User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:altitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2015/10/05 12:59]
mstupka
cz:manual:user_guide:tools:altitude [2016/10/21 17:23]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_altitude_manager_alt.png?nolink|}}====== Správce měření nadmořské výšky ====== {{ :manual:user_guide:ic_altitude_manager_alt.png?nolink|}}====== Správce měření nadmořské výšky ======
  
-----dgf+----
  
 <wrap box>Menu > Nastavení > GPS a pozice > Správce měření nadm. výšky</wrap> <wrap box>Menu > Nastavení > GPS a pozice > Správce měření nadm. výšky</wrap>
Line 10: Line 10:
   * **Tlak**   * **Tlak**
 ===== Nastavení ===== ===== Nastavení =====
 +Obsahuje základní přepínače odsazení a tlakového snímače, nastavení asistence SRTM dat a filtru měření nadmořské výšky:
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager.png?nolink |}}
-==== Odsazení výšky ==== +====  SRTM data ==== 
- +{{ :cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager4.png?nolink |}} 
-  * **Použít odsazení výšky** - zapíná možnost definovat odsazení mezi reálnou nadmořskou výškou a výškou vypočítanou  GPSVíce v záložce **Odsazení**. +  * **Nepoužívat** - hodnoty nadmořské výšky jsou získávány pouze z GPS 
-==== Tlakový senzor ==== +  * **Optimalizovat GPS výšku** - použije [[http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (SRTM)]] pro optimalizaci hodnot naměřených jednotkou GPS. Vypočítaná nadmořská výška má podobnou přesnost jako průměrná GPS, ale neobsahuje větší chyby, které jednotky GPS obvykle dělají. SRTM data lze stáhnout [[cz:manual:faq:how_to_add_map_shading|kolika způsoby]]. 
- +  * **Nahradit výšky z GPS** - použije pro zobrazení nadmořských výšek pouze [[http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (SRTM)]]
-  * **Použít tlakový senzor** - zapíná měření přesné nadmořské výšky vestavěným barometrickým tlakoměrem. Tlačítko je aktivní pouze za předpokladu, že je tlakoměr v systému. Více v záložce **Tlak**. +
-====  Výšková data ==== +
-  * **Optimalizovat GPS výšku** - použije [[http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission|offline výšková data (HGT)]] pro optimalizaci hodnot naměřených chipem GPS. Vypočítaná nadmořská výška má podobnou přesnost jako průměrná GPS, ale neobsahuje větší chyby, které jednotky GPS obvykle dělají. Soubory HGT jsou stahovány společně s LoMapami nebo je lze dodatečně stáhnout použitím příkazu "vyplnit nm. výšky" při [[cz:manual:user_guide:tracks:management#okno_detailu_trasy|editaci tras]].+
 <WRAP round alert > <WRAP round alert >
-**Varování pro piloty**: tato metoda se nedoporučuje pro aktivity, při kterých se nepohybujete **po zemském povrchu** - zobrazené hodnoty nadmořských výšek jsou výsledkem pozemního měření a výpočtu+**Varování pro piloty**: optimalizace a nahrazení hodnot nadmořských výšek z GPS se nedoporučuje pro aktivity, při kterých se nepohybujete **po zemském povrchu** - zobrazené hodnoty nadmořských výšek jsou výsledkem pozemního měření a výpočtu
 </WRAP> </WRAP>
- 
- 
 ==== Filtr nad. výšek ==== ==== Filtr nad. výšek ====
  
-  * **Filtr** - aplikuje filtr pro redukci rozptylu hodnot měření. Těžší filtry vykazují méně rušivé hodnoty nm. výšek, ale pomalejší reakce na jejich změny. Rozsah filtrů je od nuly až po ultra těžký filtr. +Aplikuje filtr pro redukci rozptylu hodnot měření. Těžší filtry vykazují méně rušivé hodnoty nm. výšek, ale pomalejší reakce na jejich změny. Rozsah filtrů je od nuly až po ultra těžký filtr.
 ===== Odsazení ===== ===== Odsazení =====
  
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager2.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager2.png?nolink |}}
  
-Nadmořská výška, vypočítaná interní GPS jednotkou, je získána jinou metodou reference povrchu Země než se používá v mapách. Rozdíl mezi nimi se nazývá **výška geoidu**, což je vzdálenost mezi  [[http://en.wikipedia.org/wiki/Geoid|geoidem]] a [[http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ellipsoid|referenčním elipsoidem]].+Nadmořská výška, vypočítaná interní nebo externí (bluetooth) GPS jednotkou, je získána jinou metodou reference povrchu Země než se používá v mapách. Rozdíl mezi nimi se nazývá **výška geoidu**, což je vzdálenost mezi  [[http://en.wikipedia.org/wiki/Geoid|geoidem]] a [[http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ellipsoid|referenčním elipsoidem]].
  
 Locus Map umožňuje definovat toto odsazení třemi způsoby: Locus Map umožňuje definovat toto odsazení třemi způsoby:
   * **Ruční korekce** - základní metoda užitá v případě znalosti přesné hodnoty odsazení   * **Ruční korekce** - základní metoda užitá v případě znalosti přesné hodnoty odsazení
   * **Automatická korekce** - metoda užitá ve většině případů - Locus Map vypočítá odsazení celého světa z modelu geoidu. Tato metoda je dostatečně přesná pro použití v mobilních zařízeních a vykazuje uspokojivé výsledky ve všech  lokacích (odsazení se mírně mění v závislosti na poloze). <wrap info>Tato metoda je aktivní pouze v Locus Map Pro.</wrap>   * **Automatická korekce** - metoda užitá ve většině případů - Locus Map vypočítá odsazení celého světa z modelu geoidu. Tato metoda je dostatečně přesná pro použití v mobilních zařízeních a vykazuje uspokojivé výsledky ve všech  lokacích (odsazení se mírně mění v závislosti na poloze). <wrap info>Tato metoda je aktivní pouze v Locus Map Pro.</wrap>
-  * **Korekce nad. výšky (NMEA)n** - mobilní zařízení komunikuje s jednotkou GPS prostřednictvím speciálních zpráv, zvaných NMEA. Tyto zprávy obsahují hodnoty výšky geoidu, které je Locus schopen číst a aplikovat je při korekci odsazení.<wrap alert>Některá zařízení zobrazují nesprávné hodnoty, takže tato metoda není spolehlivá.</wrap>+  * **Korekce nad. výšky (NMEA)** - mobilní zařízení komunikuje s jednotkou GPS prostřednictvím speciálních zpráv, zvaných NMEA. Tyto zprávy obsahují hodnoty výšky geoidu, které je Locus schopen číst a aplikovat je při korekci odsazení.<wrap alert>Některá zařízení zobrazují nesprávné hodnoty, takže tato metoda není spolehlivá.</wrap> 
 +  * **Aktivovat také pro externí GPS** - zaškrtněte, pokud polohu snímáte externí jednotkou GPS (přes Bluetooth)
 ===== Tlak ===== ===== Tlak =====
 {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager3.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:tools:cz_altmanager3.png?nolink |}}
cz/manual/user_guide/tools/altitude.txt · Last modified: 2016/10/21 17:23 by mstupka