User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2018/09/06 14:05]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2019/06/06 13:06] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
  
 ---- ----
-===== Co jsou rychlá nastavení? ===== +Pokud potřebujete **přímo a rychle změnit nějaké nastavení Locusu**, použijte **Rychlá nastavení**. Tlačítko najdete v hlavním menu, ale pro nejrychlejší přístup doporučujeme přidat si jej do **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí]]**
-  <wrap box>Menu > Další funkce > Rychlá nastavení</wrap> +
-{{:manual:user_guide:ic_quick_switch_alt.png?nolink |}}Tlačítko **Rychlá nastavení** umožňuje přímý a rychlý vstup do nastavení některých funkcí aplikaceLze jej spustit buď z hlavního menu, mnohem pohodlnější je ale jeho umístění v některém z [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí]] pro ještě rychlejší přístup.+
 ===== Okno rychlých nastavení ===== ===== Okno rychlých nastavení =====
 {{ cz:manual:user_guide:settings:cz_settings_quick.png?nolink |}} {{ cz:manual:user_guide:settings:cz_settings_quick.png?nolink |}}
  
-Obsahuje mozaiku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Mozaika je plně přizpůsobitelná vašim potřebám: +Zobrazuje mřížku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Skladba tlačítek je plně přizpůsobitelná vašim potřebám, takže můžete
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**přidat tlačítka** - zobrazí široký výběr nastavení, které lze připojit +  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**přidávat tlačítka** - vyberte si ze široké nabídky nastavení, které lze připojit 
-  * **odstranění tlačítek** - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte "Odstranit" +  * **odstranit tlačítka** - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte "Odstranit" 
-  * **řazení tlačítek** - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)+  * **řadit tlačítka** - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
Line 18: Line 16:
  
 ===== Dostupná nastavení pro rychlý vstup ===== ===== Dostupná nastavení pro rychlý vstup =====
-  * {{:manual:user_guide:ic_fullscreen_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:display|Celá obrazovka]] - schová systémovou lištu +  * {{:manual:user_guide:ic_fullscreen_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#cela_obrazovka|Celá obrazovka]] - schová systémovou lištu 
-  * {{:manual:user_guide:ic_screen_on_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:display|Nastavení zapínání obrazovky]] - nastavuje zapínání obrazovky pomocí gest nebo aplikací samotnou - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_screen_on_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#nastaveni_zapinani_displeje|Nastavení zapínání displeje]] - nastavuje zapínání displeje pomocí gest nebo akcemi v aplikaci - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_always_screen_on_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:display|Obrazovka vždy zapnutá]] - ponechá obrazovku permanentně svítit +  * {{:manual:user_guide:ic_always_screen_on_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#displej_vzdy_zapnuty|Displej vždy zapnutý]] - ponechá displej permanentně svítit 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_enableaddresssearch.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:screen|Zapni vyhledávání adres]] - vyhledá adresu místa, když podržíte prst na mapě +  * {{:manual:user_guide:ic_address_search_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#zobrazit_adresu_pri_podrzeni_prstu_na_mape|Zobrazit adresu při podržení prstu na mapě]] - vyhledá adresu místa, když podržíte prst na mapě 
-  * {{:manual:user_guide:ic_shift_map_center_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:screen|Posun středu mapy]] - posune středový kříž dolů o 1/4 obrazovky - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap>+  * {{:manual:user_guide:ic_shift_map_center_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#posunout_mapovy_kurzor|Posunout mapový kurzor]] - posune kurzor na mapě níž o 1/4 displeje - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap>
   * {{:manual:user_guide:ic_time_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#casove_kruhy|Časové kruhy]] - zobrazí nad mapou kružnice s přibližným časem příjezdu, vypočteným podle aktuální rychlosti   * {{:manual:user_guide:ic_time_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#casove_kruhy|Časové kruhy]] - zobrazí nad mapou kružnice s přibližným časem příjezdu, vypočteným podle aktuální rychlosti
   * {{:manual:user_guide:ic_distance_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#vzdalenostni_kruhy|Vzdálenostní kruhy]] - zobrazí kruhy o určité vzdálenosti od pozice uživatele pro lepší orientaci   * {{:manual:user_guide:ic_distance_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#vzdalenostni_kruhy|Vzdálenostní kruhy]] - zobrazí kruhy o určité vzdálenosti od pozice uživatele pro lepší orientaci
-  * {{:manual:user_guide:ic_dynamic_altitude_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#dynamicka_nadmorska_vyska|Dynamické výšky]] - zobrazí nadmořskou výšku v bodě kurzoru +  * {{:manual:user_guide:ic_dynamic_altitude_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#dynamicka_nadmorska_vyska|Dynamická nadm. výška]] - zobrazí nadmořskou výšku v bodě kurzoru 
-  * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování POI]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách +  * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách 
-  * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:online|Offline mód]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data +  * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_themeofthemaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_locusmaps#switching_the_map_themes|Mapová témata]] - zobrazí nabídku dostupných mapových témat pro přepnutí - týká se pouze vektorových map (Locus Map) +  * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení +  * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> +  * {{:manual:user_guide:qs_funct_mapcolormode.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#barevny_mod_mapy|Barevný mód mapy]] - nastavení kontrastu, nočního módu atd. 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_mapcolormode.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Barevné nastavení mapy]] - nastavení kontrastu, nočního módu atd. +  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_enableautozoom.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#priblizit_mapu_podle_rychlosti|Přiblížit mapu podle rychlosti]] - umožňuje automatickou změnu měřítka v závislosti na aktuální rychlosti, používá se při navigaci - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_enableautozoom.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings:misc|Auto-zoom mapy]] - umožňuje automatickou změnu měřítka v závislosti na aktuální rychlosti, používá se při navigaci - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_nav_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na sjetí z trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navigace 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_notificationguiding.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navigace +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_wpt_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Upozornění na body]] - nastavuje zvukové upozornění na blížící se body zájmu 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_notify_guide_wp.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Upozornění na body]] - nastavuje zvukové upozornění na blížící se body zájmu +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_odbocku|Upozornění na změnu směru]] - nastavuje upozornění na místo trasy, kde se mění směr 
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Upozornění na změnu směru]] - nastavuje upozornění na bod trasy, kde se mění směr +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navádění podél trasy 
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenost, opakování alarmu a zvuk během navádění podél trasy +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_acquired_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ziskana|Pozice získána]] - upozorní na získání GPS pozice 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gps_acqu.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#notification_settings|Pozice získána]] - upozorní na získání GPS pozice +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_lost_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ztracena|Pozice ztracena]] - upozorní na ztrátu GPS signálu 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gps_lost.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#notification_settings|Pozice ztracena]] - upozorní na ztrátu GPS signálu +  * {{:manual:user_guide:ic_gps_auto_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#gps_auto-off|GPS Auto-off]] - povolí automatické vypínání GPS na základě předdefinovaných parametrů 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gpsautooff.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#internal_gps_auto-off|GPS Auto-off]] - povolí automatické vypínání GPS na základě předdefinovaných parametrů +  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:misc|Propojit s doplňky]] - povolí zasílání pravidelných informací doplňkům Locusu. Nutné pro chod např. doplňku Geocaching4Locus.
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:misc|Povolit periodické aktualizace]] - povolí zasílání pravidelných informací doplňkům Locusu. Nutné pro chod např. doplňku Geocaching4Locus. +
-  * {{:manual:user_guide:ic_compass_alt.png?nolink&30|qs_funct}} [[cz:manual:user_guide:settings:sensors:|Zapnout hardwarový kompas]] - uvede do provozu HW kompas zařízení, pokud je dostupný+
cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1536235536.txt.gz · Last modified: 2018/09/06 14:05 by mstupka