User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2018/09/07 11:20]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2019/06/06 13:06] (current)
mstupka
Line 26: Line 26:
   * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách   * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách
   * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data   * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data
-  * {{:manual:user_guide:ic_map_theme_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps#jak_prepinat_mezi_mapovymi_tematy|Mapová témata]] - zobrazí nabídku dostupných mapových témat pro přepnutí - týká se pouze vektorových map (Locus Map) 
   * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení   * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení
   * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap>   * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap>
Line 33: Line 32:
   * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_nav_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na sjetí z trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navigace   * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_nav_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na sjetí z trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navigace
   * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_wpt_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Upozornění na body]] - nastavuje zvukové upozornění na blížící se body zájmu   * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_wpt_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Upozornění na body]] - nastavuje zvukové upozornění na blížící se body zájmu
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Upozornění na změnu směru]] - nastavuje upozornění na místo trasy, kde se mění směr +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_odbocku|Upozornění na změnu směru]] - nastavuje upozornění na místo trasy, kde se mění směr 
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navádění podél trasy+  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navádění podél trasy
   * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_acquired_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ziskana|Pozice získána]] - upozorní na získání GPS pozice   * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_acquired_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ziskana|Pozice získána]] - upozorní na získání GPS pozice
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_lost_alt?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ztracena|Pozice ztracena]] - upozorní na ztrátu GPS signálu+  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_lost_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ztracena|Pozice ztracena]] - upozorní na ztrátu GPS signálu
   * {{:manual:user_guide:ic_gps_auto_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#gps_auto-off|GPS Auto-off]] - povolí automatické vypínání GPS na základě předdefinovaných parametrů   * {{:manual:user_guide:ic_gps_auto_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#gps_auto-off|GPS Auto-off]] - povolí automatické vypínání GPS na základě předdefinovaných parametrů
   * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:misc|Propojit s doplňky]] - povolí zasílání pravidelných informací doplňkům Locusu. Nutné pro chod např. doplňku Geocaching4Locus.   * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:misc|Propojit s doplňky]] - povolí zasílání pravidelných informací doplňkům Locusu. Nutné pro chod např. doplňku Geocaching4Locus.
cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1536312052.txt.gz · Last modified: 2018/09/07 11:20 by mstupka