User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

This is an old revision of the document!


Rychlá nastavení


Pokud potřebujete přímo a rychle změnit nějaké nastavení Locusu, použijte Rychlá nastavení. Tlačítko najdete v hlavním menu, ale pro nejrychlejší přístup doporučujeme přidat si jej do panelů funkcí

Okno rychlých nastavení

Zobrazuje mřížku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Skladba tlačítek je plně přizpůsobitelná vašim potřebám, takže můžete:

  • přidávat tlačítka - vyberte si ze široké nabídky nastavení, které lze připojit
  • odstranit tlačítka - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte “Odstranit”
  • řadit tlačítka - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)

Nastavení připojená do Rychlých nastavení se spustí klepnutím na tlačítka přímo bez dalšího potvrzování.

Dostupná nastavení pro rychlý vstup

cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1536312052.txt.gz · Last modified: 2018/09/07 11:20 by mstupka