User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2018/09/07 14:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2019/06/06 13:06] (current)
mstupka
Line 26: Line 26:
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_poi_grouping_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​points_tracks#​povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách   * {{:​manual:​user_guide:​ic_poi_grouping_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​points_tracks#​povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_offline_mode_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data   * {{:​manual:​user_guide:​ic_offline_mode_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_theme_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_locusmaps#​jak_prepinat_mezi_mapovymi_tematy|Mapová témata]] - zobrazí nabídku dostupných mapových témat pro přepnutí - týká se pouze vektorových map (Locus Map) 
   * {{:​manual:​user_guide:​qs_funct_resolutionofmaps.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení   * {{:​manual:​user_guide:​qs_funct_resolutionofmaps.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_shading_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>​pouze Locus Map Pro</​wrap>​   * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_shading_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings#​stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>​pouze Locus Map Pro</​wrap>​
cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.txt · Last modified: 2019/06/06 13:06 by mstupka