User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2015/05/06 07:19]
mstupka
cz:manual:user_guide:settings:quick_settings [2019/06/06 13:06] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_quick_switch_alt.png?nolink|}}====== Rychlá nastavení ====== {{ :manual:user_guide:ic_quick_switch_alt.png?nolink|}}====== Rychlá nastavení ======
  
 ---- ----
-===== Co jsou rychlá nastavení? ===== +Pokud potřebujete **přímo a rychle změnit nějaké nastavení Locusu**, použijte **Rychlá nastavení**. Tlačítko najdete v hlavním menu, ale pro nejrychlejší přístup doporučujeme přidat si jej do **[[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí]]**
-  <wrap box>Menu > Více > Rychlá nastavení</wrap> +
-{{:manual:user_guide:ic_quick_switch_alt.png?nolink |}}Tlačítko **Rychlá nastavení** umožňuje přímý a rychlý vstup do nastavení některých funkcí aplikaceLze jej spustit buď z hlavního menu, mnohem pohodlnější je ale jeho umístění v některém z [[manual:user_guide:functions:panel|panelů funkcí]] pro ještě rychlejší přístup.+
 ===== Okno rychlých nastavení ===== ===== Okno rychlých nastavení =====
-{{ :manual:user_guide:settings:settings_quick.png?nolink|}}Obsahuje mozaiku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Mozaika je plně přizpůsobitelná vašim potřebám: +{{ cz:manual:user_guide:settings:cz_settings_quick.png?nolink |}} 
-  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**přidat tlačítka** - zobrazí široký výběr nastavení, které lze připojit + 
-  * **odstranění tlačítek** - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte "Odstranit" +Zobrazuje mřížku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Skladba tlačítek je plně přizpůsobitelná vašim potřebám, takže můžete
-  * **řazení tlačítek** - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)+  * {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}**přidávat tlačítka** - vyberte si ze široké nabídky nastavení, které lze připojit 
 +  * **odstranit tlačítka** - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte "Odstranit" 
 +  * **řadit tlačítka** - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)
  
 <WRAP round tip > <WRAP round tip >
Line 18: Line 16:
  
 ===== Dostupná nastavení pro rychlý vstup ===== ===== Dostupná nastavení pro rychlý vstup =====
-  * {{:manual:user_guide:ic_fullscreen_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:display|Fullscreen]] - hides system panel +  * {{:manual:user_guide:ic_fullscreen_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#cela_obrazovka|Celá obrazovka]] - schová systémovou lištu 
-  * {{:manual:user_guide:ic_screen_on_off_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:display|Screen On/Off Control]] - sets turning the screen on/off by gestures or by the application - <wrap info>Locus Map Pro only</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_screen_on_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#nastaveni_zapinani_displeje|Nastavení zapínání displeje]] - nastavuje zapínání displeje pomocí gest nebo akcemi v aplikaci - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_always_screen_on_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:display|Always Screen On]] - enables permanent screen on +  * {{:manual:user_guide:ic_always_screen_on_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#displej_vzdy_zapnuty|Displej vždy zapnutý]] - ponechá displej permanentně svítit 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_enableaddresssearch.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:screen|Enable Address Search]] - searches addresses by long-tapping the map screen +  * {{:manual:user_guide:ic_address_search_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#zobrazit_adresu_pri_podrzeni_prstu_na_mape|Zobrazit adresu při podržení prstu na mapě]] - vyhledá adresu místa, když podržíte prst na mapě 
-  * {{:manual:user_guide:ic_shift_map_center_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:screen|Shift Map Center]] - moves the map center crosshair down by 1/4 of the screen - <wrap info>Locus Map Pro only</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_shift_map_center_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#posunout_mapovy_kurzor|Posunout mapový kurzor]] - posune kurzor na mapě níž o 1/4 displeje - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_time_rings_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:objects|Time Rings]] - displays rings indication estimated distance passed according to current speed +  * {{:manual:user_guide:ic_time_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#casove_kruhy|Časové kruhy]] - zobrazí nad mapou kružnice s přibližným časem příjezdu, vypočteným podle aktuální rychlosti 
-  * {{:manual:user_guide:ic_distance_rings_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:objects|Distance Rings]] - displays rings indicating various distances from current position +  * {{:manual:user_guide:ic_distance_rings_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#vzdalenostni_kruhy|Vzdálenostní kruhy]] - zobrazí kruhy o určité vzdálenosti od pozice uživatele pro lepší orientaci 
-  * {{:manual:user_guide:ic_dynamic_altitude_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:objects|Dynamic Altitude]] - displays altitude at the map screen center +  * {{:manual:user_guide:ic_dynamic_altitude_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#dynamicka_nadmorska_vyska|Dynamická nadm. výška]] - zobrazí nadmořskou výšku v bodě kurzoru 
-  * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:objects|Enable POI grouping]] - groups POI into a single object at lower zooms for faster map drawing +  * {{:manual:user_guide:ic_poi_grouping_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:points_tracks#povolit_seskupovani_bodu|Povolit seskupování bodů]] - v případě velkého množství POI na mapě sdružuje body zájmu do skupin, vyjádřených společnou ikonou. Děje se tak převážně v malých měřítkách 
-  * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:online|Offline Mode]] - uses cached map tiles only +  * {{:manual:user_guide:ic_offline_mode_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#pouze_kesovane_mapy|Pouze kešované mapy]] - zobrazuje pouze online mapy stažené do dočasné paměti, nestahuje nové - šetří vaše mobilní data 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_themeofthemaps.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_locusmaps#switching_the_map_themes|Map Themes]] - offers available map themes to switch to +  * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#zmenit_rozliseni_mapy|Změnit rozlišení mapy]] - zobrazí mapu ve zvětšeném (zmenšeném) rozlišení 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_resolutionofmaps.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:misc|Change Map Resolution]] - displays map with changed resolution +  * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#stinovani_mapy|Stínování mapy]] - zobrazí stínování terénu na základě stažených nebo online výškových dat - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:ic_map_shading_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:misc|Map Shading]] - enables additional shading of map based on elevation files - <wrap info>Locus Map Pro only</wrap> +  * {{:manual:user_guide:qs_funct_mapcolormode.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:maps_settings#barevny_mod_mapy|Barevný mód mapy]] - nastavení kontrastunočního módu atd
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_mapcolormode.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:misc|Map Color Mode]] - adjusts map contrastturns night mode on etc+  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_enableautozoom.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:control#priblizit_mapu_podle_rychlosti|Přiblížit mapu podle rychlosti]] - umožňuje automatickou změnu měřítka v závislosti na aktuální rychlosti, používá se při navigaci - <wrap info>pouze Locus Map Pro</wrap> 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_enableautozoom.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:maps_settings:misc|Auto-zoom]] - enables automatic zoom change depending on current speed - <wrap info>Locus Map Pro only</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_nav_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na sjetí z trasy]] - nastavuje mezní vzdálenostopakování alarmu a zvuk během navigace 
-  * {{:manual:user_guide:qs_funct_notificationguiding.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:functions:navigation:settings|Out of Track Notification]] - sets alert distancerepetition and sound during navigation +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_wpt_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Upozornění na body]] - nastavuje zvukové upozornění na blížící se body zájmu 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_notify_guide_wp.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_notifications|Notifications of Points]] - sets sound notifications of approaching POI +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_odbocku|Upozornění na změnu směru]] - nastavuje upozornění na místo trasy, kde se mění směr 
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Next Waypoint Notification]] - sets notification of the next turning trackpoint +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings#upozorneni_na_sjeti_z_trasy|Upozornění na opuštění trasy]] - nastavuje mezní vzdálenostopakování alarmu a zvuk během navádění podél trasy 
-  * {{:manual:user_guide:ic_notify_sounds_track_alt.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_settings|Out of Track Notification]] - sets alert distancerepetition and sound during track guidance +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_acquired_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ziskana|Pozice získána]] - upozorní na získání GPS pozice 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gps_acqu.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:gps#notification_settings|Position Acquired]] - notifies of the phone having acquired the GPS location fix +  * {{:manual:user_guide:ic_notify_gps_fix_lost_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#pozice_ztracena|Pozice ztracena]] - upozorní na ztrátu GPS signálu 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gps_lost.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:gps#notification_settings|Position Lost]] - notifies of the phone having lost the GPS fix +  * {{:manual:user_guide:ic_gps_auto_off_alt.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:gps#gps_auto-off|GPS Auto-off]] - povolí automatické vypínání GPS na základě předdefinovaných parametrů 
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_gpsautooff.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:gps#internal_gps_auto-off|GPS Auto-off]] - allows automatic turning GPS off according to pre-defined parameters +  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:settings:misc|Propojit s doplňky]] - povolí zasílání pravidelných informací doplňkům LocusuNutné pro chod napřdoplňku Geocaching4Locus.
-  * {{:manual:user_guide:settings:qs_funct_periodupd.png?nolink&30|}} [[manual:user_guide:settings:misc|Enable Periodic Updates for Add-Ons]] - sends anonymous data periodically to  add-onsE.g. essential for Geocaching4Locus add-on proper function.+
cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1430889555.txt.gz · Last modified: 2015/05/06 07:19 (external edit)