoid|referenčním elipsoidem]].
  
 Locus Map umožňuje definovat toto odsazení třemi způsoby: Locus Map umožňuje definovat toto odsazení třemi způsoby:
cz/manual/user_guide/tools/altitude.txt · Last modified: 2016/10/21 17:23 by mstupka